ORDIN Nr. 1507 din 25 ianuarie 1996privind aprobarea Procedurii-tip de atestare a capabilităţii agenţilor economici de a executa structuri sudate
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 15 mai 1996    În scopul autorizării agenţilor economici producători de structuri sudate,în vederea asigurării calităţii produselor executate prin sudura şi/sau procedee conexe (tăiere termica, lipire, pulverizare termica),în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 451/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 695/1994,ministrul industriilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura-tip de atestare a capabilităţii agenţilor economici de a executa structuri sudate, anexată, care face parte integrantă din prezentul ordin, întocmită de Institutul de Sudura şi Încercări de Materiale Timişoara în conformitate cu STAS 11.595-83 şi cu metodologia cuprinsă în standardele internaţionale S.R. EN 729-1,2,3,4/1996, pentru autorizarea furnizorilor de structuri sudate.  +  Articolul 2Se abiliteaza Institutul de Sudura şi Încercări de Materiale Timişoara pentru a autoriza pe furnizorii de structuri sudate conform procedurii-tip aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 3Procedura-tip de atestare aprobată prin prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 4Direcţia generală strategia industriei construcţiilor de maşini, Direcţia generală restructurare şi dezvoltare industriala, Direcţia management, legislaţie şi Institutul de Sudura şi Încercări de Materiale Timişoara vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul industriilor,Constantin Dicu,secretar de stat  +  Anexa -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¬-M.I.-D.G.S.R.C.M. -Procedura-tip de atestare a capabilităţii agenţilor-Ediţia 1-+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ economici de a executa structuri sudate +¦¦¦¦¦¦¦¦+-I.S.I.M. - Timişoara- - Pag: -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+- PROCEDURA-TIP -- de atestare a capabilităţii agenţilor economici de a executa structuri sudate -- -- APROBAT, -- MINISTERUL INDUSTRIILOR -- -- DIRECŢIA GENERALĂ DE STRATEGIE -- A RAMURII CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI Elaborator, -- I.S.I.M. TIMIŞOARA -- -- Director, -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¬-M.I.-D.G.S.R.C.M. -Procedura-tip de atestare a capabilităţii agenţilor-Ediţia 1-+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ economici de a executa structuri sudate +¦¦¦¦¦¦¦¦+-I.S.I.M. - Timişoara- - Pag: -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦- LISTA DE MODIFICĂRI ALE EDIŢIILOR-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-Nr. ediţie - Obiectul modificării -Data intrării-- - - în vigoare -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 1 - Elaborare iniţială - -- - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- Întocmit - Numele şi - - Numele şi - Data: -- - prenumele - Verificat - prenumele - -- +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -- - Semnătura - - Semnătura - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¬-M.I.-D.G.S.R.C.M. -Procedura-tip de atestare a capabilităţii agenţilor-Ediţia 1-+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ economici de a executa structuri sudate +¦¦¦¦¦¦¦¦+-I.S.I.M. - Timişoara- - Pag: -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦- 1. Obiect1.1. Prezenta procedura stabileşte condiţiile şi modul de atestare a capabilităţii de a executa structuri sudate a agenţilor economici care utilizează sudarea metalelor ca principal procedeu de fabricaţie.1.2. Aceasta procedura cuprinde descrierea activităţilor necesare pentru acordarea atestatului de capabilitate agenţilor economici (necesar asigurării calităţii structurilor sudate şi creşterii competitivitatii acestora pe piaţa externa), atribuţiile şi responsabilităţile factorilor implicaţi.2. Domeniul de aplicare2.1. Procedura se aplică pentru atestarea capabilităţii agenţilor economici de a executa structuri sudate a căror execuţie nu este supusă reglementărilor organizaţiilor de supraveghere şi control (I.S.C.I.R., R.N.R.). Ea este valabilă numai în cazul sudarii cu arc electric.2.2. Aprecierea se face pentru a stabili dacă un agent economic satisface exigenţele specifice unui anumit domeniu de fabricaţie, conform STAS 11.595-83 şi prezentei proceduri.3. Definiţii3.1. Capabilitatea de a executa structuri sudate:- Performanta agenţilor economici de a realiza, de a inspecta şi de a atesta calitatea corespunzătoare a structurilor sudate prin existenta dotărilor materiale, a personalului calificat de execuţie şi de inspecţie şi a experienţei acumulate.3.2. Atestarea capabilităţii:- Procedura prin care o terta parte da o asigurare în scris ca un agent economic satisface exigenţele specifice unui anumit domeniu de fabricaţie, pe baza STAS 11.595-83 completat cu prevederile prezentei proceduri.4. Documente de referinţa- STAS 11.595-83 - Sudarea materialelor. Criterii de apreciere a capabilităţii agenţilor economici producători de structuri sudate.- S.R. EN 287 - Calificarea sudorilor. Sudare prin topire.