HOTĂRÂRE nr. 620 din 20 mai 2009pentru aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 4 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 32 din Legea nr. 230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Statutul Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 20 mai 2009.Nr. 620.  +  AnexăSTATUT 20/05/2009