RECTIFICARE nr. 98 din 8 aprilie 2009referitoare la Legea nr. 98/2009
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 25 mai 2009    În Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la pct. 10, cu referire la art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanţă, în loc de: "...suprafeţele cuvenite..." se va citi: "...suprafeţele cultivate..." .------------