LEGE nr. 177 din 13 mai 2009pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 mai 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 3 din 22 ianuarie 2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, cu următoarea completare:– La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. În anexă, după punctul 3 din notă se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Taxa stabilită la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările și completările ulterioare, privind prelungirea dreptului de ședere temporară a cetățenilor străini, inclusiv în cazul prelungirii dreptului de ședere temporară a fiecărei persoane incluse în pașaportul titularului, se percepe în același cuantum cu cel prevăzut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul în lei, raportat la cursul oficial al Băncii Naționale a României la data efectuării plății, fără a se percepe nicio altă taxă suplimentară.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 13 mai 2009.Nr. 177.-----------