ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 5 mai 1997privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 15 mai 1997    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Pierderile înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A., din activitatea anilor 1994, 1995 şi 1996, potrivit bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie 1996, auditat în condiţiile prevăzute la art. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor regulariza, în anul 1997, în limita sumei de 172 miliarde lei, după cum urmează:- minimum 34 miliarde lei din fondul de rezerva al Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A., rezultat îndeosebi din reevaluarea stocurilor de grîu existente la 3 iulie 1996, în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă;- maximum 138 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 1997 şi/sau prin preluarea la datoria publică interna a statului.  +  Articolul 2Bilanţurile contabile încheiate la 31 decembrie 1996 şi la 31 martie 1997 vor fi auditate de o firma autorizata potrivit legii şi stabilită prin licitaţie publică. Costurile implicate vor fi suportate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A.  +  Articolul 3Suma care se va prelua la datoria publică interna a statului din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se va acoperi prin titluri de stat, în favoarea băncilor comerciale care au creditat activitatea Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A., la nivelul dobinzii pe piaţa monetara interbancara.  +  Articolul 4Bilanţul contabil al Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A. la finele anului 1996, auditat potrivit prevederilor art. 2, va fi degrevat de influentele rezultate din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, după regularizarea efectivă a sumelor respective.  +  Articolul 5La data aprobării prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 42/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu GavrilescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara----------