ORDIN nr. 962/C din 17 martie 2009pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.263/C/2007
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 9 aprilie 2009    Având în vedere dispoziţiile art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La articolul 6, liniuţa a doua va avea următorul cuprins:"- declaraţia pe propria răspundere a candidatului că are cetăţenia română;".  +  Articolul IIRegulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.263/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 4 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) declaraţie pe propria răspundere că are cetăţenia română şi nu i-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu, în condiţiile legii;".2. La articolul 21 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) declaraţie pe propria răspundere în sensul că are cetăţenia română şi nu i-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu, în condiţiile legii;".  +  Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,Alina Mihaela Bica,secretar de statBucureşti, 17 martie 2009.Nr. 962/C.--------