ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 22 aprilie 2009pentru modificarea art. 39 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 aprilie 2009    Având în vedere prevederile art. 39 alin. (2)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, prin care s-a stabilit că persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate şi înregistrate în registrul comerţului în temeiul unor acte normative anterioare ordonanţei de urgenţă menţionate pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal un an de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, că până la împlinirea termenului de un an, 25 aprilie 2009, aceste persoane trebuie să opteze pentru desfăşurarea activităţii în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi că persoanele care nu şi-au exercitat dreptul de opţiune în acest termen îşi încetează activitatea şi vor fi radiate din registrul comerţului, din oficiu, fără nicio altă formalitate,având în vedere faptul că până la data de 17 martie 2009, dintr-un total de 307.505 (100%) comercianţi care intrau sub incidenţa ordonanţei de urgenţă mai sus menţionată şi ar fi trebuit să îşi exercite dreptul de opţiune, au formulat cerere în acest sens un număr de 78.092 comercianţi (25,40%) şi că prin punerea în aplicare a măsurii radierii acestor comercianţi din registrul comerţului impactul asupra mediului de afaceri va fi major, subzistând necesitatea de a veni în sprijinul mediului de afaceri, luând în considerare condiţiile actuale ale crizei economico-financiare, se impune cu necesitate şi în regim de urgenţă modificarea alin. (2) şi (3) ale art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008.Având în vedere că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatele (2) şi (3) ale articolului 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate şi înregistrate în registrul comerţului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonanţe de urgenţă pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Până la împlinirea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (2) vor opta pentru desfăşurarea activităţii în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Dispoziţiile cap. II se aplică în mod corespunzător."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:-------------Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii,comerţului şi mediului de afaceri,Constantin NiţăViceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,Cătălin Marian PredoiuMinistrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Gabriel SanduŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 22 aprilie 2009.Nr. 38.-------