ORDIN nr. 613 din 15 mai 2009privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe din cadrul Ministerului Sănătății nr. IB 4.901/2009,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală de sănătate publică, asistență medicală și programe, Direcția de control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și institutele de sănătate publică din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Aurel Nechita,
  secretar de stat
  București, 15 mai 2009.Nr. 613.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală