HOTĂRÂRE nr. 848 din 22 iulie 2009pentru aprobarea atestării oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, ca staţiune turistică de interes naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 6 august 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă atestarea oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, ca staţiune turistică de interes naţional.  +  Articolul 2La anexa nr. 5 punctul I din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, după poziţia 33 se introduce o nouă poziţie, poziţia 33^1, cu următorul cuprins:"33^1. Târgu-Neamţ - judeţul Neamţ".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul turismului,Elena Gabriela UdreaViceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaBucureşti, 22 iulie 2009.Nr. 848.__________