ORDIN nr. 262 din 6 august 2007 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor(actualizat până la data de 6 aprilie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 6 aprilie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 440 din 4 aprilie 2008; ORDINUL nr. 26 din 23 martie 2009.În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive, pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile şi instituţiile subordonate acestuia, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului insignei şi ale documentelor de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor militare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulile pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin pentru Jandarmeria Română se aplică şi Comenduirii de Garnizoană a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 4 (1) Articolele de echipament model vechi se utilizează în continuare până la expirarea perioadei tranzitorii prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive, pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile şi instituţiile subordonate acestuia, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului insignei şi ale documentelor de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române, cu modificările ulterioare. (2) După data expirării perioadei tranzitorii - 31 decembrie 2009, vechile uniforme militare existente în stocul aflat la uzul curent primesc următoarele destinaţii: a) sunt utilizate la echiparea efectivelor de:- elevi din cadrul instituţiilor de învăţământ, ca uniformă de clasă sau instruire;- soldaţi şi gradaţi voluntari/rezervişti voluntari, ca uniformă de instruire, echipament special, de protecţie şi de lucru;- cadre militare, ca echipament special, prin substituirea unor articole de echipament prevăzute de norma nr. 9; b) sunt valorificate, declasate sau casate conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5Ordonatorii de credite răspund de asigurarea drepturilor de echipament şi de celelalte materiale prevăzute în Normele privind drepturile de echipament pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile şi instituţiile subordonate acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006, cu modificările ulterioare, în Normele privind drepturile de echipament pentru efectivele de jandarmi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2005, cu modificările ulterioare, respectiv în Normele de echipare a personalului militar din Inspectoratul de Aviaţie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2008, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDINUL nr. 440 din 4 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 9 aprilie 2008.  +  Articolul 6Şefii tuturor structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative vizate au obligaţia să urmărească respectarea de către personalul din subordine a prevederilor Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare.  +  Articolul 7Pentru activităţi culturale şi filmări, uniformele militarilor se pot închiria persoanelor juridice, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 733/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi realizarea de servicii de către unităţile Ministerului de Interne.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 6 august 2007.Nr. 262.  +  Anexa 1REGULAMENT 06/08/2007  +  Anexa 2REGULI 06/08/2007