LEGE nr. 75 din 1 aprilie 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 aprilie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 18 iunie 2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu următoarea modificare:- Articolul 2 se abrogă.  +  Articolul IIÎn aplicarea şi executarea prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2008, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va supune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 1 aprilie 2009.Nr. 75.___________