ORDIN nr. 529 din 19 martie 2009pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 6 aprilie 2009  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 19 martie 2009.Nr. 529.  +  Anexa I. Capitolul VI PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE se modifică şi se completează astfel:1. La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, grupa 11 REZULTATUL REPORTAT, contul 117 "Rezultatul reportat", după contul sintetic de gradul II 117.10 "Rezultatul reportat - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 117.11 "Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statului", contul 117.12 "Rezultatul reportat - trezoreria centrală" şi contul 117.13 "Rezultatul reportat - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică".2. La grupa 12 REZULTATUL PATRIMONIAL, contul 121 "Rezultatul patrimonial", după contul sintetic de gradul II 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 121.11 "Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului", contul 121.12 "Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală" şi contul 121.13 "Rezultatul patrimonial - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică".3. La grupa 13 FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ, contul 139 "Alte fonduri", după contul 1391 "Fond de dezvoltare a spitalului" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 1392 "Fond din comisioane de risc constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996", contul 1393 "Fond din cota de 1/10 din dobânda BIRD", contul 1394 "Fond din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante", contul 1396 "Fondul de contrapartidă".4. La grupa 16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu şi lung, contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului" se modifică astfel: "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare".5. După contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se introduc conturile sintetice de gradul II: contul 1661 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului" şi contul 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat".6. La grupa 26 ACTIVE FINANCIARE, la contul 267 "Creanţe imobilizate", înainte de contul sintetic de gradul II 267.5 "Împrumuturi acordate pe termen lung" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 267.1 "Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului", contul 267.2 "Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului" şi contul 267.3 "Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare".7. La clasa 4 CONTURI LA TERŢI, grupa 46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI, DEBITORI ŞI CREDITORI AI BUGETELOR, denumirea contului 466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale" se modifică astfel: "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului".8. La contul 466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului", după contul sintetic de gradul II 4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se introduce contul sintetic de gradul II: 4669 "Creanţe ale bugetului trezoreriei statului".9. La contul 467 "Creditori ai bugetelor", după contul sintetic de gradul II 4675 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se introduce contul sintetic de gradul II: 4679 "Creditori ai bugetului trezoreriei statului".10. La contul 468 "Împrumuturi acordate potrivit legii", denumirea se modifică astfel: "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii".11. La contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii", după contul sintetic de gradul II 4682 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local" se introduce un nou cont sintetic de gradul II, contul 4683 "Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent general al trezoreriei statului".12. După contul 4684 "Împrumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur" se introduc conturile sintetice de gradul II: contul 4685 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului" şi contul 4686 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare".13. După contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii" se introduc conturile sintetice de gradul II: contul 4688 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului" şi contul 4689 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt".14. La contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate", denumirea se modifică astfel: "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt".15. La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI INSTITUŢII DE CREDIT, denumirea se modifică astfel: CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT.16. La grupa 51 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI, denumirea se modifică astfel: CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT.17. La contul 512 "Conturi la bănci", denumirea se modifică astfel: "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit".18. La contul 5121 "Conturi la bănci în lei", denumirea se modifică astfel: "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit în lei".19. La contul 5124 "Conturi la bănci în valută", denumirea se modifică astfel: "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit în valută".20. La contul 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit", după contul sintetic de gradul II 5125 "Sume în curs de decontare" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 5126 "Disponibilităţi în lei ale trezoreriei centrale", contul 5127 "Disponibilităţi în valută ale trezoreriei centrale" şi contul 5128 "Conturi de clearing, barter şi cooperare economică".21. La contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt", după contul sintetic de gradul II 5192 "Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenţă" se introduce contul sintetic de gradul II: 5193 "Depozite atrase".22. La grupa 52 DISPONIBIL AL BUGETELOR, după contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat", contul 5202 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" şi contul 5203 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anii precedenţi".23. La contul 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei", denumirea se modifică astfel: "Disponibil al bugetului trezoreriei statului".24. La contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", contul 5242 "Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent" şi contul 5243 "Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi".25. La contul 529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete", după contul sintetic de gradul II 5292 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local" se introduce un nou cont sintetic de gradul II, contul 5294 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei".26. La clasa 7 CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI, grupa 71 ALTE VENITURI OPERAŢIONALE, după contul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" se introduce contul sintetic de gradul I: 718 "Alte venituri ale trezoreriei statului".27. La grupa 77 FINANŢĂRI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ, la contul 770 "Finanţarea de la buget", după contul sintetic de gradul II 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se introduce contul sintetic de gradul II 7709 "Finanţarea de la bugetul trezoreriei statului".II. Capitolul XVI ANEXE devine capitolul XVII, iar capitolul XVI se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL XVI*)CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE1. Planul de conturi general al trezoreriei centrale2. Instrucţiunile de utilizare a conturilor3. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni4.Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2008 în noul plan de conturi"._________ Notă *) Cap. XVI se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PLANUL DE CONTURI AL TREZORERIEI CENTRALE
  CLASA GRUPA CONT SINTETIC GR.I şi II CONT ANALITIC DENUMIRE CONT
  1 CONTURI DE CAPITALURI
  11 REZULTATUL REPORTAT
  117 Rezultatul reportat
  117.09 Rezultatul reportat - bugetul de stat
  117.11 Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statului
  117.12 Rezultatul reportat - trezoreria centrală
  117.13 Rezultatul reportat - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică
  12 REZULTATUL PATRIMONIAL
  121 Rezultatul patrimonial
  121.09 Rezultatul patrimonial - bugetul de stat
  121.11 Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului
  121.12 Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală
  121.13 Rezultatul patrimonial - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică
  13 FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
  135 Fondul de risc
  135.01 Fond de risc - comisioane de risc
  135.02 Fond de risc - majorări de întârziere
  135.02.01 Fond de risc - majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisioanelor de risc
  135.02.02 Fond de risc - majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri aferente împrumuturilor
  135.02.03 Fond de risc - majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri aferente împrumuturilor cu delegare de autoritate
  135.03 Fond de risc - dobânzi
  135.03.01 Fond de risc - dobânzi aferente disponibilităţilor
  135.03.02 Fond de risc - dobânzi aferente debitelor eşalonate la plată
  135.04 Fond de risc - sume primite de la bugetul de stat
  135.05 Fond de risc - creanţe stinse conform legii
  135.05.01 Fond de risc - creanţe stinse conform legii - rate de capital, dobânzi şi alte costuri achitate în contul garanţiilor de stat executate garanţiilor de stat executate
  135.06 Fond de risc-creanţe predate la AVAS
  135.07 Fond de risc pentru stimulente
  135.09 Fond de risc - alte sume
  135.09.01 Fond de risc - amenzi
  135.09.02 Fond de risc - O.G. nr. 14/1995
  135.09.03 Fond de risc - sume încasate din recuperarea creanţelor externe
  139 Alte fonduri
  1392 Fond din comisioane de risc constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996
  1393 Fond din cota 1/10 din dobânda BIRD 3723/1994
  1394 Fond din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante
  1394.01 Fond în lei din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante
  1394.01.01 Fond în lei din vărsăminte din privatizare
  1394.01.02 Fond în lei din valorificarea activelor neperformante
  1394.02 Fond în valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante
  1394.02.01 Fond în valută din vărsăminte din privatizare
  1394.02.02 Fond în valută din valorificarea activelor neperformante
  1396 Fondul de contrapartidă
  1399 Alte fonduri
  15 PROVIZIOANE
  151 Provizioane
  1511 Provizioane pentru litigii
  1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor
  1518 Alte provizioane
  16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
  161 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
  1611 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiul curent
  1612 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiile viitoare
  164 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat
  1641 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent
  1642 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare
  165 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat
  1651 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent
  1652 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare
  166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare
  1662 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat
  167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
  1671 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiul curent
  1671.01 Împrumuturi din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale
  1671.02 Depozite
  1672 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare
  1672.01 Împrumuturi din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale
  1672.02 Depozite
  168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
  1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni
  1681.01 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni cu termen de rambursare în exerciţiul curent
  1681.02 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare
  1684 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat
  1684.01 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat în exerciţiul curent
  1684.02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat în exerciţiile viitoare
  1685 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat
  1685.01 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat în exerciţiul curent
  1685.02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat în exerciţiile viitoare
  1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
  1687.01 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate în exerciţiul curent
  1687.02 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate în exerciţiile viitoare
  2 CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE FIXE
  26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)
  260 Titluri de participare
  2601 Titluri de participare cotate
  2602 Titluri de participare necotate
  267 Creanţe imobilizate
  2671 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului
  2672 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului
  2673 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare
  2675 Împrumuturi acordate pe termen lung
  2676 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung
  2676.01 Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului
  2676.02 Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului
  2676.03 Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din venituri din privatizare
  2678 Alte creanţe imobilizate
  2678.01 Plasamente financiare
  2678.01.01 Plasamente financiare la instituţii de credit şi financiare
  2678.01.02 Plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale
  2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate
  2679.01 Dobânzi aferente plasamentelor financiare
  2679.01.01 Dobânzi aferente plasamentelor financiare la instituţii de credit şi financiare
  2679.01.02 Dobânzi aferente plasamentelor financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale
  2679.02 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung
  29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE
  296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare
  2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor
  2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare
  4 CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI
  40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
  401 Furnizori
  401.01 Furnizori - bugetul de stat
  401.09 Furnizori - bugetul trezoreriei statului
  44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT, BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ŞI CONTURI ASIMILATE
  448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul
  4481 Alte datorii faţă de buget
  4481.01 Alte datorii faţă de bugetul statului
  4481.01.01 Datorii faţă de bugetul statului privind sumele încasate aferente Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului
  4481.01.02 Datorii faţă de bugetul statului privind sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor operatorilor economici conform Legii nr. 7/1992
  4481.01.03 Datorii faţă de bugetul statului privind Fondul de risc
  4481.01.04 Datorii faţă de bugetul statului privind Fondul de contrapartidă
  4481.01.09 Alte datorii faţă de bugetul statului
  4481.02 Alte datorii faţă de bugetul trezoreriei statului
  4482 Alte creanţe privind bugetul
  4482.01 Alte creanţe privind bugetul statului
  4482.09 Alte creanţe privind bugetul trezoreriei statului
  45 DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE
  459 Sume datorate bugetului Uniunii Europene
  46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI, DEBITORI ŞI CREDITORI AI BUGETELOR
  461 Debitori diverşi
  4611 Debitori sub 1 an
  4612 Debitori peste 1 an
  461x.01 Debitori din creanţe externe ale României şi din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică
  461x.01.01 Debitori din creanţe externe ale României
  461x.01.01.01 Debitori din creanţe externe ale României - rate
  461x.01.01.02 Debitori din creanţe externe ale României - dobânzi
  461x.01.01.03 Debitori din creanţe externe ale României - majorări de întârziere
  461x.01.02 Debitori din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică
  461x.01.02.01 Debitori din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică - importuri
  461x.01.02.02 Debitori din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică - majorări de întârziere
  461x.02 Debitori ai Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului - dobânzi şi majorări de întârziere aferente împrumuturilor acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului
  461x.03 Debitori - beneficiari ai împrumuturilor interne şi externe
  461x.03.01 Debitori - beneficiari ai împrumuturilor interne şi externe - împrumuturi
  461x.03.02 Debitori - beneficiari ai împrumuturilor interne şi externe - dobânzi
  461x.03.03 Debitori - beneficiari ai împrumuturilor interne şi externe - majorări de întârziere şi alte costuri
  461x.04 Debitori la fondul de risc
  461x.04.01 Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor de stat şi din împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  461x.04.01.01 Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor interne de stat
  461x.04.01.02 Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor externe de stat
  461x.04.01.03 Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  461x.04.02 Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc
  461x.04.02.01 Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţiile interne de stat
  461x.04.02.01.01 Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru garanţii interne de stat
  461x.04.02.01.02 Debitori din majorări de întârziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc pentru garanţii interne de stat
  461x.04.02.01.03 Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri cuvenite fondului de risc pentru garanţii interne de stat
  461x.04.02.02 Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţiile externe de stat
  461x.04.02.02.01 Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat
  461x.04.02.02.02 Debitori din majorări de întârziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat
  461 x.04.02.02.03 Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat
  461x.04.02.02.04 Debitori din dobânzi aferente debitelor eşalonate la plată cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat
  461x.04.02.03 Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  461x.04.02.03.01 Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  461x.04.02.03.02 Debitori din majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisioanelor pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  461x.04.02.03.03 Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  461 x.04.03 Debitori din comisioane şi majorări de întârziere la fondul de risc conform OG nr. 14/1995
  461x.05 Debitori din Fondul de contrapartidă
  461x.09 Debitori din alte operaţiuni derulate prin trezoreria centrală
  462 Creditori
  4621 Creditori sub 1 an
  4622 Creditori peste 1 an
  462x.01 Creditori din sume cuvenite operatorilor economici exportatori
  462x.01.01 Creditori din sume cuvenite operatorilor economici exportatori - din creanţe externe ale României
  462x.01.02 Creditori din sume cuvenite operatorilor economici exportatori - din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică
  462x.02 Creditori la fondul de risc
  462x.02.01 Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanţii interne de stat
  462x.02.02 Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări întârziere la fondul de risc pentru garanţii externe de stat
  462x.02.03 Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări întârziere la fondul de risc pentru subîmprumuturi
  462x.03 Creditori din împrumuturi interne şi externe
  462x.04 Creditori ai Fondului de contrapartidă
  462x.06 Creditori din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante
  462x.07 Creditori ai împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate - delegare de autoritate
  462x.08 Creditori - datorii faţă de Fondul Proprietatea
  462x.08.01 Creditori - datorii faţă de Fondul Proprietatea privind sumele din recuperarea creanţelor externe ale României
  462x.08.02 Creditori - datorii faţă de Fondul Proprietatea privind sumele din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică
  462x.09 Creditori din alte operaţiuni derulate prin contul curent general al trezoreriei statului
  466 Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului
  4669 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului
  467 Creditori ai bugetelor
  4679 Creditori ai bugetului trezoreriei statului
  468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii
  4683 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent general al trezoreriei statului
  4685 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului
  4685.01 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru finanţarea/refinanţarea deficitului bugetului de stat
  4685.02 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru alte destinaţii prevăzute de lege
  4686 Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare
  4688 Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului
  4689 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt
  469 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt
  469.03 Dobânzi aferente plasamentelor financiare pe termen scurt la instituţii de credit şi financiare
  469.05 Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului
  469.06 Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare
  469.08 Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului
  469.09 Dobânzi aferente altor împrumuturi acordate pe termen scurt
  47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
  471 Cheltuieli înregistrate în avans
  472 Venituri înregistrate în avans
  473 Decontări din operaţii în curs de clarificare
  473.01 Decontări din operaţii în curs de clarificare cu instituţiile de credit sau trezoreria statului
  473.02 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc
  473.02.01 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii interne de stat
  473.02.02 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii externe de stat
  473.02.03 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  473.09 Alte decontări din operaţii în curs de clarificare
  48 DECONTĂRI
  481 Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate
  4811 Decontări privind operaţiuni financiare
  4819 Alte decontări
  49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
  496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori
  4961 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub 1 an
  4962 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste 1 an
  497 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare
  5 CLASA 5 - CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT
  50 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
  505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate
  509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt
  51 CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT
  512 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit
  5125 Sume în curs de decontare
  5126 Disponibilităţi în lei ale trezoreriei centrale
  5126.01 Disponibil din sume încasate din recuperarea creanţelor externe ale României
  5126.02 Disponibil al Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului
  5126.03 Disponibil din sume încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor operatorilor economici conform Legii nr. 7/1992
  5126.05 Disponibil al Fondului de risc
  5126.06 Disponibil al Fondului de contrapartidă
  5126.07 Disponibil din comisioane de risc constituite conform Ordonanţei
  5126.08 Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante
  5126.08.01 Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare
  5126.08.02 Disponibil în lei din valorificarea activelor neperformante
  5126.09 Disponibil din operaţiuni de clearing barter şi cooperare economică
  5126.11 Disponibil privind operaţiunile specifice efectuate prin contul curent general al trezoreriei statului
  5126.11.01 Disponibil privind împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului
  5126.11.01.01 Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanţarea/refinanţarea deficitului bugetului de stat
  5126.11.01.02 Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pe bază de legi speciale
  5126.11.01.03 Disponibil privind împrumuturile acordate pe bază de HG din contul curent general al trezoreriei statului
  5126. 11.01.04 Disponibil privind împrumuturile pentru finanţarea deficitului bugetului de stat
  5126.11.01.05 Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al trezoreriei statului pentru alte destinaţii prevăzute de lege
  5126.11.02 Disponibil privind plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului
  5126.11.03 Disponibil privind depozitele atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare
