HOTĂRÂRE nr. 681 din 3 iunie 2009pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 15 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte punctele de informare despre produse, precum şi mecanismul de furnizare a informaţiilor conform art. 9, 10 şi, respectiv, 12 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2 (1) Punctele de informare despre produse se organizează la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Biroul Român de Metrologie Legală, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru produsele din aria proprie de responsabilitate. (2) Ministerul Economiei este punct de informare despre produse pentru categoriile de produse din aria proprie de responsabilitate, precum şi pentru categoriile de produse din aria de responsabilitate a autorităţilor competente, altele decât cele prevăzute la alin. (1). (3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) transmit Ministerului Economiei datele de identificare ale punctelor de informare despre produse în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) În cazul în care intervin modificări ale datelor de identificare prevăzute la alin. (3), autorităţile prevăzute la alin. (1) le notifică Ministerului Economiei în termen de două zile lucrătoare.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Economiei transmite Comisiei Europene şi celorlalte state membre lista punctelor de informare despre produse. (2) Ministerul Economiei transmite Comisiei Europene raportul anual prevăzut la art. 12 din Regulament.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Economiei, în calitate de punct de informare despre produse, primeşte solicitările de informaţii de la operatorii economici şi/sau autorităţile competente din alte state membre, în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulament. (2) Ministerul Economiei transmite autorităţilor competente, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1), solicitările de informaţii primite conform alin. (1), în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora. (3) Autorităţile competente prevăzute la alin. (2) transmit Ministerului Economiei răspunsul la solicitările de informaţii în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Articolul 5Autorităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) transmit Ministerului Economiei anual, până la sfârşitul lunii mai, începând cu anul 2010, informaţiile prevăzute la art. 12 din Regulament.** *Prezenta hotărâre creează cadrul normativ pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218 din 13 august 2008.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul economiei,Adriean VideanuPreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaPreşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare,Vajda BorbalaMinistrul dezvoltării regionaleşi locuinţei,Vasile BlagaŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşBucureşti, 3 iunie 2009.Nr. 681.___________