LEGE nr. 17 din 17 februarie 1997pentru modificarea articolului 330^1 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 18 februarie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 330^1 din Codul de procedură civilă se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 330^1 - Pentru motivul prevăzut la art. 330 pct. 1, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă.Pentru motivul prevăzut la art. 330 pct. 2, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 ianuarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU---------------