ORDIN nr. 357 din 25 mai 2009pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 1 iunie 2009    În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,având în vedere solicitarea Ministerului Finanţelor Publice ce rezultă din Actul nr. 350.370 din 2 aprilie 2009 cu privire la anularea, reducerea sau comasarea unora dintre taxele/tarifele stabilite de către instituţiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea Guvernului,în temeiul prevederilor art. 4 pct. IV lit. c) şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Taxa privind cheltuielile de examinare în vederea atestării este în cuantum de 150 lei pentru: a) atestarea auditorilor energetici, în conformitate cu prevederile Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, pentru fiecare competenţă - verificatori de proiecte, experţi tehnici sau responsabili tehnici cu execuţia -, în conformitate cu prevederile reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Taxa prevăzută la alin. (1) se suportă de către fiecare candidat şi se achită în contul de venituri extrabugetare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. (3) Din sumele rezultate potrivit prevederilor alin. (1) se pot efectua cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi de capital necesare desfăşurării activităţii de atestare tehnico-profesională.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 24 din Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 161 din reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării regionaleşi locuinţei,Vasile BlagaBucureşti, 25 mai 2009.Nr. 357.------------