HOTĂRÂRE nr. 7 din 4 mai 2009pentru modificarea alin. (3) al art. 150 din Regulamentul Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (3) al articolului 150 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi."Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 mai 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 4 mai 2009.Nr. 7._________