ORDIN Nr. 2487 din 29 noiembrie 1996pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 355 din 30 decembrie 1996    Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilorart. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996privind finanţele publice şi aleart. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată,emite următorul ordin:  +  Articolul 1În vederea asigurării finanţării, începând cu anul 1997, a investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului, se aproba: a) Normele metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului; b) Normele metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice.  +  Articolul 2Direcţia generală a trezoreriei şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1NORMA 29/11/1996  +  Anexa 2NORMA 29/11/1996