HOTĂRÂRE nr. 601 din 13 mai 2009privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, a Structurii organizatorice a Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor şi a unităţilor din subordine, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 44 alin. (5), art. 51 alin. (3) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Structura organizatorică a Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor şi a unităţilor din subordine, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.__________ Notă *) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Ilie SârbuViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul mediului,Nicolae NemirschiMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 601.  +  Anexa 1-3ANEXA 13/05/2009