RECTIFICARE nr. 4 din 6 februarie 2008referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009    În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 11 februarie 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției "Monitorul Oficial, Partea I"):– la art. I pct. 19, referitor la art. 26 alin. (2) din lege, în loc de: "... de la prevederile art. 24 alin. (6)." se va citi: "... de la prevederile art. 24 alin. (7)."