ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 13 mai 2009privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009    Având în vedere asigurarea continuităţii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, a căror durată a fost reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, aprobată prin Legea nr. 219/2004,ţinând seama de faptul că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de ordin legislativ ar putea avea consecinţe grave asupra nevoilor locative ale chiriaşilor aflaţi în aceste imobile, elemente care vizează interesul public şi general, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDurata contractelor de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, aprobată prin Legea nr. 219/2004, pentru care a operat tacita relocaţiune, în condiţiile prevăzute la art. 1.437 din Codul civil, este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan Nicap. Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Alina Mihaela Bica,secretar de statMinistrul dezvoltăriiregionale şi locuinţei,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 44.-------------