ORDONANŢĂ nr. 9 din 5 august 2009pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 10 august 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Termenul de finalizare a procedurilor de vânzare şi cumpărare a acţiunilor aferente opţiunii de cumpărare, prevăzut la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până în a 70-a zi lucrătoare de la data transmiterii notificării de exercitare a opţiunii de cumpărare.  +  Articolul 2Plata pentru acţiunile aferente opţiunii de cumpărare prevăzute la art. 1 se va face de către cumpărător vânzătorului, în euro, în termen de 70 de zile lucrătoare de la încheierea perioadei de notificare a opţiunii de cumpărare respective, în conformitate cu instrucţiunile vânzătorului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul economiei,Adriean VideanuBucureşti, 5 august 2009.Nr. 9.________