RECTIFICARE nr. 4 din 29 ianuarie 2009la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 15 aprilie 2009    La Ordonanţa Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- în anexă, la nr. crt. 30 şi 31, la coloana "Denumirea prestaţiei", în loc de: "... organizate în apele de frontieră, ..." se va citi "... în apele de frontieră, ...".--------