HOTĂRÂRE nr. 630 din 20 mai 2009pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 29 mai 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Cota contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumit în continuare Fondul de garantare, datorată de angajatori potrivit art. 7 alin. (1) din lege, se aplică asupra sumei veniturilor care constituie, potrivit prevederilor legale, baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii. (2) Prin sintagma salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii, prevăzută la alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din lege, se înţelege salariaţii încadraţi în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp parţial sau a unui contract de muncă la domiciliu, contract de muncă temporară sau contract de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora, inclusiv salariaţii care cumulează pensia cu salariul, în condiţiile legii."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) din lege datorează contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj este cea prevăzută la art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cota contribuţiei datorate de angajatorii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) din lege la bugetul asigurărilor pentru şomaj este cea stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 3 se abrogă.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 20 mai 2009.Nr. 630.-------