  5126.12 Disponibil din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate beneficiarilor cu delegare de autoritate
  5126.13 Disponibil din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe
  5126.19 Disponibil privind alte operaţiuni în lei derulate prin contul curent general al trezoreriei statului
  5126.19.01 Disponibil privind depozitul constituit conform art. 27 OUG nr. 14/1998
  5126.19.09 Disponibil privind alte operaţiuni în general al trezoreriei statului
  5127 Disponibilităţi în valută ale trezoreriei centrale
  5127.01 Disponibil în valută din emisiuni obligaţiuni
  5127.02 Disponibil în valută din împrumuturi
  5127.03 Disponibil în valută din dobânzi bonificate
  5127.04 Disponibil în valută din alte dobânzi
  5127.05 Disponibil în valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante
  5127.05.01 Disponibil în valută din vărsăminte din privatizare
  5127.05.02 Disponibil în valută din valorificarea activelor neperformante
  5127.06 Disponibil în valută conform Convenţiei BNR
  5127.07 Disponibil în valută privind sumele primite de la Comisia Europeană
  5127.12 Disponibil în valută din împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate beneficiarilor cu delegare de autoritate
  5127.19 Disponibil privind alte operaţiuni în valută derulate prin trezoreria centrală
  5127.20 Disponibil în valută conform convenţiei BCR
  5127.21 Depozite bancare în valută conform convenţiei BCR
  5128 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică
  518 Dobânzi
  5186 Dobânzi de plătit
  5186.01 Dobânzi de plătit aferente disponibilităţilor
  5186.02 Dobânzi de plătit aferente împrumuturilor primite
  5186.03 Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare
  5187 Dobânzi de încasat
  5187.01 Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor
  5187.02 Dobânzi de încasat aferente depozitelor la instituţii de credit
  5187.09 Alte dobânzi de încasat
  519 Împrumuturi pe termen scurt
  5191 Împrumuturi pe termen scurt
  5191.01 Împrumuturi din emisiuni de titluri de stat pe termen scurt
  5191.02 Alte împrumuturi pe termen scurt
  5192 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenţă
  5193 Depozite atrase
  5193.01 Depozite atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare
  5198 Împrumuturi primite din contul curent general al trezoreriei statului
  52 Disponibil al bugetelor
  520 Disponibil al bugetului de stat
  5202 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent
  5203 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anii precedenţi
  524 Disponibil al bugetului trezoreriei statului
  5241 Disponibil al bugetului trezoreriei statului
  5242 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent
  5243 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi
  58 VIRAMENTE INTERNE
  581 Viramente interne
  59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
  595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate
  6 CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
  62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
  627 Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate
  627.01 Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate din bugetul de stat
  627.02 Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate din bugetul trezoreriei statului
  627.03 Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică
  627.09 Alte cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate
  628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
  628.01 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi din bugetul de stat
  629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
  629.01 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - bugetul de stat
  629.02 Cheltuieli din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante
  629.02.01 Cheltuieli în lei din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante
  629.02.01.01 Cheltuieli în lei din vărsăminte din privatizare
  629.02.01.02 Cheltuieli în lei din valorificarea activelor neperformante
  629.02.02 Cheltuieli în valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante
  629.02.02.01 Cheltuieli în valută din vărsăminte din privatizare
  629.02.02.02 Cheltuieli în valută din valorificarea activelor neperformante
  629.03 Cheltuieli din Fondul de contrapartidă
  629.04 Cheltuieli din operaţiuni de clearing barter şi cooperare economică
  629.05 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - legi speciale
  629.06 Cheltuieli din sumele constituite din recuperarea creanţelor României
  629.19 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
  65 ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE
  654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
  66 CHELTUIELI FINANCIARE
  664 Cheltuieli din investiţii financiare cedate
  665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
  665.01 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar din bugetul de stat
  665.03 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente creanţelor externe ale României
  665.04 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente împrumuturilor
  665.05 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc
  665.05.01 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - intern
  665.05.02 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - extern
  665.05.03 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  665.06 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante
  665.07 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică
  665.09 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar din alte operaţiuni derulate prin contul curent general al trezoreriei statului
  666 Cheltuieli privind dobânzile
  666.01 Cheltuieli privind dobânzile din bugetul de stat
  666.02 Cheltuieli privind dobânzile din bugetul trezoreriei statului
  666.03 Cheltuieli privind dobânzile aferente împrumuturilor
  666.08 Cheltuieli privind dobânzile din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică
  666.09 Alte cheltuieli privind dobânzile
  67 ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET
  670 Subvenţii
  670.01 Subvenţii din bugetul de stat
  672 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice
  672.01 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice - bugetul de stat
  673 Transferuri interne
  673.01 Transferuri interne din bugetul de stat
  674 Transferuri în străinătate
  674.01 Transferuri în străinătate din bugetul de stat
  675 Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene
  679 Alte cheltuieli
  679.01 Alte cheltuieli din bugetul de stat
  679.02 Alte cheltuieli din bugetul trezoreriei statului
  68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERI DE VALOARE
  681 Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
  6812 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele
  6814 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
  686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare
  6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderi de valoare a activelor financiare
  6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor
  7 CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI
  71 ALTE VENITURI OPERAŢIONALE
  714 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
  718 Alte venituri ale trezoreriei centrale
  718.01 Venituri din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică
  718.02 Venituri din creanţe externe ale României
  719 Alte venituri operaţionale
  719.09 Venituri din alte operaţiuni în lei derulate prin contul curent general al trezoreriei statului
  75 Venituri nefiscale
  751 Venituri din vânzări de bunuri şi servicii
  7513 Amenzi, penalităţi şi confiscări
  7514 Diverse venituri
  76 VENITURI FINANCIARE
  763 Venituri din creanţe imobilizate
  763.09 Venituri din dobânzi aferente creanţelor imobilizate - bugetul trezoreriei statului
  764 Venituri din investiţii financiare cedate
  765 Venituri din diferenţe de curs valutar
  765.03 Venituri din diferenţe de curs valutar aferente creanţelor externe ale României
  765.04 Venituri din diferenţe de curs valutar aferente împrumuturilor
  765.05 Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc
  765.05.01 Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - intern
  765.05.02 Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - extern
  765.05.03 Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  765.06 Venituri din diferenţe de curs valutar din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante
  765.07 Venituri din diferenţe de curs valutar din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică
  765.09 Venituri din diferenţe de curs valutar din alte operaţiuni derulate prin contul curent general al trezoreriei statului
  766 Venituri din dobânzi
  766.02 Venituri din dobânzi aferente bugetului trezoreriei statului
  766.08 Venituri privind dobânzile din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică
  766.09 Alte venituri din dobânzi
  77 FINANŢĂRI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
  770 Finanţarea de la buget
  7701 Finanţarea de la bugetul de stat
  7709 Finanţarea de la bugetul trezoreriei statului
  78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERI DE VALOARE
  781 Venituri operaţionale din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională
  7812 Venituri din provizioane
  7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante
  786 Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare
  7863 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare
  8 CLASA - CONTURI SPECIALE
  80 CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
  8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
  8039 Alte valori în afara bilanţului
  8039.01 Garanţii de stat pentru împrumuturi interne şi externe
  8039.01.01 Garanţii de stat pentru împrumuturi interne
  8039.01.02 Garanţii de stat pentru împrumuturi externe
  8039.02 Creanţe externe în curs de clarificare
  8039.03 Împrumuturi interne şi externe pentru finanţarea/refinanţarea deficitului bugetului de stat
  8039.03.01 Împrumuturi interne pentru finanţarea /refinanţarea deficitului bugetului de stat
  8039.03.02 Împrumuturi externe pentru finanţarea /refinanţarea deficitului bugetului de stat
  8039.03.03 Împrumuturi din echivalentul în lei a creditelor externe pentru finanţarea/ refinanţarea deficitului bugetului de stat
  8039.04 Împrumuturi interne şi externe pentru finanţarea/refinanţarea datoriei publice creată în baza unor legi speciale
  8039.04.01 împrumuturi interne pentru finanţarea /refinanţarea datoriei publice creată în baza unor legi speciale
  8039.04.02 împrumuturi externe pentru finanţarea /refinanţarea datoriei publice creată în baza unor legi speciale
  8060 Credite bugetare aprobate
  8066 Angajamente bugetare
  8067 Angajamente legale
  89 BILANŢ
  891 Bilanţ de închidere
  892 Bilanţ de deschidere
  INSTRUCŢIUNI DE APLICARE A PLANULUI DE CONTURI AL TREZORERIEI CENTRALETrezoreria centrală, are obligaţia de a conduce contabilitatea în partidă dublă cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi al trezorerie centrale.Contabilitatea trezoreriei centrale organizată în cadrul Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică din Ministerul Finanţelor Publice face parte din contabilitatea trezoreriei statului care este o componentă a contabilităţii publice.Planul de conturi al trezorerie centrale cuprinde următoarele clase de conturi:- clasa 1 "Conturi de capitaluri"- clasa 2 "Conturi de active fixe"- clasa 4 "Conturi de terţi"- clasa 5 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- clasa 6 "Conturi de cheltuieli"- clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări"- clasa 8 "Conturi speciale".În cadrul claselor există mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I şi II. Conturile sintetice se desfăşoară în conturi analitice în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări şi de necesităţile proprii de informare ale trezoreriei centrale, iar conturile analitice se pot detalia potrivit operaţiunilor specifice activităţii trezoreriei centrale.Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau pot fi bifuncţionale (A/P).Cu ajutorul acestor conturi, trezoreria centrală înregistrează operaţiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), respectiv în momentul creării, transformării sau dispariţiei /anulării unei valori economice, a unei creanţe sau a unei obligaţii.Corespondenţele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont prin prezentele instrucţiuni nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate cu respectarea conţinutului economic al operaţiunii respective, a cerinţelor contabilităţii bazată pe principiul drepturilor şi obligaţiilor şi a prevederilor legale în vigoare.Trezoreria centrală întocmeşte situaţiile financiare trimestrial şi anual conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.Situaţiile financiare trimestriale şi anuale cuprind: a) bilanţul b) contul de rezultat patrimonial c) situaţia fluxurilor de trezorerie d) situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor e) anexe la situaţiile financiare f) conturi de execuţie bugetară.Instrucţiunile de aplicare a planului de conturi cuprind:I. Instrucţiuni generale de utilizare a conturilorII. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea trezoreriei centrale a principalelor operaţiuniIII. Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare de la data de 31 decembrie 2008 în noul plan de conturiConturile din planul de conturi nu reprezintă temei legal pentru înregistrarea unor operaţiuni în contabilitate.CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURIDin clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte următoarele grupe :11 "Rezultatul reportat"12 "Rezultatul patrimonial"13 "Fonduri cu destinaţie specială"15 "Provizioane"16 "Împrumuturi şi datorii asimilate"Grupa 11 "Rezultatul reportat"Grupa 11 "Rezultatul reportat" cuprinde contul 117 "Rezultatul reportat".Contul 117 "Rezultatul reportat"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului reportat care se preia la începutul exerciţiului financiar din rezultatul patrimonial al exerciţiului anterior.Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifuncţional.În debitul contului se înregistrează deficitul patrimonial realizat în exerciţiile bugetare şi financiare precedente.În creditul contului se înregistrează excedentul patrimonial realizat în exerciţiile bugetare şi financiare precedente.Soldul contului reprezintă rezultatul patrimonial al exerciţiilor bugetare şi financiare precedente; soldul debitor reprezintă deficitul patrimonial al exerciţiilor bugetare şi financiare precedente, iar soldul creditor excedentul patrimonial al exerciţiilor bugetare şi financiare precedente.Contabilitatea analitică se ţine pe surse de finanţare bugetare şi financiare.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:117.03 "Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor sociale de stat"117.09 "Rezultatul reportat - bugetul de stat"117.11 "Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statului"117.12 "Rezultatul reportat - trezoreria centrală"117.13 "Rezultatul reportat - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică"Contul 117 "Rezultatul reportat" se creditează prin debitul conturilor:121 "Rezultatul patrimonial"- cu excedentul patrimonial realizat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exerciţiului următor.260 "Titluri de participare"- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia în acţiuni a creanţelor fondului de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului preluate de stat la valoarea stabilită în certificatele de obligaţii bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din fondul de dezvoltare la dispoziţia Guvernului.- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia în acţiuni a creanţelor fondului de risc preluate de stat la valoarea stabilită în certificatele de obligaţii bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat.462 "Creditori"- cu sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform legii pentru finanţarea deficitului bugetului de stat, pentru diminuarea datoriei publice interne conform art. 4, pct. a^1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 cu privire la constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere sau pentru alte destinaţii prevăzute de lege.466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului"- cu sumele regularizate în anul curent aferente creanţelor bugetului trezoreriei statului care corespund veniturilor din anii precedenţi (înregistrare în roşu).469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate"- cu sumele regularizate în anul curent corespunzătoare dobânzilor aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate care provin din anii precedenţi (înregistrare în roşu).512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu diminuarea deficitului bugetului de stat din veniturile din privatizare, potrivit prevederilor legale.- cu diminuarea datoriei publice creată în baza unor legi speciale din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform prevederilor legale.- cu diminuarea deficitului bugetului de stat din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform prevederilor legale.- cu disponibilităţile în lei sau în valută rămase necheltuite până la 31 decembrie 2008 şi preluate de la ordonatorii principali de credite /sau operatorii economici aferente împrumuturilor contractate/garantate, în conformitate cu pct. 3. Art. 14.4.4 l) din Norma metodologică de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică din Hotărârea Guvernului nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.770 "Finanţarea de la buget"- cu sumele încasate în conturile bugetare aferente unor plăţi efectuate din bugetele anilor precedenţi care se restituie în anul curent conform prevederilor legale.Contul 117 "Rezultatul reportat" se debitează prin creditul conturilor:121 "Rezultatul patrimonial"- cu deficitul patrimonial înregistrat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exerciţiului următor.164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"- cu valoarea obligaţiilor financiare reprezentând împrumuturi interne şi externe contractate de stat preluate în baza protocoalelor de predare-preluare de la ordonatorii principali de credite /sau operatorii economici, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, înregistrate pe seama rezultatului reportat, analitic distinct (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 157/2008, art. 16, alin. 3).165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"- cu valoarea obligaţiilor financiare reprezentând împrumuturi interne şi externe garantate de stat preluate în baza protocoalelor de predare-preluare de la ordonatorii principali de credite /sau operatorii economici, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, înregistrate pe seama rezultatului reportat, analitic distinct (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 157/2008, art. 16, alin. 3).770 "Finanţarea de la buget"- cu sumele transferate în conturile bugetare potrivit prevederilor legale reprezentând restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi conform prevederilor legale.Grupa 12 "Rezultatul patrimonial"Grupa 12 "Rezultatul patrimonial "cuprinde contul 121 "Rezultatul patrimonial".Contul 121 "Rezultatul patrimonial"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului patrimonial.Contul 121 "Rezultatul patrimonial" este un cont bifuncţional.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II :121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat"121.11 "Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului"121.12 "Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală"121.13 "Rezultatul patrimonial - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică"În creditul contului se înregistrează veniturile realizate după natura şi sursa lor.În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate după natura sau destinaţia lor.Soldul contului reprezintă rezultatul patrimonial; soldul creditor reprezintă excedentul patrimonial iar soldul debitor deficitul patrimonial.Contabilitatea analitică se ţine pe surse de finanţare bugetare şi financiare.Contul 121 "Rezultatul patrimonial" se creditează prin debitul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu deficitul patrimonial înregistrat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exerciţiului următor.520 "Disponibil al bugetului de stat"- la sfârşitul anului, cu sumele virate pe baza extrasului de cont reprezentând excedentul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"- la sfârşitul anului, cu sumele virate de trezoreriile teritoriale pe baza extrasului de cont reprezentând excedentele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.719 "Alte venituri operaţionale"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.763 "Venituri din creanţe imobilizate"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.764 "Venituri din investiţii financiare cedate"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.766 "Venituri din dobânzi"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 121 "Rezultatul patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu excedentul patrimonial realizat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exerciţiului următor.520 "Disponibil al bugetului de stat"- la sfârşitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"- la sfârşitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.666 "Cheltuieli privind dobânzile"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.670 "Subvenţii"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.673 "Transferuri interne"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.674 "Transferuri în străinătate"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.679 "Alte cheltuieli"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Grupa 13 "Fonduri cu destinaţie specială"Grupa 13 "Fonduri cu destinaţie specială" cuprinde conturile:135 "Fondul de risc"139 "Alte fonduri"Contul 135 "Fondul de risc"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa surselor pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali.Contul 135 "Fondul de risc" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează sursele de constituire a fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare.În debitul contului se înregistrează sumele utilizate din fondul de risc conform prevederilor legale.Soldul creditor al contului reprezintă fondul de risc constituit.Contul 135 "Fondul de risc" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori"- cu sumele datorate de beneficiarii garanţiilor de stat (garantaţi de stat) şi de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutaţi), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutaţi sau garantaţi de stat a comisioanelor la fondul de risc şi, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente finanţării rambursabile;- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele încasate de la AVAS din recuperarea creanţelor cesionate;- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc.- cu alte sume încasate conform prevederilor legale.518 "Dobânzi"- cu sumele datorate de bugetul trezoreriei statului reprezentând dobânzi calculate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile transferate asupra fondului de risc, rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.Contul 135 "Fondul de risc" se debitează prin creditul conturilor:448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"- cu sumele de regularizat cu bugetului de stat la sfârşitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.461 "Debitori"- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi prevăzute de lege conform legii, reprezentând obligaţii ale debitorilor pentru comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc, precum şi pentru rate, dobânzi şi alte costuri aferente garanţiilor de stat şi subîmprumuturilor.- cu creanţele fondului de risc predate la AVAS conform legii, reprezentând obligaţiile debitorilor pentru comisioane, majorări de întârziere datorate fondului de risc, precum şi pentru rate, dobânzi şi alte costuri în contul garanţiilor de stat executate şi nerecuperate de la debitori.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele virate din disponibilităţile fondului de risc conform legii.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondului de risc rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.Contul 139 "Alte fonduri"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa:- Fondului de contrapartidă care se constituie şi se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul de contrapartidă administrat de Ministerul Finanţelor Publice provine din fonduri financiare constituite din ajutoare externe nerambursabile acordate Guvernului României de către guvernele ţărilor membre ale Grupului celor 24.Ajutoarele externe nerambursabile se prezintă sub forma unor programe de import şi de asistenţă financiară, convenite pe baza unor acorduri bilaterale.Programele de import au ca obiect finanţarea importului unor bunuri şi servicii deficitare pe piaţa internă, pentru susţinerea nivelului de trai al populaţiei şi pentru sprijinirea unor sectoare cheie ale economiei naţionale. Guvernul României constituie fondurile de contrapartidă din contravaloarea în moneda naţională a bunurilor şi serviciilor pe care le vinde pe piaţa internă sau unor operatori economici desemnaţi în acest sens.Programele de asistenţă financiară au ca obiect acordarea unor fonduri valutare pe care Guvernul României le utilizează pentru finanţarea importurilor de bunuri şi servicii ale unor beneficiari din sectoare cheie ale economiei naţionale.Fondul de contrapartidă este alocat în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.