DECIZIE nr. 1 din 31 ianuarie 1997privind modificarea Protocolului nr. 4 referitor la definirea notiunii de "produse originare" şi la metodele de cooperare administrativă
EMITENT
  • CONSILIUL DE ASOCIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 31 ianuarie 1997



    ACORD EUROPEANinstituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parteConsiliul de Asociere,luind în considerare Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, si, în particular, articolul 33 al Protocolului nr. 4, anexa la acesta,considerind ca este de preferat introducerea unui sistem de cumul largit, care sa permită utilizarea materialelor originare din Comunitate, Polonia, Ungaria, Republica Ceha, Republica Slovaca, Bulgaria, România, Letonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Spaţiul Economic European (denumit în continuare SEE), Islanda, Norvegia sau Elveţia, pentru a facilita comerţul şi a îmbunătăţi eficacitatea acordului, modificările definiţiei notiunii de "produse originare" sînt cerute,considerind ca este de preferat, pentru ca acordul sa se aplice mărfurilor originare din Andora şi San Marino, sa se asigure o astfel de posibilitate printr-o declaraţie comuna la Protocolul nr. 4,considerind ca, pentru aplicarea sistemului de cumul largit şi pentru a evita ocolirea taxelor vamale, este necesară introducerea de noi prevederi în Protocolul nr. 4 referitoare la interzicerea returnarii sau exceptării de la plata taxelor vamale,considerind ca, în scopul facilitării comerţului şi simplificarii procedurilor administrative, este necesară modificarea listei de prelucrari sau transformări prevăzute de protocol pentru ca materialele neoriginare sa obţină caracterul de originar şi a prevederilor referitoare la dovada originii,considerind ca anumite operaţiuni care se aplica materialelor neoriginare pentru a le dovedi caracterul originar trebuie sa fie modificate pentru a tine seama de evoluţia tehnicilor de transformare, ca, ţinînd seama de experienţa, prezentarea listei regulilor de prelucrare sau transformare ar putea fi imbunatatita prin extinderea ei la toate poziţiile Sistemului armonizat (SA), ca îmbunătăţirile tehnice trebuie sa fie aduse acestor reguli de asa natura încît sa ţină seama de modificările ce vor fi introduse în Sistemul armonizat începînd cu 1 ianuarie 1996,considerind ca este cazul, în consecinţa, pentru garantarea bunei funcţionari a acordului, sa se incorporeze, într-un text unic, totalitatea prevederilor în cauza, în scopul facilitării muncii utilizatorilor şi a administraţiilor vamale, decide:  +  Articolul 1Protocolul nr. 4 este înlocuit prin textul-anexa la prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie intra în vigoare la 31 ianuarie 1997.Întocmită la Bruxelles la 31 ianuarie 1997.Pentru Consiliul de Asociere,V. Van Mierlo,preşedintePROTOCOL 4 31/01/1997