HOTĂRÂRE nr. 406 din 1 aprilie 2009pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 aprilie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLimitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, se modifică după cum urmează: a) Guvernul, pentru valori mai mari de 25 milioane lei; b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 4 milioane lei şi 25 milioane lei; c) ceilalţi ordonatori de credite, pentru valori până la 4 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 1 aprilie 2009.Nr. 406.-------