DECIZIE nr. 2 din 15 iunie 2009privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului
EMITENT
  • COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 15 iulie 2009    În temeiul art. 638 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Adunarea Generală Naţională a Colegiului Farmaciştilor din România decide:  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Colegiului Farmaciştilor din România, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Se aprobă Codul deontologic al farmacistului, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România,Dumitru LupuliasaBucureşti, 15 iunie 2009.Nr. 2.  +  Anexa 1STATUT 15/06/2009  +  Anexa 2COD ETICA 15/06/2009