LEGE nr. 215 din 2 iunie 2009pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4 din 11 februarie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:(2) La stabilirea limitelor prevăzute la alin. (1) nu se includ finanțările rambursabile pentru prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în programul HIPERB, și tragerile din aceste finanțări rambursabile, contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile administrativ-teritoriale.2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, care funcționează în coordonarea primului-ministru, și bugetul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, care funcționează în coordonarea viceprim-ministrului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data publicării legii bugetare anuale sau a legii de rectificare bugetară.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 2 iunie 2009.Nr. 215.----