ORDIN nr. 891 din 16 iunie 2009privind modificarea anexei nr. 5 la Procedura naţională de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006, şi a anexei nr. 8 la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Nr. 891 din 16 iunie 2009
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 443 din 3 iulie 2009
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 777 din 18 iunie 2009
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 13 iulie 2009    Având în vedere Memorandumul privind "Reducerea numărului de taxe şi tarife, începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efectuate",văzând Referatul de aprobare nr. 61.253 din 16 iunie 2009 al Direcţiei generale protecţia mediului şi dezvoltare durabilă,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,ministrul mediului, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 5 la Procedura naţională de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 mai 2006, se modifică după cum urmează:- Punctul 5 se abrogă.  +  Articolul IIAnexa nr. 8 la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 29 ianuarie 2004, se modifică după cum urmează:- Punctul 4 se abrogă.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului,Nicolae NemirschiMinistrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul sănătăţii,Ion Bazac--------