HOTĂRÂRE nr. 522 din 28 aprilie 2009privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 26 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 81 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă prevăzute în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost reactualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2008 privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor, prin majorarea acestuia cu indicele de inflaţie aferent perioadei 1 ianuarie 2008-1 martie 2009, stabilit şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (2) Cuantumul contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, reactualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă reactualizarea cuantumului penalităţilor pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate, prevăzute în anexa nr. 6, pct. A, la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost reactualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2008, prin majorarea acestuia cu indicele de inflaţie aferent perioadei 1 ianuarie 2008-1 martie 2009, stabilit şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (2) Cuantumul penalităţilor pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate, reactualizate potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă reactualizarea cuantumului tarifelor pentru serviciile de emitere de către Administraţia Naţională "Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă a barajelor, prevăzute în anexa nr. 7 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost reactualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2008, prin majorarea cu indicele de inflaţie aferent perioadei 1 ianuarie 2008 - 1 martie 2009, stabilit şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (2) Cuantumul tarifelor pentru serviciile de emitere de către Administraţia Naţională "Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă a barajelor, reactualizate potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul mediului,Nicolae Nemirschip. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul economiei,Adriean VideanuBucureşti, 28 aprilie 2009.Nr. 522.  +  Anexa 1 CUANTUMULcontribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┐│ │ │ Nivelul ││ Denumirea contribuţiei │ U.M. │contribuţiei││ │ │ (lei/U.M.) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 3 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│A. Contribuţii pentru utilizarea resurselor de apă, pe categorii de resurse şi utilizatori │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│A.1. Râuri, lacuri naturale şi lacuri de acumulare amenajate, indiferent de deţinător │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│1.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, │ mii mc │ 43,84││unităţi de cult, agrozootehnice de tip industrial şi alţii │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│1.2. Operatori economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale │ mii mc │ 43,84│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│1.3. Operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de │ mii mc │ 0,25││puterea instalată, în regim de uzinare │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│1.4. Irigaţii │ mii mc │ 3,76│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│1.5. Acvacultură │ mii mc │ 3,00│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│A.2. Dunăre │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│2.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală, servicii de ecluzare a │ mii mc │ 5,01││navelor pe canale navigabile), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnice de tip │ │ ││industrial şi alţii │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│2.2. Operatori economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale în │ mii mc │ 0,25││regim de circuit deschis │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│2.3. Operatori economici producători de energie electrică şi termică în centrale nucleare │ mii mc │ 4,38││în regim de circuit deschis │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│2.4. Operatori economici producători de energie prin hidrocentrale, indiferent de puterea │ mii mc │ 0,25││instalată în regim de uzinare │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│2.5. Irigaţii │ mii mc │ 3,76│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│2.6. Acvacultură │ mii mc │ 3,00│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│A.3. Subteran │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│3.1. Operatori economici industriali │ mii mc │ 56,36│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│3.2. Operatori economici de gospodărie comunală, instituţii publice, unităţi de cult şi │ mii mc │ 56,36││alţii, care folosesc apa în scop potabil │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│3.3. Irigaţii şi acvacultură │ mii mc │ 56,36│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│3.4. Operatori economici agrozootehnici │ mii mc │ 56,36│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│B. Contribuţii pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│a) Indicatori chimici generali │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- materii totale în suspensie (MTS) │ mii kg │ 11,15│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- cloruri (Cl^-), sulfaţi [SO(4)^-2] │ mii kg │ 45,71│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Sodiu, potasiu, calciu, magneziu │ mii kg │ 45,71│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Azotaţi │ mii kg │ 45,71│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Clor rezidual liber Cl(2) │ mii kg │ 45,71│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Amoniu, azot, azotiţi │ mii kg │ 182,36│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Consum biochimic de oxigen [CBO(5)] │ mii kg │ 45,60│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu pergament de potasiu) │ mii kg │ 45,60│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu) │ mii kg │ 45,60│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Fosfaţi [PO(4)^3-] │ mii kg │ 9,02│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Fosfor (P) │ mii kg │ 182,36│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Mangan (Mn^2+) │ mii kg │ 456,04│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Aluminiu, fier total ionic │ mii kg │ 547,22│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere │ mii kg │ 341,93│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabili │ mii kg │ 182,36│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Reziduu filtrabil uscat la 105°C │ mii kg │ 41,58│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│b) Indicatori chimici specifici │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Sulfiţi, fluoruri, fenoli antrenabili cu vapori de apă │ mii kg │ 182,36│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Nichel, crom │ mii kg │ 11.403,63│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Amoniac │ mii kg │ 11.403,63│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Bariu, zinc, cobalt │ mii kg │ 547,22│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Sulfuri, hidrogen sulfurat │ mii kg │ 570,14│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│c) Indicatori chimici toxici şi foarte toxici │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Arsen │ mii kg │ 35.469,02│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Cianuri │ mii kg │ 35.469,02│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Mercur, cadmiu │ mii kg │ 45.614,64│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- Plumb, argint, crom, cupru, molibden │ mii kg │ 11.403,63│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│d) Indicatori bacteriologici │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- bacterii coliforme totale │10^9 bacterii/100 cmc│ 3,76│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- bacterii coliforme fecale │10^9 bacterii/100 cmc│ 66,00│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- streptococi fecali │ 5 x 10^6 │ 169,83││ │streptococi/100 cmc │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│e) Indicatori fizici │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│- **)temperatura │ mii mc x °C │ 0,51│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│Pentru evacuările în soluri permeabile şi în depresiuni cu scurgere asigurată natural, │ │ ││contribuţiile menţionate se triplează. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│C. Contribuţii pentru potenţialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor │ │ ││de acumulare din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│C.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW │(Metri cădere/lună) │ 225,45││ │x ore de funcţionare │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│C.2. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 │(Metri cădere/lună) │ 288,08││MW-8 MW │x ore de funcţionare │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│C.3. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 8 MW │(Metri cădere/lună) │ 363,22││ │x ore de funcţionare │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤│D. Contribuţii pentru exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor din albiile, malurile │ mc │ 4,38││cursurilor de apă şi cuvetele lacurilor de acumulare │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┘    Contribuţiile nu conţin TVA.---------   *) Contribuţia pentru substanţele evacuate în resursele de apă se aplică doar pentru aportul propriu al utilizatorului,   în limitele autorizate.   **) Contribuţia pentru temperatură se aplică prin diferenţa dintre temperatura de la evacuarea apei uzate evacuate şi   temperatura apei prelevate din sursă. În perioada de iarnă, între 15 noiembrie şi 15 martie, temperatura apei receptorului   natural - sursei se consideră egală cu 4°C.  +  Anexa 2 PENALITĂŢIpentru depăşirea concentraţiilor maxime admise alepoluanţilor din apele uzate evacuate*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ │ Nivelul ││crt.│ Indicatorii monitorizaţi │ U.M. │penalităţilor││ │ │ │ lei/U.M. │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ A. │Indicatori fizici │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- temperatura │ mii mc x °C │ 2,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- pH (concentraţia ionilor de hidrogen) │mii mc x unităţi pH │ 1,25│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ B. │Indicatori chimici generali │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Materii totale în suspensie (MTS) │ mii kg │ 25,05│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Cloruri (Cl^-), sulfaţi [SO(4)^2-] │ mii kg │ 87,67│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), Magneziu (Mg^2+) │ mii kg │ 87,67│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Azotaţi [NO(3)] │ mii kg │ 100,20│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Clor rezidual liber [Cl(2)] │ kg │ 1,25│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Amoniu [NH(4)^+], azot [N(total)], azotiţi [NO(2)^-] │ kg │ 7,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Amoniac [NH(3)] │ kg │ 37,58│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Consum biochimic de oxigen [CBO(5)] │ mii kg │ 200,40│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu) │ mii kg │ 450,90│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu) │ kg │ 