ORDIN nr. 1.364 din 11 iunie 2009privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 1.364 din 11 iunie 2009
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 4.201 din 16 iunie 2009
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009  În temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul ISe aprobă completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, cu noile ocupaţii din economie prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuPreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Vergil Voineagu  +  Anexa LISTAocupaţiilor ce completează Clasificarea ocupaţiilor din România
  1. Administrator de reţea de telefonie VOIP codul - 213909
  2. Auditor intern în sectorul public codul - 241961
  3. Cercetător de dezvoltare comunitară codul - 244207
  4. Consultant fiscal codul - 241129
  5. Coordonator conformitate codul - 121117
  6. Director/Director executiv de conformitate codul - 121116
  7. Examinator de stat de specialitate codul - 247011
  8. Expert conformitate codul - 241517
  9. Facilitator de dezvoltare comunitară codul - 346004
  10. Inspector de integritate codul - 247010
  11. Manager energetic codul - 123907
  12. Manager securitatea informaţiei (Chief Information Security Officer - CISO) codul - 121118
  13. Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă codul - 347520
  14. Muncitor necalificat în metalurgie codul - 932012
  15. Nutriţionist şi dietetician codul - 322303
  16. Ofiţer conformitate codul - 241516
  17. Ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer - SO) codul - 241518
  18. Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor codul - 823130
  19. Operator instalaţii apă şi canalizare codul - 713613
  20. Operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice codul - 312208
  21. Responsabil afacere codul - 214907
  22. Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice codul - 213908
  23. Specialist plan progres codul - 241962
  24. Şef formaţie codul - 122236
  25. Şef schimb codul - 122235
  26. Urbanist codul - 214110
  Se modifică denumirea ocupaţiei cod 214905 din "Instructor ameliorare/standardizare post de lucru" în "Instructor sistem de producţie".Se modifică denumirea Grupei de bază 3224 din "Optometricieni şi opticieni" în "Optometrişti şi opticieni".Se elimină ocupaţia Consilier de reintegrare socială şi supraveghere - cod 244602.Se elimină ocupaţia Inspector de reintegrare socială şi supraveghere - cod 244603.Se elimină ocupaţia Evaluator de risc de incendiu - cod 315102.---------