HOTĂRÂRE nr. 439 din 8 aprilie 2009privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2009    În temeiul art. 108 alin. (4) din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Valoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa nr. 1.2. Se introduc în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului imobilele prevăzute la anexa nr. 2.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Directorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,Marcel Oprişp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 8 aprilie 2009.Nr. 439.  +  Anexa 1 *Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────┐│ 1. Ordonator principal de credite │4267230│Serviciul de Telecomunicaţii Speciale│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤│ 2. Ordonator secundar de credite │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤│ 3. Ordonator terţiar de credite │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤│ 4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ ││ ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi,│ │ ││ după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ ││ administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────┘    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)──────┬────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────┬───────┬──────┐Nr. │ Codul │ │ Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │Situa- │ │M.F. │ de │ │ │ │ │ │ţia │ │      │clasifi-│ │ │ │ │ │juri- │ │      │care │ │ │ │ │ │dică │ │      │ │ │ │ │ Valoarea de │ │actuală│ │      │ │Denumirea ├───────────────┬──────────────┬──────────────┤Anul │ inventar ├────────────┬────────┼───────┤Tipul │      │ │ │ Descrierea │ Vecinătăţile │ Adresa │dobân-│ - lei - │Baza legală │În │Conce- │bunu- │      │ │ │ tehnică │(după caz, pe │ │dirii/│ │ │adminis-│siune/ │ lui │      │ │ │ (pe scurt) │ scurt) │ │dării │ │ │trare/ │Închi- │ │      │ │ │ │ │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ │      │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │Dat cu │ │      │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │titlu │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit│ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35517│ 8.15.02│Reţele │Cabluri de │ │Ţara: România;│ 1998 │ 34.814.682│- H.G. nr. │În admi-│ │Imobil│      │ │telefonice │cupru şi fibră │ │ │ │ │808/ │nistrare│ │ │      │ │de transport│optică în │ │ │ │ │2.12.1997 - │ │ │ │      │ │şi distri- │canalizaţie │ │ │ │ │P.V. nr. │ │ │ │      │ │buţie │ │ │ │ │ │35873/ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2008 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35518│ 8.15.02│Imobil 1 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1984│ 37.892.050│Decizia │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton, │ │Judeţ: │ │ │C.P.B. │nistrare│ │ │      │ │ │cărămidă, │ │Bucureşti; │ │ │nr. 1653/ │ │ │ │      │ │ │terasă │ │Mun. │ │ │17.11.1981 │ │ │ │      │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Act adiţi- │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │onal nr. │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │1/1994 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35519│ 8.29.19│Teren 1 │S=22.072,5 mp +│ │Ţara: România;│ 1984│ 3.861.697│Decizia │În admi-│ │Imobil│      │ │ │26.000 mp │ │Judeţ: │ │ │C.P.B. nr. │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Bucureşti; │ │ │1658/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Mun. Bucureşti│ │ │17.11.1981, │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │Act adiţi- │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │onal nr. │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │1/1994, H.G.│ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │nr. 258/1996│ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │229/2006 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35520│ 8.29.19│Imobil 2 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1994│ 488.361│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton, │ │Judeţ: │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │cărămidă, tablă│ │Bucureşti; │ │ │nr. 218/1960│ │ │ │      │ │ │ │ │Mun. Bucureşti│ │ │Act adiţi- │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │onal nr. │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │1/1994 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35521│ 8.29.19│Teren 2 │S=10.684 mp │ │Ţara: România;│ 1979│ 831.992│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Bucureşti; │ │ │nr. 218/1960│ │ │ │      │ │ │ │ │Mun. │ │ │Act adiţi- │ │ │ │      │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │onal nr. │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │1/1994 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35522│ 8.29.19│Imobil 3 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1980│ 1.916.831│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton, │ │Judeţ: Ilfov │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │cărămidă, │ │ │ │ │nr. 216/ │ │ │ │      │ │ │terasă │ │ │ │ │13.07.1979 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35523│ 8.29.11│Teren 3 │S=18.735 mp │ │Ţara: România;│ 1980│ 476.095│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: Ilfov │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │nr. 216/ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │13.07.1979 │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35526│ 8.29.11│Imobil 6 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1980│ 6.145.605│Decizia │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton, │ │Judeţ: │ │ │nr. 554/ │nistrare│ │ │      │ │ │cărămidă, │ │Dâmboviţa; │ │ │10.12.1979 │ │ │ │      │ │ │terasă │ │Comuna │ │ │Act adi- │ │ │ │      │ │ │ │ │Ciocăneşti │ │ │ţional │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1/1994 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35527│ 8.29.11│Teren 6 │S=3.380 mp │ │Ţara: România;│ 1980│ 85.893│Decizia │În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │nr. 554/ │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Dâmboviţa; │ │ │10.12.1979 │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │Act adi- │ │ │ │      │ │ │ │ │Ciocăneşti │ │ │ţional │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1/1994 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35528│ 8.29.11│Imobil 7 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1994│ 575.732│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton, │ │Judeţ: │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │cărămidă, │ │Giurgiu; │ │ │nr. 290/ │ │ │ │      │ │ │terasă │ │Comuna │ │ │25.10.1978 │ │ │ │      │ │ │ │ │Singureni │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35529│ 8.29.11│Teren 7 │S=10.000 mp │ │Ţara: România;│ 1994│ 254.120│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Giurgiu; │ │ │nr. 290/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │25.10.1978 │ │ │ │      │ │ │ │ │Singureni │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35532│ 8.29.11│Imobil 9 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1978│ 93.742│Decizia C.P.│În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton, pereţi │ │Judeţ: │ │ │Dâmboviţa │nistrare│ │ │      │ │ │cărămidă, │ │Dâmboviţa; │ │ │nr. 419/1978│ │ │ │      │ │ │piatră, beton, │ │Comuna Moroeni│ │ │ │ │ │ │      │ │ │tablă │ │ │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35533│ 8.29.11│Teren 9 │S=4.910 mp │ │Ţara: România;│ 1978│ 106.975│Decizia C.P.│În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │Dâmboviţa │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Dâmboviţa; │ │ │nr. 419/1978│ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna Moroeni│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35541│ 8.29.11│Imobil 14 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1974│ 28.206│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton, cărămidă│ │Judeţ: │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Botoşani; │ │ │nr. 243/1974│ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │Decizia C.P.│ │ │ │      │ │ │ │ │Durneşti │ │ │Botoşani nr.│ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │553/1974 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35542│ 8.29.11│Teren 13 │S=171,63 mp │ │Ţara: România;│ 1974│ 2.568│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Botoşani; │ │ │nr. 243/74, │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │Decizia C.P.│ │ │ │      │ │ │ │ │Durneşti │ │ │Botoşani nr.│ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ 553/1974 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35543│ 8.29.11│Imobil 15 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1973│ 28.206│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton, cărămidă│ │Judeţ: │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Botoşani; │ │ │nr. 243/74, │ │ │ │      │ │ │ │ │Oraş Dărăbani │ │ │Decizia C.P.│ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │Botoşani nr.│ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │553/1974 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35544│ 8.29.11│Teren 14 │S = 287,13 mp │ │Ţara: România;│ 1973│ 4.296│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Botoşani; │ │ │nr. 243/74, │ │ │ │      │ │ │ │ │Oraş Dărăbani │ │ │Decizia C.P.│ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │Botoşani nr.│ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │553/1974 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35547│ 8.29.11│Imobil 17 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1975│ 1.469.594│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton cărămidă,│ │Judeţ: Prahova│ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │tablă │ │Oraş Sinaia │ │ │nr. 170/ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │29.08.1975 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35548│ 8.29.11│Teren 16 │S = 2.600 mp │ │Ţara: România;│ 1975│ 42.624│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Prahova; │ │ │nr. 170/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Oraş Sinaia │ │ │29.08.1975 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35553│ 8.29.11│Imobil 20 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1987│ 130.961│Decizia C.P.│În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton, cărămidă│ │Judeţ: Alba; │ │ │Alba nr. │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Comuna Vinţu │ │ │308/18.08.87│ │ │ │      │ │ │ │ │de Jos │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35554│ 8.29.11│Teren 19 │ S = 268 mp │Proprietar │Ţara: România;│ 2007│ 1.070│CV nr. 3534/│În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │Secaşiu │Judeţ: Alba; │ │ │15.11.2007, │nistrare│ │ │      │ │ │ │Sălişteanu │Comuna Vinţu │ │ │CF nr. 6428/│ │ │ │      │ │ │ │Ion şi │de Jos │ │ │2007, imobil│ │ │ │      │ │ │ │Secaşiu │ │ │ │arabil număr│ │ │ │      │ │ │ │Sălişteanu │ │ │ │cadastral │ │ │ │      │ │ │ │Viorica │ │ │ │nr. 904 nr. │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │topografic │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │2359/2 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35555│ 8.29.11│Imobil 21 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1981│ 173.562│Dec. C.P. │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton,cărămidă,│ │Judeţ: Gorj; │ │ │Gorj nr. 89/│nistrare│ │ │      │ │ │terasă │ │Sat Runcurel │ │ │1980, PV nr.│ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │491163/2005 │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35556│ 8.29.11│Teren 20 │S = 1.100 mp │ │Ţara: România;│ 1980│ 28.574│Decizia C.P.│În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: Gorj; │ │ │Gorj nr. │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Sat Runcurel │ │ │89/1980 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35558│ 8.29.11│Teren 21 │S = 144 mp │ │Ţara: România;│ 1976│ 3.439│Decizia C.P.│În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: Vaslui;│ │ │Vaslui │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Localitatea │ │ │11.11.1975 │ │ │ │      │ │ │ │ │Bahnari │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35559│ 8.29.11│Imobil 23 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1975│ 6.534│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton cărămidă │ │Judeţ: Argeş; │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Oraş │ │ │nr. 170/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Ştefăneşti │ │ │29.08.1975 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35560│ 8.29.11│Teren 22 │S = 60 mp │ │Ţara: România;│ 1975│ 1.093│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: Argeş; │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Oraş │ │ │nr. 170/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Ştefăneşti │ │ │29.08.1975 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35561│ 8.29.11│Imobil 24 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1975│ 16.008│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton, │ │Judeţ: Bihor; │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │cărămidă │ │Comuna Şinteu │ │ │nr. 170/ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │29.08.1975 │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35562│ 8.29.11│Teren 23 │S = 187 mp │ │Ţara: România;│ 1975│ 1.525│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: Bihor; │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Comuna Şinteu │ │ │nr. 170/ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │29.08.1975, │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │PV nr. │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │340901/2005 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35564│ 8.29.11│Imobil 25 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1993│ 108.311│H.G. nr.775/│În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton, cărămidă│ │Judeţ: Braşov;│ │ │30.12.1993 │nistrare│ │ │      │ │ │novaglas │ │Mun. Braşov │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35567│ 8.29.11│Imobil 27 │Construcţie │Ocolul Silvic │Ţara: România;│ 1999│ 31.222│Decizia │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton, cărămidă│Sălaj │Judeţ: Sălaj │ │ │Regiei │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │Naţionale a │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │Pădurilor │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │nr. 307/ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │21.09.1999 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤ 35568│ 8.29.11│Teren 26 │S = 300 mp │Ocolul Silvic │Ţara: România;│ 1999│ 521│Decizia │În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │Sălaj │Judeţ: Sălaj; │ │ │Regiei │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Muntele Mezeş │ │ │Naţionale a │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │Pădurilor │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │nr. 307/ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │21.09.1999 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤121048│ 8.29.11│Imobil 30 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1999│ 120.148│Autorizaţie │În admi-│ │Imobil│      │ │ │metalică │ │Judeţ: │ │ │construcţie │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Bucureşti; │ │ │nr. 004/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Mun. Bucureşti│ │ │9.09.1998 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤121049│ 8.29.11│Imobil 31 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1996│ 180.223 │Autorizaţie │În admi-│ │Imobil│      │ │ │metalică │ │Judeţ: Ilfov │ │ │construcţie │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │nr. 71/ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │3.09.1996 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤121050│ 8.29.11│Imobil 32 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 2000│ 240.610│Autorizaţie │În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton şi │ │Judeţ: Ilfov; │ │ │construcţie │nistrare│ │ │      │ │ │cărămidă │ │Oraş Măgurele │ │ │nr. 146895/ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │20.10.2000 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤121051│ 8.29.11│Imobil 33 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 2000│ 374.641│HG nr. 1246/│În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton şi │ │Judeţ: │ │ │29.11.2000 │nistrare│ │ │      │ │ │cărămidă │ │Constanţa; │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Neptun │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤121052│ 8.29.11│Teren 28 │S = 944,37 mp │ │Ţara: România;│ 2000│ 305.200│HG nr. 1246/│În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │29.11.2000 │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Constanţa; │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Neptun │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤121053│ 8.29.11│Imobil 34 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1985│ 521.444│Dec. C.P.B. │În admi-│ │Imobil│      │ │ │metalică │ │Judeţ: │ │ │nr. 1653/ │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Bucureşti; │ │ │1981; Act. │ │ │ │      │ │ │ │ │Mun. Bucureşti│ │ │ad. nr. 1/ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │1994 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤121054│ 8.29.11│Imobil 35 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1978│ 72.089│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │metalică │ │Judeţ: │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Giurgiu; │ │ │nr. 290/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1978 │ │ │ │      │ │ │ │ │Singureni │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤121055│ 8.29.11│Imobil 36 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1978│ 72.089│Decret pre- │În admi-│ │Imobil│      │ │ │metalică │ │Judeţ: │ │ │zidenţial │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Giurgiu; Sat │ │ │nr. 216/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Săbăreni │ │ │1979 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤121056│ 8.29.11│Imobil 37 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 1980│ 228.281│Decizia nr. │În admi-│ │Imobil│      │ │ │metalică │ │Judeţ: │ │ │554/1979, │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Dâmboviţa; │ │ │Act. ad. nr.│ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1/1994 │ │ │ │      │ │ │ │ │Ciocăneşti │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤144475│ 8.29.11│Imobil 38 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 2002│ 24.270.597│H.G nr. 114/│În admi-│ │Imobil│      │ │ │beton şi │ │Judeţ: Braşov;│ │ │7.02.2002, │nistrare│ │ │      │ │ │cărămidă │ │Comuna │ │ │H.G nr. 943/│ │ │ │      │ │ │ │ │Cristian │ │ │14.08.2003 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤144476│ 8.29.11│Teren 30 │S = 36.331 mp +│ │Ţara: România;│ 2002│ 1.481.150│H.G nr. 114/│În admi-│ │Imobil│      │ │ │1.367,2 mp + │ │Judeţ: Braşov;│ │ │7.02.2002, │nistrare│ │ │      │ │ │2.008,73 mp │ │Comuna │ │ │H.C.L.C nr. │ │ │ │      │ │ │ │ │Cristian │ │ │43/2003, │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │H.C.L.C nr. │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │25/2006 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤152112│ 8.29.11│Teren 31 │S = 92,4 mp │ │Ţara: România;│ 2006 │ 10.021│H.G. nr. 19/│În admi-│ │Imobil│      │ │ │(provine din │ │Judeţ: Arad; │ │ │2006 │nistrare│ │ │      │ │ │nr. MF 104136) │ │Mun. Arad │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────┴────────┴────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┴──────────────┴────────────┴────────┴───────┴──────┘  +  Anexa 2 *Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │4267230│Serviciul de Telecomunicaţii Speciale│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ ││ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după │ │ ││caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în │ │ ││administrare bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────┘    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)──────┬────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────┬───────┬──────┐Nr. │ Codul │ │ Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │Situa- │ │M.F. │ de │ │ │ │ │ │ţia │ │      │clasifi-│ │ │ │ │ │juri- │ │      │care │ │ │ │ │ │dică │ │      │ │ │ │ │ Valoarea de │ │actuală│ │      │ │Denumirea ├───────────────┬──────────────┬──────────────┤Anul │ inventar ├────────────┬────────┼───────┤Tipul │      │ │ │ Descrierea │ Vecinătăţile │ Adresa │dobân-│ - lei - │Baza legală │În │Conce- │bunu- │      │ │ │ tehnică │(după caz, pe │ │dirii/│ │ │adminis-│siune/ │ lui │      │ │ │ (pe scurt) │ scurt) │ │dării │ │ │trare/ │Închi- │ │      │ │ │ │ │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ │      │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │Dat cu │ │      │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │titlu │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit│ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤      │ 8.29.11│Teren 32 │225 mp │ │Ţara: România;│ 2008│ 9.936│- Hotărârea │În admi-│ │Imobil│      │ │ │ │ │Judeţ: Arad; │ │ │C.L. Ineu │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Localitatea │ │ │nr. 54/2008 │ │ │ │      │ │ │ │ │Ineu │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤      │ 8.29.11│Imobil 40 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 2008│ 95│- Hotărârea │În admi-│ │Imobil│      │ │ │metalică │ │Judeţ: Arad; │ │ │C.L. Ineu │nistrare│ │ │      │ │ │H = 52,50 m │ │Localitatea │ │ │nr. 54/2008 │ │ │ │      │ │ │ │ │Ineu │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤      │ 8.29.11│Imobil 41 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 2008│ 20.000│- Hotărârea │În admi-│ │Imobil│      │ │ │metalică │ │Judeţ: Arad; │ │ │C.L.Chişineu│nistrare│ │ │      │ │ │H = 52,50 m │ │Localitatea │ │ │- Criş nr. │ │ │ │      │ │ │ │ │Chişineu-Criş │ │ │24/2008 │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────┤      │ 8.29.11│Imobil 42 │Construcţie │ │Ţara: România;│ 2008│ 49.056│- P.V. nr. │În admi-│ │Imobil│      │ │ │metalică │ │Judeţ: Olt; │ │ │ 580403 din │nistrare│ │ │      │ │ │ │ │Mun. Slatina │ │ │ 2008 │ │ │ │──────┴────────┴────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┴──────────────┴────────────┴────────┴───────┴──────┘______________