- S.R. EN 288 - Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice.- S.R. EN 719 - Coordonarea sudarii. Sarcini şi responsabilităţi.5. Condiţiile preliminare care trebuie îndeplinite de către agentul economic5.1. Agentul economic numeşte personalul de coordonare a sudarii, de profesie inginer sau subinginer, specializat în domeniul sudarii. Acesta trebuie să fie angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată.5.2. Agentul economic trebuie să aibă cel puţin doi sudori calificaţi pentru oricare dintre procedeele de sudare utilizate conform standardelor specifice, un sudor putind fi calificat pentru mai multe procedee de sudare.5.3. Agentul economic trebuie să aibă dotarea necesară pentru execuţia structurilor sudate, care să cuprindă:- un atelier pentru execuţia structurilor metalice, dotat cu o macara cu capacitate portanta de minimum 3,2 tf;- instalaţii de sudare pentru procedeele utilizate, în stare de funcţionare şi dotate cu aparate de măsura verificate metrologic;- utilaje pentru pregătirea marginilor tablelor în vederea sudarii;- utilaje uzuale pentru prelucrari mecanice care să satisfacă profilul de fabricaţie;- instalaţii de preincalzire şi tratament termic, dacă procesul de fabricaţie impune aceste operaţiuni;- instalaţii proprii de inspecţie şi încercare.NOTĂ:În cazul în care agentul economic nu poseda instalaţii de inspecţie şi de încercare proprii, trebuie să aibă convenţii încheiate cu alţi agenţi economici, pentru execuţia inspecţiilor şi încercărilor impuse de procesul de execuţie.5.4. Agentul economic trebuie să posede şi sa utilizeze documentele tehnice normative de calitate ale tuturor materialelor de baza şi ale materialelor pentru sudare, utilizate.6. Responsabilităţi6.1. Institutul de Sudura şi Încercări de Materiale Timişoara (I.S.I.M.) coordonează desfăşurarea tuturor activităţilor de atestare a capabilităţii agenţilor economici de a executa structuri sudate în conformitate cu prezenta procedura.NOTĂ:Obţinerea documentului de atestare nu inlatura şi nu diminuează răspunderea faţă de calitatea structurilor sudate, care revine în totalitate agentului economic.6.2. I.S.I.M. Timişoara răspunde de corectitudinea aplicării prezentei proceduri.7. Procedura7.1. Agentul economic care solicită atestarea va trimite, pe adresa I.S.I.M. Timişoara, solicitarea de atestare.7.2. Părţile, de comun acord, vor stabili data analizei care se va efectua la sediul agentului economic de către delegaţii I.S.I.M. Timişoara.7.3. Delegaţii autorizaţi de către I.S.I.M. Timişoara efectuează, la data stabilită, împreună cu delegaţii desemnaţi de către agentul economic, o analiza a agentului economic conform prevederilor pct. 7.4.7.4. Analiza întreprinderii.7.4.1. Examinarea a cel puţin doi sudori conform standardelor specifice pentru fiecare dintre procedeele de sudare utilizate. În vederea examinării, sudorii vor efectua probele conform unei specificaţii a procedurii de sudare (WPS), calificate conform S.R. EN 288.7.4.2. La verificarea probelor sudate, delegaţii I.S.I.M. Timişoara urmăresc şi modul de apreciere a calităţii acestora de către coordonatorul sudarii, numit de către agentul economic. Rezultatele verificării probelor sudate conform S.R. EN 287/1,2-95 se vor centraliza în fişa de apreciere pentru fiecare sudor. Coordonatorul sudarii trebuie să examineze cunoştinţele teoretice ale sudorilor conform unor reglementări specifice.7.4.3. Vizitarea agentului economic se efectuează de către delegaţii I.S.I.M. Timişoara împreună cu coordonatorul sudarii. Se urmăreşte conformitatea datelor prezentate cu situaţia reală. Delegaţii I.S.I.M. Timişoara pot solicita şi alte lămuriri legate de desfăşurarea activităţii referitoare la sudare.7.5. Concluziile analizei se consemnează într-un proces-verbal.7.6. În cazul îndeplinirii tuturor condiţiilor, I.S.I.M. Timişoara eliberează Documentul de atestare a capabilităţii de a executa structuri sudate şi Certificatul de calificare pentru fiecare sudor care a promovat examenul.7.7. Agentul economic, a cărui capabilitate de a executa structuri sudate a fost atestata în condiţiile prezentei proceduri, trebuie să aducă la cunoştinţa I.S.I.M. Timişoara, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite faţă de situaţia prezentată în documentaţia de atestare (de exemplu: schimbarea coordonatorului sudarii, a procedeelor de sudare etc.).8. Dispoziţii finale8.1. Durata de valabilitate a primei atestări este de 2 ani. Aceasta durata poate fi prelungită pentru o noua perioada de 2 ani, la cererea agentului economic, dacă se menţin neschimbate condiţiile de la atestarea iniţială.8.2. În cazul în care profilul fabricaţiei este extins sau este schimbat, se impune o noua atestare.8.3. Agentul economic atestat are obligaţia sa transmită la I.S.I.M. Timişoara numele beneficiarilor cărora le-a livrat structuri sudate. I.S.I.M. Timişoara este abilitat sa verifice la beneficiar calitatea structurilor sudate livrate. În cazul abaterilor sistematice de la calitate, I.S.I.M. Timişoara poate retrage atestatul acordat agentului economic.
               
      ÎntocmitNumele şi prenumele SemnăturaVerificatNumele şi prenumele SemnăturaData:
    ------------------------