LEGE nr. 156 din 8 mai 2009pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 mai 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Bibliotecile de drept public din sistemul naţional de biblioteci pot realiza venituri proprii din obiectul de activitate."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 8 mai 2009.Nr. 156.------