HOTĂRÎRE Nr. 1411 din 23 decembrie 1996privind eliberarea din funcţia de prefect al judeţului Braşov
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 351 din 28 decembrie 1996    În temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICDomnul Popa Alexandru se eliberează, la cerere, din funcţia de prefect al judeţului Braşov începând cu data de 23 decembrie 1996.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:Ministru delegat pe lângă primul-ministrupentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus Opris-----------------