RECTIFICARE nr. 125 din 29 aprilie 2009la Legea nr. 125/2009
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009    La Legea nr. 125/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 mai 2009, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la punctul 5 al articolului unic, în cadrul articolului II, cu referire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, după punctul 3 se va citi: "4. Dispoziţiile capitolului IV sunt şi rămân abrogate." şi punctele 4 şi 5 se renumerotează.--------