1,25│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Fosfaţi [PO(4)^3-] │ kg │ 2,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Fosfor total (P) │ kg │ 7,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Mangan total*) (Mn^2+) │ kg │ 2,25│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Aluminiu total*) (Al^3+), fier ionic total*) (Fe^2+, Fe^3+) │ kg │ 2,25│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Substanţe extractibile, produse petroliere │ kg │ 2,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Reziduu filtrabil uscat la 105°C │ mii kg │ 87,67│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ C. │Indicatori chimici specifici │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- sulfiţi [SO(3)^2-], fluoruri (F^-), fenoli (indexfenolic) │ │ ││ │ [C(6)H(5)OH] │ kg │ 7,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Crom trivalent total*) (Cr^3+) │ kg │ 37,58│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Bariu total*) (Ba^2+), cobalt total*) (Co^2+) │ kg │ 2,25│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat [H(2)S] │ kg │ 20,04│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ D. │Indicatori chimici toxici şi foarte toxici │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ 1. │Nesintetici │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Arsen (As) │ kg │ 250,50│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Cianuri (Cn^-) │ mg**) │ 250,50│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Detergenţi anionactivi │ kg │ 3,76│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Argint (Ag^+), zinc total*) (Zn^2+), molibden (Mo^2+), │ kg │ 37,58││ │crom hexavalent total*) (Cr^6+), cupru total*) (Cu^2+) │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Plumb şi compuşi │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Mercur (Hg^2+) şi compuşi │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Nichel (Ni^2+) şi compuşi │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ 2. │Sintetici (indicatori prioritari/prioritar periculoşi)**) │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Alaclor │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Antracen │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Atrazin │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Benzen [C(6)H(6)] │ mg │ 1,01│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Difenileteribromuraţi │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Cadmiu (Cd^2+) şi compuşi │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Cloralcani C(10^-)C(13) │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Clorfenvinfos │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Clorpirifos │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- 1,2-dicloretan │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Diclormetan │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- 2-etilhexil-diftalat │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Diuron │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Endosulfan (alfa) │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Hexaclorbenzen │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Hexaclorbutadiena │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Hexaclorcicloxehan (gama) │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Isoproturon │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Naftalina │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Nonil-fenoli │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Octil-fenoli │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Pentaclorbenzen │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Pentaclorfenol │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Benz-a-piren │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Benz-b-fluorantren │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Benz-g, h, i-perilen │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Fluorantren │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Indeno -1,2,3-cd-piren │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Simazin │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Compuşi tributilstanici │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Triclorbenzen │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Triclormetan │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Trifluralin │ mg │ 1,51│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Pentaclorbenzen PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Drinuri (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin) │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- DDT (p, p') │ mg │ 1,00│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│E. │Indicatori bacteriologici │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Bacterii coliforme totale │10^9 bacterii/ │ ││ │ │/100 cmc │ 5,01│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Bacterii coliforme fecale │10^7 bacterii/ │ ││ │ │/100 cmc │ 90,81│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│ │- Streptococi fecali │ 5 x 10^6 │ 206,66││ │ │streptococi/100 cmc │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘---------   *) Total - se referă la concentraţia totală, nu vizează numai fracţiunea dizolvată.   **) Unitatea de măsură se calculează în (mg), ţinându-se cont că în actele de reglementare concentraţia   este normată în (мg).    NOTĂ:    Penalităţile se aplică pentru depăşirea valorilor concentraţiilor peste limitele autorizate.    Pentru concentraţiile de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă ce depăşesc limitele    admise, penalităţile se vor aplica diferenţiat, în perioada de tranziţie stabilită pentru conformare,    în funcţie de valorile aprobate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.  +  Anexa 3 TARIFEpentru serviciile de emitere de către Administraţia Naţională "ApeleRomâne" a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor detraversare, avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, avizelor,acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă a barajelor*Font 7*┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ │ │Nivelul tarifului în funcţie││Nr. │ │de complexitatea folosinţei ││crt. │ Serviciu de avizare/autorizare │ (lei) ││ │ ├────────┬────────┬──────────┤│ │ │ mică │ medie │ mare │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┴────────┴──────────┤│1. │Notificare pentru începerea execuţiei: │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│1.1. │- cu deplasare pe teren │ 588,67 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│1.2. │- fără deplasare pe teren │ 275,55 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│2. │Notificare pentru punerea în funcţiune │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│2.1. │- cu deplasare pe teren │ 588,67 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│3. │Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la │ ││ │lucrări aflate în competenţa Sistemului de gospodărire a apelor │ 613,72 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│4. │Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la lucrări │ ││ │aflate în competenţa direcţiilor apelor │ 1.189,87 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│5. │Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la lucrări aflate │ ││ │în competenţa Administraţiei Naţionale "Apele Române" │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ │- zona I │ 1.778,55 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ │- zona II │ 1.903,80 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ │- zona III │ 1.978,95 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ │- zona IV │ 2.004,00 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬────────┬──────────┤│6. │Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competenţa revine │ │ │ ││ │Sistemului de gospodărire a apelor: │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│6.1. │- pentru cazul în care se face deplasare pe teren │1.002,00│1.102,20│ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│6.2. │- pentru cazul în care deplasarea s-a efectuat anterior │ 703,90 │ 804,10 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│7. │Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competenţa revine direcţiei │ │ │ ││ │apelor: │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│7.1. │- pentru cazul în care se face deplasarea pe teren │1.590,67│1.690,87│ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│7.2. │- pentru cazul în care deplasarea s-a efectuat anterior │ 819,13 │ 921,84 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│8. │Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competenţa revine │ │ │ ││ │Administraţiei Naţionale "Apele Române" │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│8.1. │- pentru cazul în care se face deplasarea pe teren: │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona I │ - │ - │ 2.717,92 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona II │ - │ - │ 2.855,70 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona III │ - │ │ 2.930,84 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona IV │ │ │ 2.968,42 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│8.2. │- pentru cazul în care nu se face deplasarea pe teren sau s-a efectuat │ - │ - │ 1.427,84 ││ │anterior │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│9. │Reactualizarea avizului de gospodărire a apelor dat anterior, a cărui │ 713,92 │ 713,92 │ 713,92 ││ │valabilitate expiră ca urmare a neînceperii lucrărilor în perioada de 2 an │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│10. │Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor, folosinţelor de apă amplasate │ │ │ ││ │pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competenţa revine Sistemului de │ │ │ ││ │gospodărire a apelor: │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│10.1.│- obiective noi şi existente, reînnoirea autorizaţiei la obiective existente │ 651,30 │ 701,40 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│10.2.│- obiective existente la care sunt necesare întocmirea şi aprobarea │ 964,42 │1.014,53│ - ││ │programului de etapizare │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│10.3.│- emiterea autorizaţiei modificatoare │ 651,30 │ 701,40 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│11. │Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor folosinţelor de apă amplasate │ │ │ ││ │pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competenţa revine direcţiei apelor│ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│11.1.│- obiective noi şi existente, reînnoirea autorizaţiei la obiective existente │1.127,25│1.177,34│ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│11.2.│- obiective existente la care sunt necesare întocmirea şi aprobarea │1.440,37│1.490,47│ - ││ │programului de etapizare │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│11.3.│- emiterea autorizaţiei modificatoare │1.127,25│1.177,34│ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│12. │Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor folosinţelor de apă amplasate │ │ │ ││ │pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competenţa revine Administraţiei │ │ │ ││ │Naţionale "Apele Române": │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│12.1.