ORDIN nr. 45 din 7 aprilie 2009pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 14 aprilie 2009    În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:- La articolul 21 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursurile de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Cristian Făinişi,secretar de statBucureşti, 7 aprilie 2009.Nr. 45.----------