DECRET nr. 39 din 28 ianuarie 1956pentru reglementarea regimului apelor teritoriale ale R.P.R.
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 29 ianuarie 1956     +  Articolul 1Apele teritoriale ale Republicii Populare Române se întind pe o latime de 12 mile marine (22.224 m) de la tarmul marii spre larg şi se despart de apele teritoriale ale ţărilor vecine, la sud prin paralela geografică a punctului frontierei de uscat care atinge tarmul marii, iar la nord printr-o linie stabilită convenţional între Republica Populara Română şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.  +  Articolul 2Apele teritoriale ale Republicii Populare Române, solul şi subsolul acoperit de ele, precum şi spaţiul aerian de deasupra lor, fac parte din teritoriul Republicii Populare Române.  +  Articolul 3Republica Populara Română exercita suveranitatea sa asupra apelor teritoriale, în baza legilor în vigoare, a principiilor dreptului internaţional, a acordurilor şi convenţiilor încheiate cu ţările străine.  +  Articolul 4Trecerea, oprirea sau ancorarea navelor străine în apele teritoriale ale Republicii Populare Române sînt libere cînd acestea rezultă din cursa obişnuită a navelor sau se impune din cauza avariilor sau pentru adăpostirea de furtuna.Navele care trec, opresc sau ancoreaza în apele teritoriale în alte scopuri decît cele arătate în alineatul precedent, vor fi anunţate, prin semnale stabilite conform uzantelor internaţionale, sa părăsească apele teritoriale ale Republicii Populare Române.Intrarea în porturile Republicii Populare Române se face prin pasele şi drumurile fixate şi anunţate prin avizele către navigatori.  +  Articolul 5Portul Mangalia, cu zona cuprinsă între coasta, paralele 43' 45' şi 43' 53' şi meridianul 28' 45', sînt declarate închise pentru navigaţia străină.Declararea altor porturi şi zone ale Republicii Populare Române închise pentru navigaţia străină se face numai pe baza unei Hotărîri a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 6În apele teritoriale ale Republicii Populare Române sînt interzise imbarcarile şi debarcarile persoanelor şi mărfurilor în afară porturilor sau a locurilor unde aceste operaţiuni sînt autorizate.Se exceptează cazurile de imbarcari sau debarcari de persoane, mărfuri şi materiale ce se fac în cadrul operaţiilor de salvare.Pescuitul, vinatul, măsurătorile de orice fel pentru determinarea adîncimii, temperaturii, gradului de salinitate, fotografiatul, lucrărilor de cercetare de orice natura, cu excepţia măsurătorilor necesare navigaţiei, sînt permise numai cu aprobarea prealabilă a organelor competente ale Republicii Populare Române.  +  Articolul 7Navele care nu se conformează dispoziţiilor art. 4 alin. 2 şi 3, precum şi acelea care contravin dispoziţiilor art. 6 alin. 1 şi 3, vor fi conduse pentru cercetări în cel mai apropiat port al Republicii Populare Române.Neparasirea apelor teritoriale în urma semnalelor făcute în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2, precum şi nerespectarea dispoziţiilor alin. 3 din acelaşi articol ori ale art. 6 alin. 1, se sancţionează potrivit art. 267 Cod penal.Nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. 3 privind pescuitul şi vinatul se sancţionează potrivit art. 268, inclusiv din Codul penal sau potrivit Decretului nr. 76 din 23 februarie 1953, după caz, iar nerespectarea dispoziţiilor din acelaşi alineat privind fotografiatul şi lucrările de cercetare de orice natura se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile Decretului nr. 204 din 8 octombrie 1954.  +  Articolul 8Trecerea, oprirea sau ancorarea unei nave străine militare în apele teritoriale ale Republicii Populare Române, precum şi intrarea unei asemenea nave în porturile Republicii Populare Române se poate face numai cu aprobarea prealabilă a Guvernului Republicii Populare Române, exceptîndu-se cazurile de avarii sau adăpostire de furtuna.Navele submarine străine în imersiune în apele teritoriale ale Republicii Populare Române vor fi urmărite şi distruse fără avertisment.  +  Articolul 9Se abroga dispoziţiile alineatelor 2, 3 şi 4 din art. 4 şi art. 159 în întregime, din Decretul nr. 41 din 14 februarie 1950, pentru supravegherea, controlul şi ordinea navigaţiei maritime şi fluviale, modificat prin Decretul nr. 176 din 29 septembrie 1951.-------------------