HOTĂRÎRE nr. 1 din 11 ianuarie 1997privind înfiinţarea Ministerului Industriei şi Comerţului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 13 ianuarie 1997    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Ministerul Industriei şi Comerţului ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Ministerului Comerţului şi al Ministerului Industriilor care se comaseaza.  +  Articolul 2 (1) Atribuţiile şi structurile Ministerului Industriei şi Comerţului sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 451/1994 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Industriilor şi, respectiv, Hotărârea Guvernului nr. 454/1994 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Comerţului, cu modificările ulterioare. (2) Personalul aflat în cadrul structurilor existente la data prezentei hotărâri în ministerele care se reorganizează se considera transferat în interesul serviciului la Ministerul Industriei şi Comerţului şi beneficiază de toate drepturile avute. (3) Până la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 1997, finanţarea Ministerului Industriei şi Comerţului se asigura din prevederile bugetare ale celor două ministere comasate.  +  Articolul 3În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României se vor prezenta propuneri privind atribuţiile, structura organizatorică şi numărul de personal ale Ministerului Industriei şi Comerţului.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-Tariceanu--------------