- sumelor datorate din comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern, aprobată prin Legea nr. 22/1997, aferent Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat Proiectului pentru alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului.- evidenţa fondului constituit din cota de 1/10 aplicată la suma dobânzii datorate de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut. Fondul constituit din cota de 1/10 aplicată la suma dobânzii datorate de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut este destinat acoperirii costurilor de administrare a împrumutului, a influenţelor nefavorabile rezultate pentru Ministerul Finanţelor Publice din diferenţele între comisioanele de angajament achitate către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform acordului de împrumut, şi cele încasate de la beneficiarii finali ai împrumutului, precum şi pentru acoperirea eventualelor riscuri financiare decurgând din derularea rambursării împrumutului la extern.- sumelor în lei şi în valută constituite din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (active bancare, creanţe comerciale şi alte active neperformante), conform prevederilor legale privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante.- altor sume constituite din alte operaţiunile derulate în contul trezoreriei centrale, cum ar fi: finanţarea obiectivului de investiţii de la Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier Krivoi-Rog - Ucraina, ajutor nerambursabil Olanda etc.Contul 139 "Alte fonduri" este un cont de pasiv.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:1392 "Fond din comisioane de risc constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996"1393 "Fond din cota 1/10 din dobânda BIRD 3723/1994"1394 "Fond din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante"1396 "Fondul de contrapartidă"1399 "Alte fonduri"În creditul contului se înregistrează sumele datorate altor fonduri derulate prin trezoreria centrală.În debitul contului se înregistrează sumele utilizate din alte fonduri derulate prin trezoreria centrală.Soldul creditor al contului reprezintă sumele constituite şi neutilizateContul 139 "Alte fonduri" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori"- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistenţă financiară.- cu sumele datorate fondului constituit din cota de 1/10 aplicată la dobânda datorată de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD 3723/1994 destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier.- cu sumele datorate altor fonduri derulate prin trezoreria centrală.462 "Creditori"- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite acestora în următoarele exerciţii financiare.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumutului subsidiar şi de garanţie, reprezentând comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 a Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996.- cu sumele încasate în lei şi valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante conform legii.- cu sumele încasate de la beneficiarii altor fonduri derulate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.518 "Dobânzi"- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor Fondului de contrapartidă păstrate în contul curent general al trezoreriei statului.- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor altor fonduri.765 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile transferate asupra altor fonduri constituite în valută, pentru închiderea conturilor de venituri.Contul 139 "Alte fonduri" se debitează prin creditul conturilor:448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"- cu sumele datorate bugetului de stat conform prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1303/2002 privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor economice nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană.- cu alte sume virate bugetului de stat conform legii.629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din Fondul de contrapartidă, transferate asupra fondului pentru închiderea conturilor de cheltuieli.- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din sumele din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante, transferate asupra veniturilor pentru închiderea conturilor de cheltuieli.- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din alte fonduri, transferate asupra acestora pentru închiderea conturilor de cheltuieli.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondurilor constituite în valută, pentru închiderea conturilor de cheltuieli.Grupa 15 "Provizioane"Grupa 15 "Provizioane" cuprinde contul 151 "Provizioane".Contul 151 "Provizioane"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor.Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează provizioanele constituite sau majorate.În debitul contului se înregistrează provizioanele diminuate sau anulate.Soldul creditor al contului reprezintă provizioanele constituite.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:1511 "Provizioane pentru litigii"1512 "Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor"1518 "Alte provizioane"Contul 151 "Provizioane" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"- cu sumele reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere.Contul 151 "Provizioane" se debitează prin creditul contului:781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere.Grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate"Grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" cuprinde conturile:161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni"164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" este un cont de pasiv.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:1611 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiul curent"1612 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiile viitoare"Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de împrumuturi, lei şi valută.În creditul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni răscumpărate.Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni răscumpărate.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni intrate în contul de disponibil.627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate"- cu valoarea comisionului de administrare aferent împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"- cu valoarea obligaţiunilor de stat emise în baza unor legi speciale, preluate în contul datoriei publice.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate la răscumpărarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se debitează prin creditul conturilor:505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"- cu valoarea titlurilor de stat emise şi răscumpărate, anulate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la răscumpărarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor interne şi externe contractate de stat pe termen lung potrivit acordurilor de împrumut. Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi valută, după caz, la cursul de schimb valutar de la data operaţiunii.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:1641 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent"1642 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare"Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare împrumut, pe tipuri de monedă, iar în cadrul lor pe destinaţii.Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturile contractate de stat.În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor contractate de stat rambursate potrivit scadenţelor din acordurile de împrumut.Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile contractate de stat şi nerambursate.Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" se creditează prin debitul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu valoarea obligaţiilor financiare reprezentând împrumuturi interne şi externe contractate de stat preluate în baza protocoalelor de predare-preluare de la ordonatorii principali de credite/sau operatorii economici, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, înregistrate pe seama rezultatului reportat, analitic distinct (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008, art. 16, alin. 3).461 "Debitori"- cu tragerile din împrumuturile contractate de stat în favoarea beneficiarilor de împrumut.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu valoarea împrumuturilor intrate în contul de disponibil.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.770 "Finanţarea de la buget"- cu sumele plătite din buget reprezentând rate şi diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor.Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor interne şi externe garantate de stat pe termen lung potrivit acordurilor de împrumut. Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi valută, după caz, la cursul de schimb valutar de la data operaţiunii.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:1651 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent"1652 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare"Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare împrumut, pe tipuri de monedă, iar în cadrul lor pe destinaţii.Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturile garantate de stat.În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor garantate de stat rambursate potrivit scadenţelor din acordurile de împrumut.Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile garantate de stat şi nerambursate.Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se creditează prin debitul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu valoarea obligaţiilor financiare reprezentând împrumuturi interne şi externe garantate de stat preluate în baza protocoalelor de predare-preluare de la ordonatorii principali de credite /sau operatorii economici, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, înregistrate pe seama rezultatului reportat, analitic distinct (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008, art. 16, alin. 3).512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu valoarea împrumuturilor intrate în contul de disponibil.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.770 "Finanţarea de la buget"- cu sumele plătite din buget reprezentând rate şi diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor.Contul 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa sumelor primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.Contul 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează la sfârşitul anului sumele utilizate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, iar în debit, sumele restituite contului curent general al trezoreriei statului din cele acordate pentru pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.Contul 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor:520 "Disponibil al bugetului de stat"- la sfârşitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.Contul 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor:267 "Creanţe imobilizate"- în cursul anului, cu sumele restituite contului curent general al trezoreriei statului din cele acordate pentru pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate pe termen lung.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de împrumuturi şi datorii asimilate.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:1671 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiul curent"1672 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare"În creditul contului se înregistrează alte împrumuturi şi datorii asimilate.În debitul contului se înregistrează rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate.Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile şi datoriile asimilate nerambursate.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se creditează prin debitul contului:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu valoarea împrumuturilor acordate din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale în vederea finanţării deficitului bugetului de stat.- cu valoarea altor împrumuturi şi datorii asimilate primite în contul de disponibil.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se debitează prin creditul contului:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru rambursarea împrumuturilor din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale utilizate pentru finanţarea deficitului bugetului de stat.- cu rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, împrumuturilor interne şi externe şi altor împrumuturi şi datorii asimilate.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare împrumut şi tipuri de monedă.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:- 1681 "Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni"- 1684 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat"- 1685 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat"- 1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate"În creditul contului se înregistrează valoarea dobânzilor.În debitul contului se înregistrează dobânzile plătite.Soldul creditor al contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori"- cu dobânzile aferente împrumuturilor datorate de beneficiarii de împrumut.471 "Cheltuieli în avans"- cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, datorate în exerciţiile viitoare.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele nefavorabile de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută.666 "Cheltuieli privind dobânzile"- cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor, datorate în exerciţiul curent.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la momentul plăţii dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.- la sfârşitul perioadei, diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea împrumuturilor şi datoriilor asimilate.770 "Finanţarea de la buget"- cu valoarea dobânzilor plătite din buget aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate pe termen lung.CLASA 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE"Din clasa 2 "Conturi de active fixe" face parte următoarele grupe de conturi:26 "Active financiare"29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe"Grupa 26 "Active financiare"Grupa 26 "Împrumuturi şi datorii asimilate" cuprinde conturile:260 "Titluri de participare"267 "Creanţe imobilizate"Contul 260 "Titluri de participare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare reprezentând acţiuni preluate de stat în contul creanţelor bugetare, cum ar fi creanţele fondului de risc şi fondului de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat.Contul 260 "Titluri de participare" este un cont de activ.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:- 2601 "Titluri de participare cotate"- 2602 "Titluri de participare necotate"În debitul contului se înregistrează titlurile preluate în evidenţă.În creditul contului se înregistrează valoarea titlurilor de participare scăzute din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor de participare deţinute.În bilanţul contabil întocmit la sfârşitul anului, titlurile de participare deţinute se vor raporta la valoarea justă determinată ca diferenţă între soldul debitor al contului 260 "Titluri de participare" şi soldul creditor al contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare".Contabilitatea analitică se ţine pe persoanele juridice ale căror creanţe au fost convertite în acţiuni.Contul 260 "Titluri de participare" se debitează prin creditul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia în acţiuni a creanţelor fondului de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului preluate de stat la valoarea stabilită în certificatele de obligaţii bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din fondul de dezvoltare la dispoziţia Guvernului.- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia în acţiuni a creanţelor fondului de risc preluate de stat la valoarea stabilită în certificatele de obligaţii bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat.Contul 260 "Titluri de participare" se creditează prin debitul contului:664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate"- cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scăzute din evidenţă.Contul 267 "Creanţe imobilizate"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa împrumuturilor pe termen lung şi a altor creanţe imobilizate, cum ar fi:- împrumuturile pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului în baza unor hotărâri ale guvernului- împrumuturile pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru finanţarea deficitului- plasamentele financiare pe termen lung acordate de trezoreria statului în conformitate cu prevederile legale- plasamentele financiare efectuate pe termen lung de trezoreria statului din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale- alte creanţe imobilizate- dobânzile aferente creanţelor imobilizate.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare pe feluri de creanţe şi scadenţă când e cazul.Contul 267 Creanţe imobilizate" este un cont de activ.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:2671 "Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului"2672 "Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului"2673 "Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare"2675 "Împrumuturi acordate pe termen lung"2676 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung"2678 "Alte creanţe imobilizate"2679 "Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate"În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente creanţelor imobilizate.În creditul contului se înregistrează valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi altor creanţe imobilizate.Contul 267 "Creanţe imobilizate" se debitează prin creditul conturilor:448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"- cu sumele datorate bugetului statului conform prevederilor Ordonanţei nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului (sume preluate în urma operaţiunilor de transpunere).472 "Venituri înregistrate în avans"- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu împrumuturile acordate pe termen lung din venituri din privatizare.- la sfârşitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.- la sfârşitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.- cu alte împrumuturi acordate pe termen lung.763 "Venituri din creanţe imobilizate"- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate.Contul 267 "Creanţe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor:1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat"- în cursul anului, cu sumele restituite contului curent general al trezoreriei statului din cele acordate pentru pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"- cu creanţele stinse prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi prevăzute de lege provenite din creanţele aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele încasate în contul creanţelor imobilizate.524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"- cu dobânzile încasate aferente creanţelor imobilizate care se cuvin bugetului trezoreriei statului.Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe"Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe" cuprinde contul:296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare"Contul 296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare (titluri de participare şi creanţe imobilizate), potrivit dispoziţiilor legale.În vederea respectării principiului prudenţei, activele financiare nu trebuie să fie supraevaluate, iar în bilanţ acestea se prezintă la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă şi valoarea de piaţă în conformitate cu Ordinul nr. 40 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006Cu ocazia inventarierii titlurilor de participare, evaluarea acestora se va face la valoarea de inventar, în funcţie de preţul pieţei (acţiunile cotate) sau de activul net pe acţiune (acţiunile necotate).Evaluarea la data bilanţului anual a titlurilor de participare trebuie prezentate în bilanţ la valoarea contabilă, mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare.Valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare poate fi accesată pe site-ul Bursei de valori.Contul 296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor financiare.În creditul contului se înregistrează valoarea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.Soldul creditor al contului reprezintă ajustările pentru pierderi de valoare a activelor financiare existente la un moment dat.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:2961 "Ajustări pentru pierderi de valoare a acţiunilor"2962 "Ajustări pentru pierderi de valoare a altor active financiare"Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de active financiare supuse deprecierii.Contul 296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare" se creditează prin debitul contului:686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.În cazul acţiunilor cotate, achiziţionate de pe piaţa reglementată sau dobândite prin conversia creanţelor bugetare în acţiuni şi păstrate pe termen lung, de la o societate comercială/companie naţională listată la bursă, se va avea în vedere valoarea de cotaţie a acestora, astfel:- dacă valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare a acţiunilor cotate este mai mică decât valoarea de intrare, se vor înregistra ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfârşitul exerciţiului financiar pe seama cheltuielilor;- dacă valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare a acţiunilor cotate este mai mare decât valoarea de intrare, creşterea de valoare nu se înregistrează în contabilitate.În cazul acţiunilor necotate, achiziţionate sau dobândite prin conversia creanţelor bugetare în acţiuni şi păstrate pe termen lung, de la o societate comercială/companie naţională nelistată la bursă, valoarea de inventar este egală cu valoarea activului net/acţiune comunicat de societatea comercială/compania naţională respectivă pentru exerciţiul financiar anterior. În acest caz se vor înregistra ajustări pentru pierderea de valoare la sfârşitul exerciţiului financiar, în mod asemănător cu cel aferent acţiunilor cotate.Contul 296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare" se debitează prin creditul contului:786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură (respectiv creşterea de valoare a acţiunilor), atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. Iar în situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie majorată.CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI"Din clasa 4 "Conturi de terţi" fac parte următoarele grupe:40 "Furnizori şi conturi asimilate"44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului şi conturi asimilate"45 "Decontări cu Comisia europeană privind fondurile nerambursabile"46 "Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor"47 "Conturi de regularizare şi asimilate"48 "Decontări"49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor"Grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate"Grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" cuprinde următorul cont:401 "Furnizori"Contul 401 "Furnizori"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru bunurile achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, pentru care s-au primit facturi.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor.Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează sumele datorate furnizorilor.În debitul contului se înregistrează sumele plătite furnizorilor.Soldul creditor reflectă sumele datorate furnizorilor.Contul 401 "Furnizori" se creditează prin debitul contului:628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"- cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi.Contul 401 "Furnizori" se debitează prin creditul contului:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate.770 "Finanţarea de la buget"- cu sumele plătite din buget furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate.Grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului şi conturi asimilate"Grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului şi conturi asimilate" cuprinde următorul cont:448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul.Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" este un cont bifuncţional.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:4481 "Alte datorii faţă de buget"4482 "Alte creanţe privind bugetul"În creditul contului se înregistrează alte datorii faţă de buget.