RECTIFICARE nr. 141 din 6 decembrie 2007referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 5 mai 2009    În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 20 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției "Monitorul Oficial, Partea I"):– la art. I pct. 2, în cuprinsul lit. e) a alin. (1) al art. 4, în loc de: "... Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 322/2002..." se va citi: "... Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 332/2002...".------------