ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 30 iunie 2009pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 1 iulie 2009    Având în vedere:- angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a preveni apariţia de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;- Decizia Consiliului 2009/458/CE din 6 mai 2009 de acordare de asistenţă reciprocă României şi Decizia Consiliului 2009/459/CE din 6 mai 2009 de acordare de asistenţă financiară comunitară pe termen mediu României, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L150 din data de 13 iunie 2009;- necesitatea de a obţine o primă tranşă din împrumut în sumă de 1,5 miliarde euro până la sfârşitul lunii iulie 2009, amânarea pentru luna septembrie 2009 afectând semnificativ planul de finanţare al deficitului bugetar în perioada imediat următoare şi determinând creşterea necesarului de finanţat de pe piaţa internă cu costuri majorate,luând în considerare faptul că toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă următoarea ordonanţă de urgenţă:  +  Articolul 1Se ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009.  +  Articolul 2Se ratifică Acordul de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009.  +  Articolul 3Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, a dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente, se asigură din sume alocate anual de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.  +  Articolul 5 (1) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Băncii Naţionale a României şi de comun acord cu Comunitatea Europeană, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului amendamente la textul Memorandumului de înţelegere şi al Acordului de împrumut, care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Comunitatea Europeană. (2) Amendamentele la Acordul de împrumut, convenite cu Comunitatea Europeană, conform alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaMinistrul afacerilor externe,Cristian DiaconescuBucureşti, 30 iunie 2009.Nr. 82.MEMORANDUM 23/06/2009ACORD 18/06/2009