HOTĂRÎRE nr. 546 din 16 mai 1990privind stabilirea salariilor tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanenta în străinătate
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 4 mai 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Salariile tarifare în valută a personalului trimis în misiune permanenta în străinătate se stabilesc pe tari, pentru funcţia de portar, luată ca baza de calcul, la nivelul prevăzut în anexa. Plata acestor salarii se va efectua în valutele în care sînt exprimate, cu excepţia celor pentru personalul român din Albania, Bulgaria, Coreea de Nord, Cehoslovacia, Republica Democrata Germană, Mongolia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S., Vietnam, care se vor plati 40% în devize convertibile şi 60% în valutele naţionale, la cursul oficial de schimb la data plăţii, atît timp cît rămîn în vigoare convenţiile de decontare în cliring-ruble transferabile a plăţilor necomerciale dintre România şi ţările respective. În cazul în care aceste convenţii vor fi denuntate, iar plăţile necomerciale cu ţările menţionate se vor efectua în devize convertibile, salariile personalului român vor fi plătite integral în valutele în care sînt exprimate în anexa la prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Salariile tarifare în valută pentru celelalte funcţii din cadrul misiunilor diplomatice se vor stabili prin aplicarea coeficienţilor de ierarhizare cuprinşi în nomenclatorul din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 386 din 9 aprilie 1990.  +  Articolul 3Salariile tarifare în valută prevăzute în anexa la prezenta hotărîre sînt supuse indexării şi se vor corecta anual de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerţului Exterior, cu avizul Ministerului Finanţelor, în raport cu modificările operate de O.N.U. la salariile personalului sau din anul respectiv.  +  Articolul 4Ca urmare a aplicării prezentei hotărîri, Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor efectua modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerţului Exterior şi ai celorlalte ministere şi unităţi trimitatoare, pe baza justificarilor ce vor fi prezentate de către aceste instituţii.  +  Articolul 5Prezenta hotărîre se aplică începînd cu data de 1 iunie 1990, după o analiza a eşalonării urgentelor. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa SALARIILE TARIFAREîn valută ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate pentru funcţia de portar (baza de calcul)
               
    ŢaraValutaSalariul tarifar lunar123
    Tanzania$400
    123
    Togo$405
    Tunisia$350
    Europa    
    Zair$400
    Zambia$400
    Albania$400*)Zimbabwe$400
    AngliaL300      
    AustriaSch. A.6.000America de Nord    
    BelgiaF.B.18.000Canada$500
    Berlin VestD.M.W.900S.U.A.$600
    Bulgaria$400*)      
    Cehoslovacia$400*)America Latină    
    Cipru$400Argentina$400
    DanemarcaKr. D2.800Bolivia$380
    ElveţiaSfrs.800Brazilia$400
    FinlandaF.M.K.2.000Chile$390
    FranţaF.F.3.000Columbia$380
    R.D. GermanăD.M.E.900**)Costa Rica$370
    R.F. GermaniaD.M.W.900Cuba$400*)
    Grecia$400Ecuador$370
    Islanda$450Guatemala$380
    ItaliaL. it.650.000Honduras$390
    Iugoslavia$450Mexic$400
    LuxemburgFr. L.15.000Nicaragua$380
    NorvegiaKr. N.3.500Peru$450
    OlandaH. Fl.900Uruguay$400
    Polonia$400*)Venezuela$450
    Portugalia$400      
    Spania$450Orientul Mijlociu    
    SuediaKr. S.3.000Emiratele A. Unite$420
    Ungaria$400*)Iordania$400
    U.R.S.S.$600*)Irak$450
          Iran$460
    Africa     Israel$400
    Africa de Sud$450Kuwait$405
    Algeria$400Liban$400
    Angola$410Siria$450
    Benin$300      
    Botswana$300Asia    
    Burundi$400Afganistan$420
    Camerun$410Arabia Saudită$450
    Centrafricană$415Birmania$400
    Ciad$350Bangladesh$350
    Coasta de Fildeş$415R.P. Chineză$400
    Congo$400Coreea de Sud$550
    Djibouti$410R.P.D. Coreeană$550*)
    Egipt$450Filipine$380
    Etiopia$400India$370
    Gabon$410Indonezia$400
    Ghana$350Japoniayeni105.000
    Guineea$400Malayezia$350
    Kenya$380Mongolia$400*)
    Liberia$400Nepal$370
    Libia$450Pakistan$360
    Mali$350Singapore$400
    Maroc$400Sri Lanka$370
    Mauritania$405Thailanda$380
    Mozambic$400Turcia$390
    Madagascar$350R.S. Vietnam$400*)
    Namibia$450R.A. Yemen$410
    Niger$410R.D.P. Yemen$410
    Nigeria$400      
    Senegal$410Oceania    
    Somalia$400Australia$500
    Sudan$450Noua Zeelandă$500
  Notă *) Plata efectivă se face în proporţie de 40 % în dolari S.U.A. şi 60% în moneda naţionala la cursul oficial de cumpărare a dolarului S.U.A. din ziua plăţii. Notă **) Plata efectivă se face în proporţie de 40% în D.M.W. şi 60% în D.M.E. la cursul oficial de cumpărare a D.M.W. din ziua plăţii. De la data introducerii monedei unice în R.D.G. şi R.F.G. plata se va efectua 100% în D.M.W.---------------------