În debitul contului se înregistrează alte creanţe faţă de buget.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului iar soldul debitor reprezintă sumele datorate de buget.Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" se creditează prin debitul conturilor :135 "Fondul de risc"- cu sumele de regularizat cu bugetului de stat la sfârşitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.139 "Alte fonduri"- cu sumele datorate bugetului de stat conform prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1303/2002 privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor economice nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană.- cu alte sume virate bugetului de stat conform legii.267 "Creanţe imobilizate"- cu sumele datorate bugetului statului conform prevederilor Ordonanţei nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului (sume preluate în urma operaţiunilor de transpunere).461 "Debitori"- cu sumele datorate de diverşi debitori care se cuvin conform prevederilor legale bugetului.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele încasate, clarificate, care se cuvin bugetului de stat.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele încasate şi datorate bugetului de stat conform prevederilor legale.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării datoriilor în valută faţă de buget.Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" se debitează prin creditul conturilor:267 "Creanţe imobilizate"- cu creanţele stinse prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi prevăzute de lege conform legii provenite din creanţele aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului.461 "Debitori"- cu creanţele prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi conform legii provenite din majorări de întârziere aferente împrumuturilor acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului.- cu alte sume virate de către debitori la buget.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu disponibilităţile virate la bugetul statului din fondul de risc reprezentând sume regularizate la sfârşitul anului în limita sumelor alocate din acest buget.- cu alte sume virate bugetului conform prevederilor legale, reprezentând alte datorii faţă de acestea.765 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării datoriilor în valută faţă de buget sau faţă de structuri asimilate.Grupa 45 "Decontări cu Comisia Europeană privind fondurile nerambursabile"Grupa 45 "Decontări cu Comisia Europeană privind fondurile nerambursabile" cuprinde următorul cont:459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene"Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa contribuţiei României la Bugetul Uniunii Europene.Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează sumelor datorate Bugetului Uniunii Europene reprezentând contribuţia României la acesta.În debitul contului se înregistrează sumele achitate de la bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.Soldul creditor reprezintă sumele datorate Bugetului Uniunii Europene reprezentând contribuţia României la acesta.Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" se creditează prin debitul contului:675 "Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene"- cu sumele datorate bugetului Uniunii Europene reprezentând contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene.Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" se debitează prin creditul contului:770 "Finanţarea de la buget"- cu sumele achitate din bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.Grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor"Grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor" cuprinde următoarele conturi:461 "Debitori"462 "Creditori"466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului"467 "Creditori ai bugetelor"468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt"Contul 461 "Debitori"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu terţe persoane privind creanţele care provin din operaţiunile derulate prin trezoreria centrală.Contabilitatea analitică se ţine în funcţie de cerinţele specifice fiecărui tip de operaţiune.Contul 461 "Debitori" este un cont de activ.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:4611 "Debitori sub 1 an"4612 "Debitori peste 1 an"În debitul contului se înregistrează drepturile trezoreriei centrale faţă de debitori.În creditul contului se înregistrează sumele încasate, precum şi cele scăzute în urma insolvabilităţii, stingerii sau prescrierii potrivit dispoziţiilor legale:Soldul debitor al contului reprezintă sumele neîncasate de la debitori.Contul 461 "Debitori" se debitează prin creditul conturilor :135 "Fondul de risc"- cu sumele datorate de beneficiarii garanţiilor de stat (garantaţi de stat) şi de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutaţi), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutaţi sau garantaţi de stat a comisioanelor la fondul de risc şi, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente finanţării rambursabile;- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.139 "Alte fonduri"- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistenţă financiară.- cu sumele datorate fondului constituit din cota de 1/10 aplicată la dobânda datorată de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD 3723/1994 destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier.- cu sumele datorate altor fonduri derulate prin trezoreria centrală.164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"- cu tragerile din împrumuturile contractate de stat în favoarea beneficiarilor de împrumut.168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"- cu dobânzile aferente împrumuturilor datorate de beneficiarii de împrumut.448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"- cu sumele datorate de diverşi debitori care se cuvin conform prevederilor legale bugetului.462 "Creditori"- cu datoriile faţă de Fondul Proprietatea privind sumele din recuperarea CREANŢELOR externe ale României, sumele din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică etc.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu sumele datorate reprezentând venituri înregistrate în avans (care nu privesc exerciţiul curent).512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele achitate aferente garanţiilor de stat şi subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutaţii sau garantaţii de stat nu dispun la scadenţă de resurse financiare proprii pentru achitarea obligaţiilor de plată.- cu tragerile din împrumuturi în favoarea beneficiarilor de împrumut.- cu sumele încasate reprezentând contravaloarea importurilor derulate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică.- cu sumele încasate de la operatorii economici angajaţi în operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligaţiilor.- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute.- cu alte sume încasate de la debitori.714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"- cu valoarea debitelor reactivate.718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale"- cu sumele datorate de operatorii economici angajaţi în operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligaţiilor.- cu sumele de încasat provenite din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.- cu sumele datorate din alte operaţiuni derulate prin trezoreria centrală.751 "Venituri din vânzări şi servicii"- cu majorări de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului trezoreriei statului.764 "Venituri din investiţii cedate"- cu valoarea investiţiilor financiare cedate.- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma încasării debitorilor în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea debitorilor în valută766 "Venituri din dobânzi"- cu dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi.Contul 461 "Debitori" din creanţe externe ale României" se creditează prin debitul conturilor:135 "Fondul de risc"- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi prevăzute de lege conform legii, reprezentând obligaţii ale debitorilor pentru comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc, precum şi pentru rate, dobânzi şi alte costuri aferente garanţiilor de stat şi subîmprumuturilor.- cu creanţele fondului de risc predate la AVAS conform legii, reprezentând obligaţiile debitorilor pentru comisioane, majorări de întârziere datorate fondului de risc, precum şi pentru rate, dobânzi şi alte costuri în contul garanţiilor de stat executate şi nerecuperate de la debitori.448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"- cu creanţele prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi conform legii provenite din majorări de întârziere aferente împrumuturilor acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului.- cu alte sume virate de către debitori la buget.462 "Creditori"- cu sumele rambursate înainte de scadenţă sau sumele plătite în plus.- cu sumele compensate cu obligaţii ale beneficiarilor, curente sau viitoare, în contul scadenţelor- cu sumele reţinute în contul Fondului Proprietatea conform prevederilor legale.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor, garanţiilor de stat sau ai subîmprumuturilor, codificate de Direcţia de specialitate din minister.- cu sumele încasate de la alţi debitori în curs de clarificare.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.- cu sumele încasate reprezentând contravaloarea importurilor derulate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică.- cu sumele încasate de la operatorii economici angajaţi în operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligaţiilor.- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute.524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"- cu sumele încasate reprezentând alte creanţe ale bugetului trezoreriei statului.654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"- cu pierderile înregistrate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică conform legii665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării debitorilor în valută.- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor debitorilor exprimate în valută.Contul 462 "Creditori"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu terţe persoane privind datoriile care provin din operaţiunile derulate prin trezoreria centrală.Contul 462 "Creditori" este un cont de pasiv.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:4621 "Creditori sub 1 an"4622 "Creditori peste 1 an"În creditul contului se înregistrează obligaţiile trezoreriei centrale faţă de creditori.În debitul contului se înregistrează sumele plătite acestora.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor.Contul 462 "Creditori" se creditează prin debitul conturilor :461 "Debitori"- cu datoriile faţă de Fondul Proprietatea privind sumele din recuperarea CREANŢELOR externe ale României, sumele din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică etc.471 "Cheltuieli înregistrate în avans"- cu sumele de utilizat din Fondul de contrapartidă în perioadele sau exerciţiile financiare următoare în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.- cu anularea cheltuielilor înregistrate în avans în cazul nerespectării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în convenţiile de finanţare privind transferul, utilizarea şi controlul sumelor alocate - înregistrare în roşu473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele clarificate, încasate în plus de la beneficiarii garanţiilor de stat sau ai subîmprumuturilor.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele încasate în contul de disponibil, în avans sau în plus.- cu sumele restituite Fondului de contrapartidă, neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă.- cu contravaloarea exporturilor de decontat evidenţiate în conturile de clearing, barter şi cooperare economică.- cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv sumele primite de la Comisia Europeană care urmează a fi transferate Autorităţii de Certificare şi Plată.629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"- cu sumele provenite din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, cuvenite Fondului Proprietatea conform legii.- cu sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de clearing, barter şi cooperare economică internaţională, cuvenite Fondului Proprietatea conform legii.- cu cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori.- cu sumele utilizate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.- cu sumele utilizate din vărsămintele de privatizare şi din valorificarea activelor neperformante pe destinaţiile aprobate prin lege.- cu alte cheltuieli operaţionale care se efectuează în contul terţilor potrivit dispoziţiilor legale.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor creditorilor exprimate în valută.Contul 462 "Creditori" se debitează prin creditul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform legii pentru finanţarea deficitului bugetului de stat, pentru diminuarea datoriei publice interne conform art. 4, pct. a^1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 cu privire la constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere sau pentru alte destinaţii prevăzute de lege.139 "Alte fonduri"- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite acestora în următoarele exerciţii financiare.461 "Debitori"- cu sumele rambursate înainte de scadenţă sau sumele plătite în plus.- cu sumele compensate cu obligaţii ale beneficiarilor, curente sau viitoare, în contul scadenţelor- cu sumele reţinute în contul Fondului Proprietatea conform prevederilor legale.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele virate creditorilor din contul de disponibil.- cu sumele virate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri guvernamentale.- cu sumele utilizate din Fondul special pentru produse petroliere pentru diminuarea datoriei publice interne conform art. 4, pct. a^1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 cu privire la constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere.- cu sumele virate la Fondul Proprietatea a sumelor recuperate din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică pentru importurile evidenţiate în extrasele de cont şi virate în aceeaşi lună în contul Fondului Proprietatea.- cu sumele plătite reprezentând contravaloarea exporturilor din conturile de disponibil de clearing, barter şi cooperare economică.- cu sumele plătite operatorilor economici exportatori din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar.719 "Alte venituri operaţionale"- cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor creditorilor exprimate în valută.Contul 466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa creanţelor bugetului trezoreriei statului.Contul 466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului" este un cont de activ.Contul se detaliază pe următorul cont sintetic de gradul II :4669 "Creanţe ale bugetului trezoreriei statului"În debitul contului se înregistrează creanţele bugetului trezoreriei statului.În creditul contului se înregistrează încasarea creanţelor bugetului trezoreriei statului.Soldul debitor al contului reprezintă creanţe neîncasate ale bugetului trezoreriei statului.Contul 466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului" se debitează prin creditul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu sumele regularizate în anul curent aferente creanţelor bugetului trezoreriei statului care corespund veniturilor din anii precedenţi (înregistrare în roşu).467 "Creditori ai bugetelor"- cu sumele de restituit potrivit dispoziţiilor legale.751 "Venituri din vânzări şi servicii"- cu majorări de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului trezoreriei statului.- cu sumele datorate bugetului trezoreriei statului, reprezentând diverse venituri.Contul 466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului" se creditează prin debitul contului:524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"- cu sumele încasate reprezentând creanţe ale bugetului trezoreriei statului.Contul 467 "Creditori ai bugetelor"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor de rambursat, restituit sau de compensat cu alte creanţe ale bugetului.Contul 467 "Creditori ai bugetelor" este un cont de pasiv.Contul se detaliază pe următorul cont sintetic de gradul II:4679 "Creditori ai bugetului trezoreriei statului"În creditul contului se înregistrează obligaţiile faţă de creditori ai bugetelor.În debitul contului se înregistrează se înregistrează sumele plătite acestora.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor.Contul 467 "Creditori ai bugetelor" se creditează prin debitul conturilor:466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului"- cu sumele de restituit potrivit dispoziţiilor legale.524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"- cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui creditorilor.Contul 467 "Creditori ai bugetelor" se debitează prin creditul contului:770 "Finanţarea de la buget"- cu sumele plătite creditorilor.Contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor pe termen scurt acordate în conformitate cu prevederile legale.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare împrumut.Contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" este un cont de activ.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:4683 "Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent general al trezoreriei statului"4685 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului"4686 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare"4689 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt"În debitul contului se înregistrează împrumuturile pe termen scurt acordate în conformitate cu prevederile legale.În creditul contului se înregistrează împrumuturilor pe termen scurt rambursate.Soldul debitor al contului reprezintă împrumuturile pe termen scurt nerambursate.Contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu valoarea împrumuturilor sau plasamentelor acordate pe termen scurt.519 "Împrumuturi şi creanţe asimilate pe termen scurt"- cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice (deficit şi legi speciale).765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma rambursării împrumuturilor acordate în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării împrumuturilor în valută.Contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu plasamentele financiare şi împrumuturile pe termen scurt rambursate.519 "Împrumuturi şi creanţe asimilate pe termen scurt"- cu rambursarea împrumuturilor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice (deficit şi legi speciale).665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma rambursării împrumuturilor acordate în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării împrumuturilor în valută.Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa dobânzilor pentru împrumuturile pe termen scurt acordate.Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate" este un cont de activ.În debitul contului se înregistrează dobânzile de încasat aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt.În creditul contului se înregistrează dobânzile încasate aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt.Soldul debitor al contului reprezintă dobânzile de încasat.Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate" se debitează prin creditul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu sumele regularizate în anul curent corespunzătoare dobânzilor aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate care provin din anii precedenţi (înregistrare în roşu).766 "Venituri din dobânzi"- cu dobânzile de încasat aferente plasamentelor financiare.- cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate.Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate" se creditează prin debitul contului:524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"- cu dobânzile încasate la bugetul trezoreriei statului aferente plasamentelor financiare pe termen scurt acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului.- cu dobânzile încasate la bugetul trezoreriei statului aferente împrumuturilor acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului.Grupa 47 "Conturi de regularizare şi asimilate"Grupa 47 "Conturi de regularizare şi asimilate" cuprinde următoarele conturi:471 "Cheltuieli înregistrate în avans"472 "Venituri înregistrate în avans"473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans, care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli în perioadele sau exerciţiile financiare viitoare.Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate în avans, aferente perioadelor sau exerciţiilor financiare viitoare.În creditul contului se înregistrează cheltuielile efectuate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs.Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de cheltuieli.Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se debitează prin creditul conturilor:168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"- cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, datorate în exerciţiile viitoare.462 "Creditori"- cu sumele de utilizat din Fondul de contrapartidă în perioadele sau exerciţiile financiare următoare în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.- cu anularea cheltuielilor înregistrate în avans în cazul nerespectării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în convenţiile de finanţare privind transferul, utilizarea şi controlul sumelor alocate - înregistrare în roşu.Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se creditează prin debitul contului:629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţelor.666 "Cheltuieli privind dobânzile"- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţelor.Contul 472 "Venituri înregistrate în avans"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans, care urmează a se repartiza eşalonat asupra veniturilor din perioadele sau exerciţiile financiare viitoare. Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de venituri.Contul este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează care urmează a se repartiza eşalonat asupra veniturilor din perioadele sau exerciţiile financiare viitoare.În debitul contului se înregistrează veniturile în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs.Soldul creditor al contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se creditează prin debitul contului:267 "Creanţe imobilizate"- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans.461 "Debitori"- cu sumele datorate reprezentând venituri înregistrate în avans (care nu privesc exerciţiul curent).Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se debitează prin creditul contului:763 "Venituri din dobânzi aferente creanţelor imobilizate"- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.766 "Venituri din dobânzi"- cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, operaţiuni care nu pot fi înregistrate în mod direct în conturi, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" este un cont bifuncţional.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:În debitul contului se înregistrează sumele în curs de clarificare şi clarificate.În creditul contului se înregistrează sumele clarificate şi în curs de clarificare.Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se debitează prin creditul conturilor:448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"- cu sumele încasate, clarificate, care se cuvin bugetului de stat.461 "Debitori"- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor, garanţiilor de stat sau ai subîmprumuturilor, codificate de Direcţia de specialitate din minister.- cu sumele încasate de la alţi debitori în curs de clarificare.462 "Creditori"- cu sumele clarificate, încasate în plus de la beneficiarii garanţiilor de stat sau ai subîmprumuturilor.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de decontări în curs de clarificare în valută.766 "Venituri din dobânzi"- cu sumele clarificate reprezentând venituri din dobânzi.Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele încasate în contul de disponibil, evidenţiate până la codificarea lor de către Direcţia de specialitate din minister, în sume în curs de clarificare.- cu alte sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de decontări în curs de clarificare în valută.Grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor"Grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" cuprinde următoarele conturi:496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori"497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare".Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - debitori, potrivit dispoziţiilor legale.Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori" este un cont de pasiv.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:4961 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor-debitori sub 1 an"4962 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor-debitori peste 1 an"În creditul contului se înregistrează constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor - debitori.