HOTĂRÎRE nr. 3 din 18 ianuarie 1997privind unele măsuri de constituire a Fondului de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 24 ianuarie 1997  În baza prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, repus în vigoare cu începere de la data de 1 ianuarie 1997 prin Legea nr. 73/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Agenţii economici cu personalitate juridică care produc, industrializeaza şi comercializează produse agricole şi alimentare au obligaţia de a achită la Fondul de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor o contribuţie între 2 şi 4% din veniturile realizate din activitatea de producţie agricolă, de industrializare a produselor agricole şi alimentare, după deducerea accizelor, respectiv din adaosul comercial, comisionul sau adaosul de alimentaţie publică realizat din activitatea de comercializare a produselor agricole şi alimentare. (2) Contribuţiile se diferentiaza pe activităţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Cotele stabilite potrivit prevederilor art. 1 se aplică asupra veniturilor realizate din activitatea de producţie agricolă sau de industrializare a produselor agricole şi alimentare, din ţara şi din import, după deducerea accizelor, respectiv din adaosul comercial, comisionul sau adaosul de alimentaţie publică realizat din activitatea de comercializare a produselor agricole şi alimentare. (2) Agenţii economici care realizează venituri atât din producerea, industrializarea, cît şi din comercializarea produselor agricole şi alimentare sau numai din două dintre aceste activităţi datorează contribuţiile prevăzute la art. 1 asupra veniturilor din fiecare activitate. (3) În situaţiile în care veniturile realizate nu se pot diferentia pe activităţi de provenienţă, contribuţia datorată rezultă din aplicarea cotei cele mai mari, corespunzătoare activităţilor desfăşurate.  +  Articolul 3 (1) Contribuţiile prevăzute la art. 1 se datorează lunar. (2) Plata contribuţiei la Fondul de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor, stabilită şi calculată potrivit art. 1 şi 2, se va face lunar, în termen de 20 de zile de la expirarea lunii pentru care aceasta se datorează. (3) Neplata contribuţiei la termenul prevăzut în alin. (2) atrage majorări de întârziere pentru sumele datorate, potrivit legii. (4) Sumele reprezentind majorările de întârziere se fac venit la bugetul Fondului de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor.  +  Articolul 4Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite instrucţiuni privind modul de calcul şi de virare a sumelor datorate Fondului de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţiei sociale, Alexandru AthanasiuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu Gavrilescu  +  Anexa 1 COTELEaplicate la veniturile realizate de agenţii economici pentru stabilirea contribuţiei Fondului de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor
         
    ActivitateaCota
    I.Producţia agricolă3,5%
    1.Producţia agricolă vegetală şi animală  
    2.Piscicultură şi pescuit (exclusiv pescuitul sportiv)  
    II.Industrializarea produselor agricole2%
    1.Industria alimentară, a băuturilor  
      - Sacrificarea animalelor, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a altor produse animaliere  
      - Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte  
      - Prelucrarea şi conservarea laptelui şi a produselor lactate derivate  
      - Prelucrarea şi conservarea ciupercilor pentru consum  
      - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor pentru consum  
      - Prelucrarea produselor apicole  
      - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale  
      - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon  
      - Fabricarea de produse de panificaţie, patiserie, biscuiţi, pişcoturi, derivate din cereale  
      - Fabricarea de zahăr, ciocolată, de produse zaharoase  
      - Fabricarea pastelor făinoase alimentare, a produselor făinoase  
      - Fabricarea condimentelor  
      - Fabricarea preparatelor dietetice  
      - Fabricarea băuturilor, malţului, colectarea, prelucrarea şi îmbutelierea apei minerale  
    2.Industria tutunului  
    3.Fabricarea produselor pentru hrana animalelor  
    4.Prelucrarea produselor horticole (coroane, jerbe, coşuri etc.)  
    5.Pregătirea, prelucrarea fibrelor şi firelor naturale, a plantelor tehnice  
    6.Prepararea, vopsirea blănurilor naturale  
    7.Pregătirea primară, tăbăcirea, finisarea pieilor naturale  
    8.Alte activităţi de prelucrare a produselor agricole şi alimentare  
    III.Comercializarea produselor agricole şi alimentare4%
    1.Comerţ cu produse agricole, produse alimentare  
    2.Alimentaţie publică  
    IV.Prelucrarea ceaiului, cafelei, cacao4%
  --------------------