│- obiective noi şi existente, reînnoirea autorizaţiei la obiective existente:│ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona I │ - │ - │ 1.590,67 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona II │ - │ - │ 2.041,58 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona III │ - │ - │ 2.129,25 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona IV │ - │ - │ 2.154,30 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│12.2.│- obiective existente la care sunt necesare întocmirea şi aprobarea │ │ │ ││ │programului de etapizare: │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona I │ - │ - │ 2.216,92 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona II │ - │ - │ 2.342,17 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona III │ - │ - │ 2.442,37 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona IV │ - │ - │ 2.467,42 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│12.3.│- emiterea autorizaţiei modificatoare: │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona I │ - │ - │ 1.590,67 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona II │ - │ - │ 2.041,58 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona III │ │ │ 2.129,25 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona IV │ │ │ 2.154,30 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│13. │Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor folosinţelor de apă amplasate │ │ │ ││ │pe teritoriul a două sau mai multe bazine hidrografice, când competenţa │ │ │ ││ │revine Administraţiei Naţionale "Apele Române" │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│13.1.│- obiective noi şi existente, reînnoirea autoriz. la obiective existente: │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona I │ - │ - │ 2.054,09 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona II │ - │ - │ 2.179,34 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona III │ - │ - │ 2.279,55 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona IV │ - │ - │ 2.304,59 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│13.2.│- obiective existente la care sunt necesare întocmirea şi aprobarea │ │ │ ││ │programului de etapizare: │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona I │ - │ - │ 2.317,12 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona II │ - │ - │ 2.442,37 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona III │ - │ - │ 2.542,58 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona IV │ - │ - │ 2.567,62 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│13.3.│- emitere autorizaţie modificatoare: │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona I │ │ │ 2.054,09 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona II │ │ │ 2.179,34 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona III │ │ │ 2.279,55 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona IV │ │ │ 2.304,59 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│14. │Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor, folosinţelor de apă amplasate │ │ │ ││ │pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", când competenţa revine │ │ │ ││ │Administraţiei Naţionale "Apele Române": │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│14.1.│- obiective noi şi existente, reînnoirea autorizaţiei la obiective existente │ - │ - │ 1.127,25 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│14.2.│- obiective existente la care sunt necesare întocmirea şi aprobarea │ - │ - │ 1.390,28 ││ │programului de etapizare: │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│14.3.│- emiterea autorizaţiei modificatoare │ - │ - │ 1.127,25 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│15. │Consultanţă tehnică acordată de specialişti din cadrul direcţiei apelor │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│15.1.│- cu deplasare pe teren │ - │ 889,28 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│15.2.│- fără deplasare pe teren │ - │ 263,03 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│16. │Consultanţă tehnică acordată de specialişti din cadrul Administraţiei │ │ │ ││ │Naţionale "Apele Române" │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│16.1.│- cu deplasare pe teren: │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona I │ - │ - │ 901,80 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona II │ - │ - │ 1.027,05 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona III │ - │ - │ 1.127,25 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │- zona IV │ - │ - │ 1.152,30 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│16.2.│- fără deplasare pe teren │ - │ - │ 263,03 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│17. │Transferul avizului sau al autorizaţiei de gospodărire a apelor la un alt │ 713,92 │ 713,92 │ 713,92 ││ │beneficiar │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│18. │Emiterea avizului de funcţionare în siguranţă a barajelor care se încadrează │ │1.440,37│ ││ │în categoriile de importanţă C şi D │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│19. │Emiterea acordului/autorizaţiei de funcţionare în siguranţă a barajelor care │ │1.002,00│ ││ │se încadrează în categoria de importanţă C │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤│20. │Emiterea acordului/autorizaţiei de funcţionare în siguranţă a barajelor care │ │ 501,00 │ ││ │se încadrează în categoria de importanţă D │ │ │ │└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────┘    NOTĂ:    1. Zona I priveşte direcţiile apelor Argeş - Vedea şi Buzău - Ialomiţa.       Zona II priveşte direcţiile apelor Jiu, Olt şi Dobrogea - Litoral.       Zona III priveşte direcţiile apelor Prut, Siret şi Mureş.       Zona IV priveşte direcţiile apelor Banat, Someş - Tisa şi Crişuri.    2. Tarifele nu conţin TVA.-------