ORDONANTA nr. 7 din 25 ianuarie 1997privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 29 ianuarie 1997    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 142/1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Încasarea creanţelor bugetare prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, se poată asigura şi prin personal angajat de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor prin convenţii civile de prestări de servicii, încheiate în condiţiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca.Drepturile cuvenite se calculează pe bază de tarife maximale stabilite de Ministerul Finanţelor, de până la 25%, aplicate asupra încasărilor realizate, iar plata drepturilor se suporta din amenzile încasate la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor legale.Persoanelor încadrate potrivit prezentei ordonanţe nu le sunt aplicabile prevederile art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei ordonanţe se abroga.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara-------------