În debitul contului se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor constituite.Soldul creditor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - debitori, la un moment dat.Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor - debitori.Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori" se debitează prin creditul contului:781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor - debitori.Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale.Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru creanţe ale bugetelor.În debitul contului se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor bugetare.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor bugetare.Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetare.Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare" se debitează prin creditul contului:781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetare.Grupa 48 "Decontări"Grupa 48 "Decontări" cuprinde următorul cont:481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate"Contul 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa raporturilor de decontare intervenite între instituţii.Contul 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" este un cont bifuncţional.În debitul contului se înregistrează valoarea sumelor transmise (la instituţia care transmite),În creditul contului se înregistrează valoarea sumelor primite (la instituţia care primeşte).Soldul poate fi debitor sau creditor. La consolidare soldul contului trebuie să fie zero.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:4811 "Decontări privind operaţiuni financiare"4819 "Alte decontări"Contul 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" se debitează prin creditul contului:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.Contul 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.CLASA 5 "CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT"Din clasa 5 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" fac parte următoarele grupe de conturi:50 "Investiţii pe termen scurt"51 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"52 "Disponibil al bugetelor"58 "Viramente interne"59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"Grupa 50 "Investiţii pe termen scurt"Grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" cuprinde următoarele conturi:505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor emise şi răscumpărate.Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" este un cont de activ.În debitul contului se înregistrează valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate.În creditul contului valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, precum şi a celor anulate.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, care nu au fost anulate.Contabilitatea analitică se ţine distinct pe categorii şi feluri de titluri de stat emise ce urmează a fi răscumpărate.Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se debitează prin creditul conturilor:509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"- cu sumele datorate pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu răscumpărarea obligaţiunilor emise.770 "Finanţarea de la buget"- cu valoarea diferenţelor de curs aferente titlurilor de stat emise şi răscumpărate achitate din contul de finanţare bugetară.Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se creditează prin debitul contului:161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni"- cu valoarea titlurilor de stat emise şi răscumpărate, anulate.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu valoarea titlurilor de stat emise şi răscumpărate, anulate.Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru obligaţiuni emise şi răscumpărate şi investiţii pe termen scurt.Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează sumele datorate pentru obligaţiuni emise şi investiţii pe termen scurt.În debitul contului sumele achitate pentru acestea.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru obligaţiuni emise şi investiţii pe termen scurt.Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se creditează prin debitul contului:505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"- cu sumele datorate pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise.Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se debitează prin creditul contului:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele plătite din contul de disponibil pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise.770 "Finanţarea de la buget"- cu sumele plătite din contul de finanţare pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise.Grupa 51 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"Grupa 51 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" cuprinde următoarele conturi:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"518 "Dobânzi"519 "Împrumuturi pe termen scurt"Contul 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută şi a conturilor de clearing, barter şi cooperare economică. Disponibilităţile în lei din contul curent general al trezoreriei statului şi disponibilităţile în valută se utilizează potrivit destinaţiilor aprobate prin legislaţia în vigoare privind constituirea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. În acest sens, conturile în lei şi în valută ale trezoreriei centrale se desfăşoară în conturi analitice în funcţie de utilizarea resurselor derulate prin trezoreria centrală.Depozitele bancare constituite în condiţiile legii, se evidenţiază distinct în cadrul conturilor sintetice de disponibilităţi. La finele perioadei, diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea depozitelor pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru această dată, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.Contul 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" este un cont bifuncţional.Contul se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II:5125 "Sume în curs de decontare"5126 "Disponibilităţi în lei ale trezoreriei centrale"5127 "Disponibilităţi în valută ale trezoreriei centrale"5128 "Conturi de clearing, barter şi cooperare economică"În debitul contului se înregistrează sumele încasate de trezoreria centrală, inclusiv depozitele bancare constituite.În creditul contului se înregistrează plăţile efectuate, inclusiv sumele transferate, la lichidarea depozitului.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul în lei şi valută, precum şi depozitele bancare constituie la un moment dat.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea împrumuturilor şi plasamentelor acordate din contul curent general al trezoreriei statului şi nerambursate, precum şi obligaţiile României către alte state rezultate din acorduri guvernamentale de clearing, barter şi cooperare economică.Cu ajutorul acestui cont se ţine şi evidenţa conturilor de clearing, barter şi cooperare economică. Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi decurgând din derularea contractelor de export şi import prin conturile de clearing, barter şi cooperare economică, se asigură de către Ministerul Finanţelor Publice, prin bănci comerciale agreate ca agenţi ai acestuia. Ministerul Finanţelor Publice asigură finanţarea operaţiunilor de export realizate de operatorii economici în cadrul acordurilor guvernamentale de clearing, barter şi cooperare economică, din contravaloarea în lei a importurilor efectuate în limita disponibilului înregistrat în conturile respective şi, în completare, de la bugetul de stat, pe bază de fundamentări, în limita prevederilor bugetare cu această destinaţie.Contul 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" se debitează prin creditul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu diminuarea deficitului bugetului de stat din veniturile din privatizare, potrivit prevederilor legale.- cu diminuarea datoriei publice creată în baza unor legi speciale din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform prevederilor legale.- cu diminuarea deficitului bugetului de stat din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform prevederilor legale.- cu disponibilităţile în lei sau în valută rămase necheltuite până la 31 decembrie 2008 şi preluate de la ordonatorii principali de credite/sau operatorii economici aferente împrumuturilor contractate/garantate, în conformitate cu pct. 3. Art. 14.4.4 l) din Norma metodologică de aplicare a prevederilor art. 14 din OUG nr. 64/2007 privind datoria publică din HG nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din OUG nr. 64/2007 privind datoria publică.135 "Fondul de risc"- cu sumele încasate de la AVAS din recuperarea creanţelor cesionate;- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc.- cu alte sume încasate conform prevederilor legale.139 "Alte fonduri"- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumutului subsidiar şi de garanţie, reprezentând comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 a Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996.- cu sumele încasate în lei şi valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante conform legii.- cu sumele încasate de la beneficiarii altor fonduri derulate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"- cu valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni intrate în contul de disponibil.164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"- cu valoarea împrumuturilor intrate în contul de disponibil.165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"- cu valoarea împrumuturilor intrate în contul de disponibil.167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu valoarea împrumuturilor acordate din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale în vederea finanţării deficitului bugetului de stat.- cu valoarea altor împrumuturi şi datorii asimilate primite în contul de disponibil.267 "Creanţe imobilizate"- cu sumele încasate în contul creanţelor imobilizate.448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"- cu sumele încasate şi datorate bugetului de stat conform prevederilor legale.461 "Debitori"- cu sumele achitate aferente garanţiilor de stat şi subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutaţii sau garantaţii de stat nu dispun la scadenţă de resurse financiare proprii pentru achitarea obligaţiilor de plată.- cu tragerile din împrumuturi în favoarea beneficiarilor de împrumut.- cu sumele încasate reprezentând contravaloarea importurilor derulate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică.- cu sumele încasate de la operatorii economici angajaţi în operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligaţiilor.- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute.- cu alte sume încasate de la debitori.462 "Creditori"- cu sumele încasate în contul de disponibil, în avans sau în plus.- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite Fondului de contrapartidă- cu contravaloarea exporturilor de decontat evidenţiate în conturile de clearing, barter şi cooperare economică- cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv sumele primite de la Comisia Europeană care urmează a fi transferate Autorităţii de Certificare şi Plată.468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu plasamentele financiare şi împrumuturile pe termen scurt rambursate.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele încasate în contul de disponibil, evidenţiate până la codificarea lor de către Direcţia de specialitate din minister, în sume în curs de clarificare.- cu alte sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate"- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.518 "Dobânzi"- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi bancare.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu sumele încasate din împrumuturi din emisiuni de titluri de stat pe termen scurt destinate, potrivit prevederilor legale, finanţării/refinanţării deficitului bugetului de stat sau finanţării datoriei publice preluată de stat în baza unor legi speciale.- cu valoarea depozitelor atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare.- cu alte împrumuturi pe termen scurt primite în contul de disponibil.581 "Viramente interne"- cu sumele intrate în contul de disponibil prin schimb valutar din alt cont de trezorerie.- cu sumele transferate din conturile de disponibil în conturile de depozite constituite în condiţiile legii.719 "Alte venituri operaţionale"- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operaţionale.764 "Venituri din investiţii cedate"- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând diferenţele favorabile dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor conturilor de disponibil în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de clearing, barter şi cooperare economică prin care se derulează contractele de export şi import încheiate în cadrul acordurilor guvernamentale.766 "Venituri din dobânzi"- cu dobânzi încasate în lei şi valută corespunzătoare disponibilităţilor.- cu contravaloarea dobânzilor aferente conturilor în valută de clearing, barter şi cooperare economică calculate în valoarea părţii române- cu contravaloarea comisionului de discrepanţă aferent operaţiunilor de importurilor efectuate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică.Contul 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" se creditează prin debitul conturilor:135 "Fondul de risc"- cu sumele virate din disponibilităţile fondului de risc conform legii.164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"- cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"- cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu sumele acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru rambursarea împrumuturilor din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale utilizate pentru finanţarea deficitului bugetului de stat.- cu rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate.168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"- cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.267 "Creanţe imobilizate"- cu împrumuturile acordate pe termen lung din venituri din privatizare.- la sfârşitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.- la sfârşitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.- cu alte împrumuturi acordate pe termen lung.401 "Furnizori"- cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate.448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"- cu disponibilităţile virate la bugetul statului din fondul de risc reprezentând sume regularizate la sfârşitul anului în limita sumelor alocate din acest buget.- cu alte sume virate bugetului conform prevederilor legale, reprezentând alte datorii faţă de acestea.461 "Debitori"- cu sumele achitate aferente garanţiilor de stat şi subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutaţii sau garantaţii de stat nu dispun la scadenţă de resurse financiare proprii pentru achitarea obligaţiilor de plată.- cu tragerile din împrumuturile externe guvernamentale în favoarea beneficiarilor de împrumut.- cu sumele utilizate din venituri din privatizare derulate prin trezoreria centrală în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cum ar fi sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, pentru asigurarea demarării lucrărilor de infrastructură rurală contractate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit cu consiliile locale.- cu contravaloarea importurilor de decontat evidenţiate în conturile în valută de clearing, barter şi cooperare economică.462 "Creditori"- cu sumele virate creditorilor din contul de disponibil.- cu sumele virate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri guvernamentale.- cu sumele utilizate din Fondul special pentru produse petroliere pentru diminuarea datoriei publice interne conform art. 4, pct. a^1) din OUG nr. 249/2000 cu privire la constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere.- cu sumele virate la Fondul Proprietatea a sumelor recuperate din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică pentru importurile evidenţiate în extrasele de cont şi virate în aceeaşi lună în contul Fondului Proprietatea.- cu sumele plătite reprezentând contravaloarea exporturilor din conturile de disponibil de clearing, barter şi cooperare economică.- cu sumele plătite operatorilor economici exportatori din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu valoarea împrumuturilor sau plasamentelor acordate pe termen scurt.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite.481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate"- cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"- cu răscumpărarea obligaţiunilor emise.509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"- cu sumele plătite din contul de disponibil pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise.519 "Împrumuturi pe termen scurt"- cu rambursarea împrumuturilor şi creanţelor asimilate pe termen scurt.- cu restituirea depozitelor atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi instituţii financiare.581 "Viramente interne"- cu sumele virate din contul de disponibil prin schimb valutar în alt cont de trezorerie- cu sumele transferate, la lichidarea depozitului.627 Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate"- cu sumele plătite reprezentând comision de gestiune aplicat la valoarea soldurilor de clearing, barter şi cooperare economică cuvenit instituţiei de credit agreate pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de clearing, barter şi cooperare economică.- cu alte servicii bancare plătite.629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"- cu alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale.654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"- cu cheltuielile cu caracter definitiv în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică conform legii (anulare prin stingere sau alte modalităţi prevăzute de lege)665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor conturilor de disponibil în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de clearing, barter şi cooperare economică prin care se derulează contractele de export şi import încheiate în cadrul acordurilor guvernamentale.666 "Cheltuieli cu dobânzile"- cu contravaloarea dobânzilor aferente conturilor în valută de clearing, barter şi cooperare economică calculate în favoarea celorlalte ţări participante în cadrul operaţiunilor de export şi import din cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare în conturile de clearing, barter şi cooperare economică.- cu sumele plătite reprezentând dobânzi.674 "Transferuri în străinătate"- cu plăţile efectuate la extern reprezentând transferuri în străinătate.679 "Alte cheltuieli"- cu sumele plătite din contul de disponibil reprezentând alte cheltuieli.Contul 518 "Dobânzi"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa dobânzilor de plătit sau de încasat.Contul 518 "Dobânzi" este un cont de bifuncţional.Contul se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II:5186 "Dobânzi de plătit";5187 "Dobânzi de încasat".În debitul contului se înregistrează dobânzile de încasat.În creditul contului se înregistrează dobânzile de plătit.Soldul debitor al contului reprezintă dobânzile de încasat.Soldul creditor reprezintă dobânzile de plătit.Contul 518 "Dobânzi" se debitează prin creditul conturilor:135 "Fondul de risc"- cu sumele datorate de bugetul trezoreriei statului reprezentând dobânzi calculate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului.139 "Alte fonduri"- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor fondului de contrapartidă păstrate în contul curent general al trezoreriei statului.- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor altor fonduri.765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor de încasat aferente disponibilităţilor în valută.766 "Venituri din dobânzi"- cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate şi disponibilităţilor aflate în conturi bancare.770 "Finanţarea de la buget"- cu dobânzile plătite din buget aferente împrumuturilor pe termen scurt primite şi disponibilităţilor aflate în conturi bancare.Contul 518 "Dobânzi" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi bancare.524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"- cu dobânzile încasate care se cuvin bugetului trezoreriei statului.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor de încasat aferente disponibilităţilor în valută.666 "Cheltuieli privind dobânzile"- cu dobânzile datorate aferente împrumuturilor pe termen scurt primite, depozitelor atrase şi a disponibilităţilor aflate în conturi bancare.Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor pe termen scurt.Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" este un cont de pasiv.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:5191 "Împrumuturi pe termen scurt"5192 "Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenţă"5193 "Depozite atrase"5198 " Împrumuturi primite din contul curent general al trezoreriei statului"În creditul contului se înregistrează sumele primite în contul de disponibil reprezentând împrumuturi pe termen scurt.În debitul contului se înregistrează împrumuturile pe termen scurt, rambursate.Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile pe termen scurt nerambursate.Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice (deficit şi legi speciale).512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele încasate din împrumuturi din emisiuni de titluri de stat pe termen scurt destinate, potrivit prevederilor legale, finanţării/refinanţării deficitului bugetului de stat sau finanţării datoriei publice preluată de stat în baza unor legi speciale.- cu valoarea depozitelor atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare- cu alte împrumuturi pe termen scurt primite în contul de disponibil.Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu rambursarea împrumuturilor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice (deficit şi legi speciale).505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"- cu valoarea titlurilor de stat emise şi răscumpărate, anulate.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu rambursarea împrumuturilor şi creanţelor asimilate pe termen scurt.- cu restituirea depozitelor atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi instituţii financiare.Grupa 52 "Disponibil al bugetelor"Grupa 52 "Disponibil al bugetelor" cuprinde următoarele conturi:520 "Disponibil al bugetului de stat"524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa disponibilităţilor bugetului de stat, provenite din rezultatul curent bugetului de stat preluat de la trezoreriile teritoriale şi trezoreria centrală.Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" este un cont de activ.Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:5202 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent"5203 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anii precedenţi"În debitul contului se înregistrează sumele virate de trezoreriile teritoriale, reprezentând excedentul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea acestora.În creditul contului se înregistrează sumele preluate de la trezoreriile teritoriale, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea acestora, precum şi soldurile preluate din conturile de finanţare a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat de către ordonatorul de credite Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale.Soldul contului reprezintă, înainte de închidere, rezultatul bugetului de stat.Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul anului, cu sumele virate pe baza extrasului de cont reprezentând excedentul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat"- la sfârşitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.770 "Finanţarea de la buget"- cu sumele preluate la sfârşitul perioadei din contul de finanţare bugetară, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriei centrale.Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa disponibilităţilor privind operaţiunile în lei şi valută ale bugetului trezoreriei statului.Contabilitatea analitică se ţine pe structura clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale.Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" este un cont de activ.Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"5242 "Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent"5243 "Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi"În debitul contului se înregistrează sumele încasate în lei şi valută la bugetul trezoreriei statului.În creditul contului se înregistrează totalul plăţilor preluate din contul de finanţare al bugetului trezoreriei statului şi sumele preluate la sfârşitul perioadei de la trezoreriile teritoriale reprezentând deficitul curent al bugetului trezoreriei statului.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile existente în cont.Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" se debitează prin creditul conturilor:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul anului, cu sumele virate de trezoreriile teritoriale pe baza extrasului de cont reprezentând excedentele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.267 "Creanţe imobilizate"- cu dobânzile încasate aferente creanţelor imobilizate care se cuvin bugetului trezoreriei statului.461 "Debitori"- cu sumele încasate reprezentând alte creanţe ale bugetului trezoreriei statului.466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului"- cu sumele încasate reprezentând creanţe ale bugetului trezoreriei statului.467 "Creditori ai bugetelor"- cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui creditorilor.469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate"- cu dobânzile încasate la bugetul trezoreriei statului aferente plasamentelor financiare pe termen scurt la instituţii de credit şi financiare.- cu dobânzile încasate la bugetul trezoreriei statului aferente împrumuturilor acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului.518 "Dobânzi"- cu dobânzile încasate care se cuvin bugetului trezoreriei statului.581 "Viramente interne"- cu sumele intrate în contul de disponibil al bugetului trezoreriei statului prin schimb valutar din alt cont de trezorerie.751 "Venituri din vânzări şi servicii"- cu sumele încasate reprezentând majorări de întârziere cuvenite bugetului trezoreriei statului.- cu sumele încasate la bugetul trezoreriei statului, reprezentând diverse venituri.766 "Venituri din dobânzi"- cu dobânzile încasate direct în conturile de disponibilităţi în lei şi valută.Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" se creditează prin debitul conturilor:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.770 "Finanţarea de la buget"- la sfârşitul perioadei, cu totalul plăţilor nete.Grupa 58 "Viramente interne"Grupa 58 "Viramente interne" cuprinde următorul cont:581 "Viramente interne"Contul 581 "Viramente interne"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa viramentelor între conturile de disponibilităţi.Contul 581 "Viramente interne" este un cont bifuncţional.În debitul contului se înregistrează sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.În creditul contului se înregistrează sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.Contul nu prezintă sold.Contul 581 "Viramente interne" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele virate din contul de disponibil prin schimb valutar în alt cont de trezorerie- cu sumele transferate, la lichidarea depozitului.770 "Finanţarea de la buget"- cu sumele virate din contul de finanţare bugetară în alte conturi de trezorerie.Contul 581 "Viramente interne" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele intrate în contul de disponibil prin schimb valutar din alt cont de trezorerie.- cu sumele transferate din conturile de disponibil în conturile de depozite constituite în condiţiile legii.524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"- cu sumele intrate în contul de disponibil al bugetului trezoreriei statului prin schimb valutar din alt cont de trezorerie.Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" cuprinde contul:- 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate".Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, potrivit legii.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de obligaţiuni emise şi răscumpărate, supuse ajustării.Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii obligaţiunilor emise şi răscumpărate.În creditul contului se înregistrează constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate.În debitul contului sumele se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise se înregistrează răscumpărate constituite.Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate" se creditează prin debitul contului:686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare"- cu sumele reprezentând constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, potrivit legii.Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate" se debitează prin creditul contului:786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, potrivit legii.CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI"Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi:62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi"65 "Alte cheltuieli operaţionale"66 "Cheltuieli financiare"67 "Alte cheltuieli finanţate din buget"68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare"Operaţiunile evidenţiate în creditul conturilor de cheltuieli se pot înregistra în debitul acestor conturi în roşu.Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi"Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" cuprinde următoarele conturi:627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate"628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"Contul 627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor cu servicii bancare şi asimilate.Contul 627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate" este un cont de activ.În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu servicii bancare şi asimilate.În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielile cu servicii bancare şi asimilate efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare pe structura clasificaţiei bugetare.Contul 627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate" se debitează prin creditul conturilor:161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"- cu valoarea comisionului de administrare aferent împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele plătite reprezentând comision de gestiune aplicat la valoarea soldurilor de clearing, barter şi cooperare economică cuvenit instituţiei de credit agreate pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de clearing, barter şi cooperare economică.- cu alte servicii bancare plătite.770 "Finanţarea de la buget"- cu contravaloarea comisioanelor debitate direct în contul de disponibil pentru toate operaţiunile derulate prin contul curent general al trezoreriei statului şi prin conturile de valută deschise în evidenţele acesteia conform legii.- cu alte sume plătite din buget pentru servicii bancare şi asimilate.Contul 627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate" se creditează prin debitul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu serviciile executate de terţi.Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" este un cont de activ.În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu servicii executate de terţi.În creditul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor cu servicii executate de terţi efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare pe structura clasificaţiei bugetare.Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" se debitează prin creditul contului:401 "Furnizori"- cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi.Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" se creditează prin debitul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa altor cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale, cum ar fi cheltuielile efectuate din Fondul de contrapartidă, reprezentând sumele utilizate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern, cheltuielile efectuate conform legii din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante, cheltuielile din operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică, cheltuielile din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989 precum şi alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale derulate prin trezoreria centrală.Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" este un cont de activ.În debitul contului se înregistrează alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale.În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial sau asupra fondurilor.Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale, efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare.Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" se debitează prin creditul conturilor:161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"- cu valoarea obligaţiunilor de stat emise în baza unor legi speciale, preluate în contul datoriei publice.462 "Creditori"- cu sumele provenite din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, cuvenite Fondului Proprietatea conform legii.- cu sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de clearing, barter şi cooperare economică internaţională, cuvenite Fondului Proprietatea conform legii.- cu cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori.- cu sumele utilizate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.- cu sumele utilizate din vărsămintele de privatizare şi din valorificarea activelor neperformante pe destinaţiile aprobate prin lege.- cu alte cheltuieli operaţionale care se efectuează în contul terţilor potrivit dispoziţiilor legale.471 "Cheltuieli înregistrate în avans"- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţelor.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale.Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" se creditează prin debitul conturilor:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.139 "Alte fonduri"- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din Fondul de contrapartidă, transferate asupra fondului pentru închiderea conturilor de cheltuieli.- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din sumele din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante, transferate asupra veniturilor pentru închiderea conturilor de cheltuieli.- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din alte fonduri, transferate asupra acestora pentru închiderea conturilor de cheltuieli.462 "Creditori"- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite acestuia în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar.Grupa 65 "Alte cheltuieli operaţionale"Grupa 65 "Alte cheltuieli operaţionale" cuprinde următorul cont:654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor din creanţe şi debitori diverşi.În debitul contului se înregistrează cheltuielile din pierderi din creanţe şi debitori diverşi.În creditul contului, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă cheltuielile înregistrate în cursul perioadei.La finele perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" se debitează prin creditul conturilor:461 "Debitori"- cu pierderile înregistrate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică conform legii512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu cheltuielile cu caracter definitiv în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică conform legii (anulare prin stingere sau alte modalităţi prevăzute de lege)Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" se creditează prin debitul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Grupa 66 "Cheltuieli financiare"Grupa 66 "Cheltuieli financiare" cuprinde următoarele conturi:664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate"665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"666 "Cheltuieli privind dobânzile"Contul 664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor din investiţii financiare cedate.Contul 664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate" este un cont de activ.În debitul contului se înregistrează cheltuielile din investiţiile financiare cedate.În creditul contului, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă cheltuielile înregistrate în cursul perioadei.La finele perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contul 664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate" se debitează prin creditul contului:260 "Titluri de participare"- cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scăzute din evidenţă.Contul 664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate" se creditează prin debitul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor din diferenţe de curs valutar.Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" este un cont de activ.În debitul contului se înregistrează cheltuielile din diferenţele nefavorabile de curs valutar.În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial şi a fondului de risc şi a altor fonduri.Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor din diferenţe de curs valutar, efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare, după caz.Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se debitează prin creditul conturilor:161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate la răscumpărarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele nefavorabile de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută.448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării datoriilor în valută faţă de buget sau faţă de structuri asimilate.461 "Debitori"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării debitorilor în valută.- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor debitorilor exprimate în valută.462 "Creditori"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor creditorilor exprimate în valută.468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma rambursării împrumuturilor acordate în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării împrumuturilor în valută.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de decontări în curs de clarificare în valută.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor conturilor de disponibil în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de clearing, barter şi cooperare economică prin care se derulează contractele de export şi import încheiate în cadrul acordurilor guvernamentale.518 "Dobânzi"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor de încasat aferente disponibilităţilor în valută.Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se creditează prin debitul conturilor:121 "Rezultatul patrimonial"- la finele perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea rezultatului exerciţiului.135 "Fondul de risc"- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondului de risc rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.139 "Alte fonduri"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondurilor constituite în valută, pentru închiderea conturilor de cheltuieli.Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor privind dobânzile.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare, după caz.În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind dobânzile.În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind dobânzile, efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se debitează prin creditul conturilor:168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"- cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor, datorate în exerciţiul curent.471 "Cheltuieli înregistrate în avans"- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţelor.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu contravaloarea dobânzilor aferente conturilor în valută de clearing, barter şi cooperare economică calculate în favoarea celorlalte ţări participante în cadrul operaţiunilor de export şi import din cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare în conturile de clearing, barter şi cooperare economică.- cu sumele plătite reprezentând dobânzi.518 "Dobânzi"- cu dobânzile datorate aferente împrumuturilor pe termen scurt primite şi disponibilităţilor aflate în conturi bancare.666 "Cheltuieli privind dobânzile" se creditează prin debitul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Grupa 67 "Alte cheltuieli finanţate din buget"Grupa 67 "Alte cheltuieli finanţate din buget" cuprinde următoarele conturi:670 "Subvenţii"672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice"673 "Transferuri interne"674 "Transferuri în străinătate"675 "Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene"679 "Alte cheltuieli"Contul 670 "Subvenţii"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând subvenţii acordate de la buget.Contul 670 "Subvenţii" este un cont de activ.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.În debitul contului se înregistrează, în cursul anului, cheltuielile cu subvenţiile acordate de la buget.În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul debitor reprezintă, înainte de închidere, totalul cheltuielilor cu subvenţiile acordate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contul 670 "Subvenţii" se debitează prin creditul contului:770 "Finanţarea de la buget"- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând subvenţii acordate de la buget.Contul 670 "Subvenţii" se creditează prin debitul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor privind transferurile de capital între unităţi ale administraţiei publice.Contul 672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice" este un cont de activ.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.În debitul contului se înregistrează, în cursul anului, cheltuielile privind transferurile de capital între unităţi ale administraţiei publice.În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind transferurile de capital între unităţi ale administraţiei publice, efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contul 672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice" se debitează prin creditul contului:770 "Finanţarea de la buget"- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice acordate de la buget.Contul 672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice" se creditează prin debitul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.770 "Finanţarea de la buget"- sfârşitul anului, cu sumele regularizate cu bugetul statului.Contul 673 "Transferuri interne"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor privind transferurile interne.Contul 673 "Transferuri interne" este un cont de activ.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind transferurile interne.În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind transferurile interne, efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contul 673 "Transferuri interne" se debitează prin creditul contului:770 "Finanţarea de la buget"- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferuri interne.Contul 673 "Transferuri interne" se creditează prin debitul conturilor:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 674 "Transferuri în străinătate"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor privind transferurile în străinătate.Contul 674 "Transferuri în străinătate" este un cont de activ.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind transferurile în străinătate.În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind transferurile în străinătate, efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contul 674 "Transferuri în străinătate" se debitează prin creditul contului:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu plăţile efectuate la extern reprezentând transferuri în străinătate.770 "Finanţarea de la buget"- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferuri în străinătate.Contul 674 "Transferuri în străinătate" se creditează prin debitul conturilor:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 675 "Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene.Contul 675 "Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene" este un cont de activ.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.În creditul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind contribuţia României la bugetul Uniunii Europene efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contul 675 "Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene" se debitează prin creditul contului:459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene"- cu sumele datorate bugetului Uniunii Europene reprezentând contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene.Contul 675 "Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene" se creditează prin debitul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 679 "Alte cheltuieli"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa altor cheltuieli suportate de la buget.Contul 679 "Alte cheltuieli" este un cont de activ.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.În debitul contului se înregistrează alte cheltuieli suportate de la buget.În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul altor cheltuieli efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contul 679 "Alte cheltuieli" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele plătite din contul de disponibil reprezentând alte cheltuieli.770 "Finanţarea de la buget"- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând alte cheltuieli.Contul 679 "Alte cheltuieli" se creditează prin debitul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" cuprinde următoarele conturi:681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare"Contul 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere.Contul 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" este un cont de activ.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:6812 "Cheltuieli operaţionale privind provizioanele"6814 "Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante"Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.În debitul contului se înregistrează, cheltuielile operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările.În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere a cheltuielilor operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contul 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" se debitează prin creditul conturilor:151 "Provizioane"- cu sumele reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere.496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor-debitori.497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetare.Contul 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" se creditează prin debitul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare.Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare" este un cont de activ.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:6883 "Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderi de valoare a activelor financiare"6868 "Cheltuieli financiare privind primele de rambursare a obligaţiunilor"Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.În debitul contului se înregistrează cheltuielile financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare.În creditul contului, la sfârşitul perioadei, se înregistrează repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, cheltuielile financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare" se debitează prin creditul contului:296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate"- cu sumele reprezentând constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, potrivit legii.770 "Finanţarea de la buget"- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând cheltuieli privind primele de rambursare a obligaţiunilor.Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare" se creditează prin debitul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI"Din clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări" fac parte următoarele grupe:grupa 71 "Alte venituri operaţionale"grupa 75 "Venituri nefiscale"grupa 76 "Venituri financiare"grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială"grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare"Operaţiunile evidenţiate în debitul conturilor de venituri şi finanţări se pot înregistra în creditul acestor conturi în roşu.Grupa 71 "Alte venituri operaţionale"Grupa 71 "Alte venituri operaţionale" cuprinde următoarele conturi:714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale"719 "Alte venituri operaţionale"Contul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor reactivateContul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, constând în debite sau creanţe reactivate.În debitul se înregistrează, la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.Contul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori"- cu valoarea debitelor reactivate.Contul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" se debitează prin creditul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor venituri operaţionale ce decurg din activitatea trezoreriei centrale.Contul 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează alte venituri operaţionale.În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale" se creditează prin debitul contului:461 "Debitori"- cu sumele datorate de operatorii economici angajaţi în operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligaţiilor.- cu sumele de încasat provenite din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.- cu sumele datorate din alte operaţiuni derulate prin trezoreria centrală.Contul 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale" se debitează prin creditul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 719 "Alte venituri operaţionale"Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază alte venituri operaţionale.Contul 719 "Alte venituri operaţionale" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează veniturile realizate.