HOTĂRÎRE Nr. 1.378 din 3 decembrie 1996privind aderarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi a Patronatului zahărului din România la Organizaţia Internationala a Zahărului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 336 din 11 decembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă aderarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi a Patronatului zahărului din România la Organizaţia Internationala a Zahărului, în calitate de membru cu drepturi depline.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Veronica Toncea,Secretar de statMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanu --------------------------