LEGE nr. 168 din 8 mai 2009pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 2, literele e) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) instituții din România acreditate de Comisia Europeană reprezintă instituțiile acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta, care vor implementa proiecte de înfrățire instituțională în aceleași condiții ca instituțiile donatoare de asistență tehnică;.....................................................................j) expert reprezintă funcționarul public, funcționarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, personalul din instituțiile acreditate potrivit art. 2^1, precum și alte categorii de salariați din administrația publică, așa cum sunt definiți prin lege, care pot fi implicați în proiecte de înfrățire instituțională din cadrul instituțiilor furnizoare de asistență tehnică care, în baza unui mandat, îndeplinesc misiuni cu caracter temporar în cadrul unui contract de înfrățire instituțională;2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Proiectele de înfrățire instituțională vor fi implementate în calitate de donatori de asistență tehnică în țările beneficiare de instituțiile publice din România, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d), precum și de alte instituții acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta.3. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirea Ministerul Economiei și Finanțelor se înlocuiește cu denumirea Ministerul Finanțelor Publice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 8 mai 2009.Nr. 168.------------