În creditul contului, la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.Contul 719 "Alte venituri operaţionale" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"- cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operaţionale.Contul 719 "Alte venituri operaţionale" se debitează prin creditul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Grupa 75 "Venituri nefiscale"Grupa 75 "Venituri nefiscale" cuprinde următorul cont:751 "Venituri din vânzări şi servicii"Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa majorărilor de întârziere pentru venituri neîncasate sau nevărsate la termen cuvenite bugetului, precum şi evidenţa diverselor venituri cuvenite bugetului.Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" este un cont de pasiv.Contul se detaliază pe următorul cont sintetic de gradul II:7513 "Amenzi, penalităţi şi confiscări"7514 "Diverse venituri"Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.În creditul contului se înregistrează veniturile realizate.În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori"- cu majorări de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului trezoreriei statului.466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului"- cu majorări de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului trezoreriei statului.- cu sumele datorate bugetului trezoreriei statului, reprezentând diverse venituri.524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"- cu sumele încasate reprezentând majorări de întârziere cuvenite bugetului trezoreriei statului.- cu sumele încasate la bugetul trezoreriei statului, reprezentând diverse venituri.Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" se debitează prin creditul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Grupa 76 "Venituri financiare"Grupa 76 "Venituri financiare" cuprinde următoarele conturi:763 "Venituri din creanţe imobilizate"764 "Venituri din investiţii cedate"765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"766 "Venituri din dobânzi"Contul 763 "Venituri din creanţe imobilizate"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa veniturilor din dobânzi aferente creanţelor imobilizate.Contul 763 "Venituri din creanţe imobilizate" este un cont de pasiv.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.În creditul contului se înregistrează veniturile realizate din dobânzi aferente creanţelor imobilizate.În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 763 "Venituri din dobânzi aferente creanţelor imobilizate" se creditează prin debitul contului:267 "Creanţe imobilizate"- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.Contul 763 "Venituri din dobânzi aferente creanţelor imobilizate" se debitează prin creditul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 764 "Venituri din investiţii cedate"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa veniturilor realizate din vânzarea investiţiilor financiare.Contul 764 "Venituri din investiţii cedate" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează veniturile realizate din vânzarea investiţiilor financiare.În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 764 "Venituri din investiţii cedate" se creditează prin debitul contului:461 "Debitori"- cu valoarea investiţiilor financiare cedate.- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând diferenţele favorabile dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune.Contul 764 "Venituri din investiţii cedate" se debitează prin creditul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar favorabile.Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" este un cont de pasiv.În creditul contului se înregistrează veniturile realizate.În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial şi în conturile de fonduri.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" se creditează prin debitul conturilor:161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la răscumpărarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"- cu diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la momentul plăţii dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.- la sfârşitul perioadei, diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea împrumuturilor şi datoriilor asimilate.448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării datoriilor în valută faţă de buget sau faţă de structuri asimilate.461 "Debitori"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma încasării debitorilor în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea debitorilor în valută.462 "Creditori"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor creditorilor exprimate în valută.468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma rambursării împrumuturilor acordate în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării împrumuturilor în valută.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de decontări în curs de clarificare în valută.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor conturilor de disponibil în valută.- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de clearing, barter şi cooperare economică prin care se derulează contractele de export şi import încheiate în cadrul acordurilor guvernamentale.518 "Dobânzi"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor de încasat aferente disponibilităţilor în valută.Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" se debitează prin debitul conturilor:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.135 "Fondul de risc"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile transferate asupra fondului de risc, rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.139 "Alte fonduri"- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile transferate asupra altor fonduri constituite în valută, pentru închiderea conturilor de venituri.Contul 766 "Venituri din dobânzi"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa veniturilor financiare din dobânzile datorate pentru disponibilităţile din conturile bancare şi pentru împrumuturile acordate.Contul 766 "Venituri din dobânzi" este un cont de pasiv.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.În creditul contului se înregistrează veniturile realizate.În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 766 "Venituri din dobânzi" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori"- cu dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi.469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate"- cu dobânzile de încasat aferente plasamentelor financiare.- cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate472 "Venituri înregistrate în avans"- cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele clarificate reprezentând venituri din dobânzi.512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"- cu dobânzi încasate în lei şi valută corespunzătoare disponibilităţilor.- cu contravaloarea dobânzilor aferente conturilor în valută de clearing, barter şi cooperare economică calculate în valoarea părţii române- cu contravaloarea comisionului de discrepanţă aferent operaţiunilor de importurilor efectuate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică.518 "Dobânzi"- cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate şi disponibilităţilor aflate în conturi bancare.524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"- cu dobânzile încasate direct în conturile de disponibilităţi în lei şi valută.Contul 766 "Venituri din dobânzi" se debitează prin creditul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială"Grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială" cuprinde următorul cont:770 "Finanţarea de la buget"Contul 770 "Finanţarea de la buget"Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa plăţilor efectuate din creditele bugetare deschise şi disponibile pentru realizarea cheltuielilor prevăzute în buget.Contul 770 "Finanţarea de la buget" este un cont de pasiv.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:7701 "Finanţarea de la bugetul de stat"7709 "Finanţarea de la bugetul trezoreriei statului"Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.În creditul contului se înregistrează sumele plătite din buget.În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei sumele regularizate cu bugetul şi totalitatea plăţilor nete efectuate pentru închiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial.Soldul creditor, înaintea operaţiunii de închidere reprezintă totalul plăţilor efectuate.La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.Contul 770 "Finanţarea de la buget" se creditează prin debitul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu sumele transferate în conturile bugetare potrivit prevederilor legale reprezentând restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi conform prevederilor legale.164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"- cu sumele plătite din buget reprezentând rate şi diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor.165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"- cu sumele plătite din buget reprezentând rate şi diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor.168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"- cu valoarea dobânzilor plătite din buget aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate pe termen lung.401 "Furnizori"- cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate.459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene"- cu sumele achitate din bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.467 "Creditori ai bugetelor"- cu sumele plătite creditorilor.505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"- cu valoarea diferenţelor de curs aferente titlurilor de stat emise şi răscumpărate achitate din contul de finanţare bugetară.509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"- cu sumele plătite din contul de finanţare pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise.518 "Dobânzi"- cu dobânzile plătite din buget aferente împrumuturilor pe termen scurt primite şi disponibilităţilor aflate în conturi bancare.581 "Viramente interne"- cu sumele virate din contul de finanţare bugetară în alte conturi de trezorerie.627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate"- cu contravaloarea comisioanelor debitate direct în contul de disponibil pentru toate operaţiunile derulate prin contul curent general al trezoreriei statului şi prin conturile de valută deschise în evidenţele acesteia conform legii.- cu alte sume plătite din buget pentru servicii bancare şi asimilate.670 "Subvenţii"- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând subvenţii acordate de la buget.672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice"- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice acordate de la buget.673 "Transferuri interne"- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferuri interne acordate de la buget.674 "Transferuri în străinătate"- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferuri în străinătate.679 "Alte cheltuieli"- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând alte cheltuieli.686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare"- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând cheltuieli privind primele de rambursare a obligaţiunilor.Contul 770 "Finanţarea de la buget" se debitează prin creditul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu sumele încasate în conturile bugetare aferente unor plăţi efectuate din bugetele anilor precedenţi care se restituie în anul curent conform prevederilor legale.520 "Disponibil al bugetului de stat"- cu sumele preluate la sfârşitul perioadei din contul de finanţare bugetară, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriei centrale.524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"- la sfârşitul perioadei, cu totalul plăţilor nete.672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice"- sfârşitul perioadei, cu sumele regularizate cu bugetul statului.Grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare"Grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare" cuprinde următoarele conturi:781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională"786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare"Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diminuarea sau anularea provizioanelor şi ajustărilor privind creanţele.Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" este un cont de pasiv.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:7812 "Venituri din provizioane";7814 "Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante".În creditul contului se înregistrează veniturile realizate în cursul perioadei.În debitul contului, la sfârşitul perioadei, totalul veniturilor încorporate în contul de rezultat patrimonial.La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" se creditează prin debitul conturilor:151 "Provizioane"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere.496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - debitori.497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor bugetare.Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" se debitează prin creditul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din ajustări pentru pierderi de valoare.Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare" este un cont de pasiv.Contul se detaliază pe următorul cont sintetic de gradul II:7863 "Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare"În creditul contului se înregistrează veniturile realizate.În debitul contului, la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare" se creditează prin debitul contului:296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, potrivit legii.Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare" se debitează prin creditul contului:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.CLASA 8 "CONTURI SPECIALE"Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte următoarele grupe de conturi:80 "Conturi în afara bilanţului"89 "Bilanţ"Pentru grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" se foloseşte metoda de înregistrare în partidă simplă.Conturile din grupa 89 "Bilanţ" funcţionează în partidă dublă, intrând în corespondenţă cu conturile de activ şi de pasiv.GRUPA 80 "CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI"Din grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" fac parte următoarele conturi:8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare"8039 "Alte valori în afara bilanţului"8060 "Credite bugetare aprobate"8066 "Angajamente bugetare"8067 "Angajamente legale"Contul 8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor insolvabili sau dispăruţi care au fost scoşi din activ, şi care, în conformitate cu dispoziţiile legale, trebuie urmăriţi în continuare până la reactivarea sau împlinirea termenului de prescripţie.În debitul contului se înregistrează sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi, scoşi din activ.În creditul contului se înregistrează sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale căror termene de urmărire s-au prescris.Soldul contului reprezintă sumele datorate de debitori insolvabili sau dispăruţi scoşi din activ, nereactivate.Contul 8039 "Alte valori în afara bilanţului"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor valori în afara bilanţului (garanţii de stat pentru împrumuturi interne şi externe şi creanţele României în curs de clarificare provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, conform Legii nr. 29/1994, împrumuturi interne şi externe pentru finanţarea/refinanţarea deficitului bugetului de stat, împrumuturi interne şi externe pentru finanţarea/refinanţarea datoriei publice creată în baza unor legi speciale etc.).În debitul contului se înregistrează alte valori existente în afara bilanţului.În creditul contului se înregistrează stingerea obligaţiilor aferente acestor valori.Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanţului, existente la un moment dat.Contul 8060 "Credite bugetare aprobate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate pentru efectuarea cheltuielilor.Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ţine pe titluri, articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.În debitul contului se înregistrează, la începutul exerciţiului bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar care majorează creditele bugetare aprobate.În creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care micşorează creditele bugetare aprobate.Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat.Contul 8066 "Angajamente bugetare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare, în limita creditelor bugetare aprobate.Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ţine pe titluri, articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare, precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar care majorează angajamentele bugetare iniţiale, iar în credit, diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exerciţiului bugetar care micşorează angajamentele bugetare iniţiale.Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat.Contul 8067 "Angajamente legale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate.Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ţine pe titluri, articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.În debitul contului se înregistrează angajamentele legale precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează angajamentele legale iniţiale iar în credit, în cursul anului, diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale iniţiale, iar la finele anului totalul plăţilor efectuate în contul angajamentelor legale.Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale, iar la finele anului totalul angajamentelor legale rămase neachitate.Contul 8067 "Angajamente legale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate.Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ţine pe titluri, articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.În debitul contului se înregistrează angajamentele legale precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează angajamentele legale iniţiale iar în credit, în cursul anului, diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale iniţiale, iar la finele anului totalul plăţilor efectuate în contul angajamentelor legale.Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale, iar la finele anului totalul angajamentelor legale rămase neachitate.GRUPA 89 "BILANŢ"Din grupa 89 "Bilanţ" fac parte:- Contul 891 "Bilanţ de deschidere"Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor.În debitul contului se înregistrează soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.- Contul 892 "Bilanţ de închidere"Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor.În debitul contului se înregistrează soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.MONOGRAFIAprivind înregistrarea în contabilitatea trezoreriei centralea principalelor operaţiuni
  *Font 8*
  ┌─────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐│ │ Explicarea operaţiunii │ Cont debitor │ Cont creditor │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ I │Fondul de risc │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Creanţele fondului de risc reprezentând │ │ ││ │obligaţii de plată ale beneficiarilor │ │ ││ │garanţiilor de stat (garantaţi de stat) şi ai │ │ ││ │acordurilor de împrumut subsidiar (subîmpru- │ │ ││ │mutaţi) la fondul de risc │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Evidenţierea creanţelor în lei şi în valută, │ 4611.04 │ 135 ││ │reprezentând comisioane la fondul de risc, │ Debitori la fondul │ Fondul de risc ││ │majorări de întârziere aplicate pentru neplata│ de risc │ ││ │în termen de către subîmprumutaţi sau garan- │ │ ││ │taţi de stat a comisioanelor la fondul de risc│ │ ││ │şi, respectiv, a ratelor scadente, a dobân- │ │ ││ │zilor, a comisioanelor şi a altor costuri │ │ ││ │aferente finanţării rambursabile, precum şi │ │ ││ │alte sume datorate conform prevederilor legale│ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Creanţele fondului de risc reprezentând │ │ ││ │obligaţii de plată din bugetul trezoreriei │ │ ││ │statului la fondul de risc │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Înregistrarea creanţei reprezentând dobânzile │ 5187.01 │ 135.03.01 ││ │calculate pentru disponibilul fondului de risc│ Dobânzi de încasat │Fond de risc - dobânzi││ │păstrat în contul curent general al trezore- │ aferente │ aferente ││ │riei statului │ disponibilităţilor │ disponibilităţilor ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Înregistrarea în contul de disponibil al │ 5126.05 │ 5187.01 ││ │fondului de risc a dobânzii încasate pentru │ Disponibil al Fondului│ Dobânzi de încasat ││ │disponibilul fondului de risc păstrat în │ de risc │ aferente ││ │contul curent general al trezoreriei statului │ │ disponibilităţilor │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Decontări cu bugetul de stat │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Încasarea în contul de disponibil al fondului │ 5126.05 │ 135.04 ││ │de risc a sumelor primite de la bugetul de │Disponibil al Fondului │Fond de risc - sume de││ │stat pentru completarea fondului de risc │ de risc │ la bugetul de stat ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │La sfârşitul anului, regularizarea cu bugetul │ 135.04 │ 4481.01.03 ││ │de stat, în limita sumelor primite │Fond de risc - sume de │ Datorii faţă de ││ │ │ la bugetul de stat │ bugetul statului ││ │ │ de risc │privind Fondul de risc││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 4481.01.03 │ 5126.05 ││ │ │Datorii faţă de bugetul│Disponibil al Fondului││ │ │statului privind Fondul│ de risc ││ │ │ de risc │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Plăţi din fondul de risc │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Executarea garanţiilor │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4.1 │Efectuarea plăţilor scadente în lei din contul│ 4611.04 │ 5126.05 ││ │de disponibil al fondului de risc │ Debitori la fondul │Disponibil al Fondului││ │ │ de risc │ de risc │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4.2 │Schimb valutar │ 581 │ 5126.05 ││ │ │ Viramente interne │Disponibil al Fondului││ │ │ │ de risc ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 5127.06 │ 581 ││ │ │ Disponibil în valută │ Viramente interne ││ │ │ conform Convenţiei │ ││ │ │ BNR │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4.3 │Efectuarea plăţilor scadente în valută din │ 4611.04 │ 5127.06 ││ │fondul de risc │ Debitori la fondul de │ Disponibil în valută ││ │ │ risc │ conform Convenţiei ││ │ │ │ BNR │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4.4 │Achitarea din fondul de risc a obligaţiilor │ % │ 5127.06 ││ │rezultate din plata serviciului datoriei │ 164 │ Disponibil în valută ││ │publice externe aferent împrumuturilor externe│Împrumuturi interne şi │ conform Convenţiei ││ │contractate de stat şi subîmprumutate │externe contractate de │ BNR ││ │beneficiarilor, conform OG nr. 12/2001 │ stat │ ││ │ │ │ ││ │ │ 165 │ ││ │ │Împrumuturi interne şi │ ││ │ │ externe garantate de │ ││ │ │ stat │ ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │şi concomitent │ 4611.04 │ 4611.03 ││ │ │ Debitori la fondul │Debitori - beneficiari││ │ │ de risc │ ai împrumuturilor ││ │ │ │ interne şi externe │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 5 │Recuperarea sumelor de la garantaţi şi │ │ ││ │subîmprumutaţi │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Încasarea în contul de disponibil al fondului │ 5126.05 │ 473.02 ││ │de risc a sumelor datorate de beneficiarii │Disponibil al Fondului │Decontări din operaţii││ │garanţiilor de stat (garantaţi de stat) şi de │ de risc │ în curs de calificare││ │beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar│ │privind fondul de risc││ │(subîmprumutaţi) până la codificarea opera- │ │ ││ │ţiunilor de către Direcţia de specialitate │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Clarificarea sumelor încasate pe beneficiari │ 473.02 │ 4611.04 ││ │ │Decontări din operaţii │ Debitori la fondul ││ │ │în curs de clarificare │ de risc ││ │ │privind fondul de risc │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 6 │AVAS │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Predarea la AVAS a creanţelor reprezentând │ 135 │ 4611.04 ││ │- rate de capital, dobânzi şi alte costuri │ Fondul de risc │ Debitori la fondul ││ │- comisioane de risc şi majorări de întârziere│ │ de risc ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Încasarea de la AVAS a sumelor recuperate │ 5126.05 │ 135 ││ │ │ Disponibil al Fondului│ Fondul de risc ││ │ │ de risc │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 7 │Alte operaţiuni │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Virarea sumelor din fondul de risc conform │ 135.07 │ 5126.05 ││ │legii pentru fondul de stimulente │ Fond de risc pentru │Disponibil al Fondului││ │ │ stimulente │ de risc │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8 │Stingerea creanţelor fondului de risc │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8.1 │Evidenţierea stingerii creanţelor prin │ 135 │ 4611.04 ││ │scutire, anulare, prescripţie şi alte │ Fondul de risc │ Debitori la fondul ││ │modalităţi prevăzute de lege reprezentând │ │ de risc ││ │- rate de capital, dobânzi şi alte costuri │ │ ││ │- comisioane de risc, dobânzi şi majorări de │ │ ││ │întârziere │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8.2 │Stingerea creanţelor fondului de risc prin │ │ ││ │conversie în acţiuni reprezentând │ │ ││ │- rate de capital, dobânzi şi alte costuri │ 135 │ 4611.04 ││ │conform legii │ Fondul de risc │ Debitori la fondul ││ │- comision de risc, dobânzi şi majorări de │ │ de risc ││ │întârziere conform legii ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 260 │ 117 ││ │ │Titluri de participare │ Rezultatul reportat │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8.3 │Înregistrarea sumelor încasate din vânzarea │ 461 │ 764 ││ │acţiunilor provenite din conversia creanţelor │ Debitori diverşi │ Venituri din investi-││ │fondului de risc │ │ ţii financiare cedate││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 664 │ 260 ││ │ │Cheltuieli din investi-│ Titluri de ││ │ │ţii financiare cedate │ participare ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 5126 │ 461 ││ │ │Disponibilităţi în lei │ Debitori diverşi ││ │ │ale trezoreriei centrale │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 9 │Creditori ai fondului de risc │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Sume încasate în plus de la garantaţii de stat│ 5126.05 │ 473.02 ││ │sau subîmprumutaţi până la codificarea ope- │ Disponibil al Fondului│Decontări din operaţii││ │raţiunilor de către Direcţia de specialitate │ de risc │în curs de clarificare││ │ │ │privind fondul de risc││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Clarificarea sumelor încasate pe beneficiari │ 473.02 │ 4621.02 ││ │ │Decontări din operaţii │ Creditori la fondul ││ │ │în curs de clarificare │ de risc ││ │ │privind fondul de risc │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Restituirea sumelor încasate în plus de la │ 4621.02 │ 5126.05 ││ │beneficiarii garanţiilor/subîmprumuturilor │Creditori la fondul de │Disponibil al Fondului││ │ │ risc │ de risc ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Compensarea sumelor încasate în plus de la │ 4621.02 │ 4611.04 ││ │beneficiarii garanţiilor/subîmprumuturilor, cu│ Creditori la fondul │ Debitori la fondul ││ │obligaţii curente sau viitoare la fondul de │ de risc │ de risc ││ │risc ale acestora │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 10 │Reevaluarea │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Înregistrarea diferenţelor de curs favorabile │ 4611.04 │ 765.05 ││ │rezultate din reevaluarea soldurilor de │ Debitorul la fondul │Venituri din diferenţe││ │debitori ai fondului de risc la sfârşitul │ de risc │ de curs valutar ││ │perioadei │ │ aferente fondului ││ │ │ │ de risc ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Înregistrarea diferenţelor de curs │ 665.05 │ 4611.04 ││ │nefavorabile rezultate din reevaluarea │Cheltuieli din diferen-│ Debitori la fondul ││ │soldurilor de debitori ai fondului de risc │ ţe de curs valutar │ de risc ││ │la sfârşitul perioadei │ aferente fondului │ ││ │ │ de risc │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │La sfârşitul perioadei închiderea contului de │ 765.05 │ 135 ││ │venituri din diferenţe de curs valutar │ Venituri din diferenţe│ Fondul de risc ││ │ │ de curs valutar │ ││ │ │ aferente fondului │ ││ │ │ de risc │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │La sfârşitul perioadei închiderea contului de │ 135 │ 665.05 ││ │cheltuieli din diferenţe de curs valutar │ Fondul de risc │ Cheltuieli din dife- ││ │ │ │renţe de curs valutar ││ │ │ │ aferente fondului ││ │ │ │ de risc │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ II │Fondul de contrapartidă │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Înregistrarea sumelor datorate Fondului de │ 4611.05 │ 1396 ││ │contrapartidă de beneficiarii programelor de │ Debitori din Fondul │ Fondul de ││ │import sau de asistenţă financiară │ de contrapartidă │ contrapartidă │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Evidenţierea sumelor încasate la Fondul de │ 5126.06 │ 4611.05 ││ │contrapartidă, potrivit extraselor de cont │Disponibil al Fondului │ Debitori din Fondul ││ │ │ de contrapartidă │ de contrapartidă │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Înregistrarea sumelor datorate bugetului de │ 1396 │ 448.01.04 ││ │stat conform prevederilor art. 4 din Hotărârea│ Fondul de │ Datorii faţă de ││ │Guvernului nr. 1303/2002 privind modalitatea │ contrapartidă │ bugetul statului ││ │de închidere a Fondului de contrapartidă │ │ privind Fondul de ││ │constituit din contravaloarea în monedă │ │ contrapartidă ││ │naţională a ajutoarelor economice nerambur- │ │ ││ │sabile, acordate Guvernului României de │ │ ││ │Comisia Europeană │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Virarea sumelor la bugetul de stat │ 4481.01.04 │ 5126.06 ││ │ │Datorii faţă de bugetul│Disponibil al Fondului││ │ │statului privind Fondul│ de contrapartidă ││ │ │ de contrapartidă │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 5 │Evidenţierea sumelor utilizate din Fondul de │ % │ 4621.04 ││ │contrapartidă în conformitate cu proiectele │ 629.03 │ Creditori ai Fondului││ │stabilite pe baza acordurilor bilaterale de │ Cheltuieli din Fondul │ de contrapartidă ││ │finanţare a programelor de import sau a │ de contrapartidă │ ││ │acordurilor de asistenţă financiară, aprobate │ │ ││ │prin hotărâri guvernamentale │ 471 │ ││ │ │Cheltuieli înregistrate│ ││ │ │ în avans │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 6 │Plata sumelor din Fondul de contrapartidă în │ 4621.04 │ 5126.06 ││ │conformitate cu proiectele stabilite pe baza │ Creditori ai Fondului │Disponibil al Fondului││ │acordurilor bilaterale de finanţare a │ de contrapartidă │ de Contrapartidă ││ │programelor de import sau a acordurilor de │ │ ││ │asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri │ │ ││ │guvernamentale │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 7 │Înregistrarea la momentul plăţii a sumelor │ 629.03 │ 471 ││ │repartizate în perioadele sau exerciţiile │ Cheltuieli din Fondul │ Cheltuieli ││ │financiare următoare pe cheltuieli, conform │ de contrapartidă │ înregistrate ││ │scadenţelor pe baza documentelor justificative│ │ în avans │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8 │Anularea cheltuielilor înregistrate în avans │ 471 │ 4621.04 ││ │în cazul nerespectării de către beneficiar a │Cheltuieli înregistrate│ Creditori ai Fondului││ │obligaţiilor prevăzute în convenţiile de │ în avans │ de contrapartidă ││ │finanţare privind transferul, utilizarea şi │ │ ││ │controlul sumelor alocate-înregistrare în roşu│ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 9 │Evidenţierea sumelor neutilizate de benefi- │ 5126.06 │ 4621.04 ││ │ciarii proiectelor finanţate din Fondul de │ Disponibil al Fondului│Creditori ai Fondului ││ │contrapartidă şi restituite Fondului de │ de contrapartidă │ de Contrapartidă ││ │contrapartidă │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- în acelaşi exerciţiu financiar │ 4621.04 │ 629.03 ││ │ │ Creditori ai Fondului │Cheltuieli din Fondul ││ │ │ de contrapartidă │ de contrapartidă ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- în următorul exerciţiu financiar │ 4621.04 │ 1396 ││ │ │ Creditori ai Fondului │ Fondul de ││ │ │ de contrapartidă │ contrapartidă │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 10 │Înregistrarea contravalorii dobânzilor de │ 5187.01 │ ││ │încasat din bugetul trezoreriei statului, │ Dobânzi de încasat │ 1396 ││ │aferente disponibilităţilor fondului de │ aferente │ Fondul de ││ │contrapartidă │ disponibilităţilor │ contrapartidă │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 11 │Evidenţierea dobânzilor încasate la Fondul de │ 5126.06 │ 5187.01 ││ │contrapartidă suportate din bugetul trezore- │ Disponibil al Fondului│ Dobânzi de încasat ││ │riei statului │ de contrapartidă │ aferente ││ │ │ │ disponibilităţilor │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 12 │Închiderea la sfârşitul perioadei a conturilor│ 1396 │ 629.03 ││ │de cheltuieli efectuate din Fondul de │ Fondul de │Cheltuieli din Fondul ││ │contrapartidă │ contrapartidă │ de contrapartidă │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ III │Comisioane de risc constituite conform │ │ ││ │prevederilor art. III din anexa nr. 2 din │ │ ││ │Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996 │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Evidenţierea sumelor încasate din comisioane │ 5126.07 │ 1392 ││ │de risc conform Ordonanţei Guvernului nr. │ Disponibil din │Fond din comisioane de││ │34/1996, potrivit extraselor de cont │ comisioane de risc │ risc constituite ││ │ │ constituite conform │ conform Ordonanţei ││ │ │ Ordonanţei Guvernului │Guvernului nr. 34/1996│ │ │ nr. 34/1996 │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ IV │Venituri din vărsăminte din privatizare şi │ │ ││ │din valorificarea activelor neperformante │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Încasarea sumelor în lei şi valută din │ % │ 1394 ││ │vărsăminte din privatizare şi din valori- │ 5126.08 │ Fond din vărsăminte ││ │ficarea activelor neperformante │ Disponibil în lei din │ din privatizare şi ││ │ │ vărsăminte din │ din valorificarea ││ │ │ privatizare şi din │ activelor ││ │ │valorificarea activelor│ neperformante ││ │ │ neperformante │ ││ │ │ │ ││ │ │ 5127.05 │ ││ │ │ Disponibil în valută │ ││ │ │ din vărsăminte din │ ││ │ │ privatizare şi din │ ││ │ │valorificarea activelor│ ││ │ │ neperformante │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Încasarea sumelor în lei şi valută reprezen- │ % │ 167x.02 ││ │tând depozite provenite din procesul de │ 5126.08 │ Depozite ││ │privatizare (Petrom şi Electrica) │Disponibil în lei din │ ││ │ │ vărsăminte din │ ││ │ │ privatizare şi din │ ││ │ │valorificarea activelor│ ││ │ │ neperformante │ ││ │ │ │ ││ │ │ 5127.05 │ ││ │ │ Disponibil în valută │ ││ │ │ din vărsăminte din │ ││ │ │ privatizare şi din │ ││ │ │valorificarea activelor│ ││ │ │ neperformante │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Înregistrarea sumelor în lei şi în valută │ 629.02 │ % ││ │utilizate din vărsămintele de privatizare şi │ Cheltuieli din │ 4621.06 ││ │din valorificarea activelor neperformante │ vărsăminte din │ Creditori din vărsă- ││ │ │ privatizare şi din │ minte din privatizare││ │ │valorificarea activelor│ şi din valorificarea ││ │ │ neperformante │ activelor ││ │ │ │ neperformante │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Înregistrarea sumelor virate din conturile │ 167x.02 │ % ││ │constituite ca depozite pe destinaţiile │ Depozite │ 5126.08 ││ │prevăzute de lege │ │Disponibil în lei din ││ │ │ │ vărsăminte din ││ │ │ │ privatizare şi din ││ │ │ │ valorificarea ││ │ │ │ activelor ││ │ │ │ neperformante ││ │ │ │ ││ │ │ │ 5127.05 ││ │ │ │Disponibil în valută ││ │ │ │ din vărsăminte din ││ │ │ │ privatizare şi din ││ │ │ │ valorificarea ││ │ │ │ activelor ││ │ │ │ neperformante │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 5 │Înregistrarea diferenţelor de curs favorabile │ 5127.05 │ 765.06 ││ │rezultate din reevaluarea disponibilităţilor │ Disponibil în valută │Venituri din diferenţe││ │în valută la sfârşitul perioadei. │ din vărsăminte din │ de curs valutar din ││ │ │ privatizare şi din │ vărsăminte din ││ │ │valorificarea activelor│ privatizare şi din ││ │ │ neperformante │ valorificarea ││ │ │ │ activelor ││ │ │ │ neperformante │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 6 │Înregistrarea diferenţelor de curs nefavora- │ 665.06 │ 5127.05 ││ │bile rezultate din reevaluarea disponibilită- │Cheltuieli din diferen-│ Disponibil în valută ││ │ţilor în valută la sfârşitul perioadei. │ţe de curs valutar din │ din vărsăminte din ││ │ │ vărsăminte din │ privatizare şi din ││ │ │ privatizare şi din │ valorificarea ││ │ │valorificarea activelor│ activelor ││ │ │ neperformante │ neperformante │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 7 │Închiderea conturilor de venituri din │ 765.06 │ 1394 ││ │diferenţe de curs aferente operaţiunilor din │Venituri din diferenţe │ Fond din vărsăminte ││ │vărsăminte din privatizare şi din valorifi- │ de curs valutar din │din privatizare şi din││ │carea activelor neperformante │ vărsăminte din │ valorificarea ││ │ │ privatizare şi din │ activelor ││ │ │valorificarea activelor│ performante ││ │ │ neperformante │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8 │Închiderea conturilor de cheltuieli din │ 1394 │ % ││ │diferenţe de curs aferente operaţiunilor din │Fond din vărsăminte din│ 6929.02 ││ │vărsăminte din privatizare şi din valorifi- │ privatizare şi din │ Cheltuieli din ││ │carea activelor neperformante │valorificarea activelor│ vărsăminte din ││ │ │ │ privatizare şi din ││ │ │ │ valorificarea ││ │ │ │ activelor ││ │ │ │ neperformante ││ │ │ │ ││ │ │ │ 665.06 ││ │ │ │ Cheltuieli din dife- ││ │ │ │renţe de curs valutar ││ │ │ │ din vărsăminte din ││ │ │ │ privatizare şi din ││ │ │ │ valorificarea ││ │ │ │ activelor ││ │ │ │ neperformante │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ V │Fondul special de dezvoltare la dispoziţia │ │ ││ │guvernului │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Înregistrarea ratelor de capital aferente │ 2675.01 │ 4481.01.01 ││ │împrumuturilor acordate din Fondul special de │ împrumuturi pe termen │ Datorii faţă de ││ │dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului pe │ lung acordate din │ bugetul statului ││ │bază de hotărâri ale guvernului (HG nr. 745/ │ Fondul special de │ privind sumele ││ │1997, 898/1997) │ dezvoltare aflat la │ încasate aferente ││ │(sume preluate în urma operaţiunilor de │ dispoziţia guvernului │ Fondului special de ││ │transpunere) │ │ dezvoltare aflat la ││ │ │ │dispoziţia guvernului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Rambursarea împrumuturilor acordate din │ 5126.02 │ 2675.01 ││ │Fondul special de dezvoltare aflat la │ Disponibil al Fondului│ împrumuturi pe termen││ │dispoziţia guvernului pe bază de hotărâri ale │ special de dezvoltare │ lung acordate din ││ │guvernului │ aflat la dispoziţia │ Fondul special de ││ │ │ guvernului │ dezvoltare aflat la ││ │ │ │ dispoziţia guvernului│├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Înregistrarea dobânzilor aferente împrumuturi-│ 2676.01 │ 4481.01.01 ││ │lor acordate din Fondul special de dezvoltare │ Dobânzi aferente │ Datorii faţă de ││ │aflat la dispoziţia guvernului pe bază de │ împrumuturilor pe │ bugetul statului ││ │hotărâri ale guvernului │ termen lung acordate │ privind sumele ││ │şi înregistrarea datoriei faţă de bugetul │ din Fondul special de │ încasate aferente ││ │statului conform OG nr. 36/2003 reprezentând │ dezvoltare aflat la │ Fondului special de ││ │sumele încasate aferente Fondului special de │ dispoziţia guvernului │ dezvoltare aflat la ││ │dezvoltare la dispoziţia guvernului guvernului│ │ dispoziţia guvernului│├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Încasarea dobânzilor aferente împrumuturilor │ 5126.02 │ 2676.01 ││ │acordate din Fondul special de dezvoltare │Disponibil al Fondului │ Dobânzi aferente ││ │aflat la dispoziţia guvernului pe bază de │ special de dezvoltare │ împrumuturilor pe ││ │hotărâri ale guvernului │ aflat la dispoziţia │ termen lung acordate ││ │ │ guvernului │ din Fondul special de││ │ │ │ dezvoltare aflat la ││ │ │ │ dispoziţia guvernului│├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 5 │Înregistrarea majorărilor de întârziere pentru│ 4611.02 │ 4481.01.01 ││ │neplata la timp a obligaţiilor la Fondul │ Debitori ai Fondului │ Datorii faţă de ││ │special de dezvoltare la dispoziţia guvernului│ special de dezvoltare │ bugetul statului ││ │şi înregistrarea datoriei faţă de bugetul │ aflat la dispoziţia │ privind sumele ││ │statului conform OG nr. 36/2003 reprezentând │guvernului - dobânzi şi│ încasate aferente ││ │sumele încasate aferente Fondului special de │majorări de întârziere │ Fondului special de ││ │dezvoltare la dispoziţia guvernului │aferente împrumuturilor│ dezvoltare aflat la ││ │ │ acordate din Fondul │dispoziţia guvernului ││ │ │ special de dezvoltare │ ││ │ │ aflat la dispoziţia │ ││ │ │ guvernului │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 6 │Încasarea majorărilor de întârziere pentru │ 5126.02 │ 4611.02 ││ │neplata la timp a obligaţiilor la Fondul │ Disponibil al Fondului│ Debitori ai Fondului ││ │special de dezvoltare la dispoziţia guvernului│ special de dezvoltare │ special de dezvoltare││ │ │ aflat la dispoziţia │ aflat la dispoziţia ││ │ │ guvernului │guvernului -dobânzi şi││ │ │ │majorări de întârziere││ │ │ │aferente împrumuturilor│ │ │ │ acordate din Fondul ││ │ │ │ special de dezvoltare││ │ │ │ aflat la dispoziţia ││ │ │ │ guvernului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 7 │Virarea sumelor încasate din majorări de │ 4481.01.01 │ 5126.02 ││ │întârziere la bugetul de stat │Datorii faţă de bugetul│Disponibil al Fondului││ │ │statului privind sumele│ special de dezvoltare││ │ │încasate privind Fondul│ aflat la dispoziţia ││ │ │ special de dezvoltare │ guvernului ││ │ │ aflat la dispoziţia │ ││ │ │ guvernului │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8 │Stingerea creanţelor şi a obligaţiilor de │ 4481.01.01 │ 2675.01 ││ │plată către buget prin scutire, anulare, │Datorii faţă de bugetul│împrumuturi pe termen ││ │prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de │statului privind sumele│ lung acordate din ││ │lege reprezentând rate de capital │ încasate aferente │ Fondul special de ││ │ │ Fondului special de │ dezvoltare aflat la ││ │ │ dezvoltare aflat la │dispoziţia guvernului ││ │ │ dispoziţia guvernului│ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 9 │Stingerea creanţelor şi a obligaţiilor de │ 4481.01.01 │ 2675.01 ││ │plată către buget prin conversie în acţiuni, │Datorii faţă de bugetul│împrumuturi pe termen ││ │reprezentând rate de capital │statului privind sumele│ lung acordate din ││ │ │ încasate aferente │ Fondul special de ││ │ │ Fondului special de │ dezvoltare aflat la ││ │ │ dezvoltare aflat la │dispoziţia guvernului ││ │ │ dispoziţia guvernului│ ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 260 │ 117 ││ │ │Titluri de participare │ Rezultatul reportat │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 10 │Stingerea creanţelor şi a obligaţiilor de │ 4481.01.01 │ 2676.01 ││ │plată către buget prin scutire, anulare, │Datorii faţă de bugetul│ Dobânzi aferente ││ │prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de │statului privind sumele│ împrumuturilor pe ││ │lege reprezentând dobânzi │ încasate aferente │termen lung acordate ││ │ │ Fondului special de │din Fondul special de ││ │ │ dezvoltare aflat la │ dezvoltare aflat la ││ │ │ dispoziţia guvernului │dispoziţia guvernului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 11 │Stingerea creanţelor şi a obligaţiilor de │ 4481.01.01 │ 2676.01 ││ │plată către buget prin conversie în acţiuni, │Datorii faţă de bugetul│ Dobânzi aferente ││ │reprezentând dobânzi │statului privind sumele│ împrumuturilor pe ││ │ │ încasate aferente │termen lung acordate ││ │ │ Fondului special de │din Fondul special de ││ │ │ dezvoltare aflat la │ dezvoltare aflat la ││ │ │ dispoziţia guvernului │dispoziţia guvernului ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 260 │ 117 ││ │ │Titluri de participare │ Rezultatul reportat │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 12 │Stingerea creanţelor şi a obligaţiilor de │ 4481.01.01 │ 4611.02 ││ │plată către buget prin scutire, anulare, │Datorii faţă de bugetul│ Debitori ai Fondului ││ │prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de │statului privind sumele│special de dezvoltare ││ │lege reprezentând majorări de întârziere │ încasate aferente │ aflat la dispoziţia ││ │ │ Fondului special de │guvernului- dobânzi şi││ │ │ dezvoltare aflat la │majorări de întârziere││ │ │ dispoziţia guvernului │aferente împrumuturilor│ │ │ │ acordate din Fondul ││ │ │ │special de dezvoltare ││ │ │ │ aflat la dispoziţia ││ │ │ │ guvernului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 13 │Stingerea creanţelor şi a obligaţiilor de │ 4481.01.01 │ 4611.02 ││ │plată către buget prin conversie în acţiuni, │Datorii faţă de bugetul│ Debitori ai Fondului ││ │reprezentând majorări de întârziere │statului privind sumele│special de dezvoltare ││ │ │ încasate aferente │ aflat la dispoziţia ││ │ │ Fondului special de │guvernului- dobânzi şi││ │ │ dezvoltare aflat la │majorări de întârziere││ │ │ dispoziţia guvernului │aferente împrumuturi- ││ │ │ │lor acordate din ││ │ │ │Fondul special de ││ │ │ │dezvoltare aflat la ││ │ │ │dispoziţia guvernului ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 260 │ 117 ││ │ │Titluri de participare │ Rezultatul reportat │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 14 │Înregistrarea sumelor încasate din vânzarea │ 461 │ 794 ││ │acţiunilor provenite din conversia creanţelor │ Debitori diverşi │Venituri din investi- ││ │Fondului special de dezvoltare aflat la │ │ţii financiare cedate ││ │dispoziţia guvernului ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 664 │ 260 ││ │ │Cheltuieli din investi-│Titluri de participare││ │ │ţii financiare cedate │ ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 5126 │ 461 ││ │ │Disponibilităţi în lei │ Debitori diverşi ││ │ │ale trezoreriei centrale │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ VI │Sumele nete obţinute din din reactivarea şi │ │ ││ │rambursarea obligaţiilor operatorilor │ │ ││ │economici reprezentând credite bancare pentru │ │ ││ │investiţii, preluate în contul datoriei │ │ ││ │publice în baza Legii nr. 7/1992 privind │ │ ││ │acoperirea financiară a obligaţiilor statului │ │ ││ │rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi │ │ ││ │preluarea de către stat şi instituţiile de │ │ ││ │credit a pierderilor înregistrate în anii 1989│ │ ││ │şi 1990 de operatorii economici cu capital de │ │ ││ │stat, precum şi a creditelor bancare │ │ ││ │neperformante │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Înregistrarea sumelor încasate din reactivarea│ 5126.03 │ 4481.01.02 ││ │şi rambursarea obligaţiilor operatorilor │ Disponibil din │ Datorii faţă de ││ │economici reprezentând credite bancare pentru │ reactivarea şi │ bugetul statului ││ │investiţii, preluate în contul datoriei │rambursarea obligaţii- │ privind sumele ││ │publice în baza Legii nr. 7/1992 şi înregis- │lor operatorilor econo-│ încasate din reacti- ││ │trarea datoriei faţă de bugetul statului │mici conform Legii nr. │varea şi rambursarea ││ │conform OG nr. 36/2003 │ 7/1992 │obligaţiilor operato- ││ │ │ │ rilor economici ││ │ │ │ conform ││ │ │ │ Legii nr. 7/1992├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Virarea sumelor încasate la bugetul de stat │ 4481.01.02 │ 5126.03 ││ │ │Datorii faţă de bugetul│ Disponibil din ││ │ │statului privind sumele│reactivarea şi rambur-││ │ │ încasate din reacti │ sarea obligaţiilor ││ │ │ varea şi rambursarea │operatorilor economici││ │ │obligaţiilor operatori-│ conform Legii nr. ││ │ │ lor economici conform │ 7/1992 ││ │ │ Legii nr. 7/1992 │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ VII │Operaţiuni de clearing, barter şi cooperare │ │ ││ │economică │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Exporturi şi importuri │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Contravaloarea exporturilor de decontat │ 5128 │ 4621.01 ││ │evidenţiate în conturile de clearing, barter │ Conturi de clearing, │ Creditori din sume ││ │şi cooperare economică │ barter şi cooperare │cuvenite operatorilor ││ │ │ economică │economici exportatori │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Plata contravalorii exporturilor din conturile│ 4621.01 │ 5126.09 ││ │de disponibil de clearing, barter şi cooperare│ Creditori din sume │Disponibil din opera- ││ │economică │ cuvenite operatorilor │ ţiuni de clearing, ││ │ │ economici exportatori │ barter şi cooperare ││ │ │ │ economică │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Contravaloarea importurilor de decontat │ 4611.01 │ 5128 ││ │evidenţiate în conturile în valută de │ Debitori din creanţe │ Conturi de clearing,││ │clearing, barter şi cooperare economică │externe ale României şi│ barter şi cooperare ││ │ │ din operaţiuni de │ economică ││ │ │ clearing, barter şi │ ││ │ │ cooperare economică │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Încasarea contravalorii importurilor din │ % │ 4611.01 ││ │conturile de disponibil de clearing, barter şi│ 5126.09 │ Debitori din creanţe ││ │cooperare economică de către Ministerul │ Disponibil din opera- │ externe ale României ││ │Finanţelor Publice (3% din încasări conform │ ţiuni de clearing, │ şi din operaţiuni de ││ │legii) │ barter şi cooperare │ clearing, barter şi ││ │ │ economică │ cooperare economică ││ │ │ │ ││ │ │ 5127.20 │ ││ │ │ Disponibil în valută │ ││ │ │conform convenţiei BCR │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 5 │Înregistrarea sumelor rezultate din recupera- │ 629.04 │ 4621.08.02 ││ │rea drepturilor care decurg din acordurile │Cheltuieli din operaţi-│ Creditori - datorii ││ │comerciale şi de plăţi guvernamentale şi │uni de clearing, barter│faţă de Fondul Propri-││ │aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, │şi cooperare economică-│etatea privind sumele ││ │înregistrate în conturile de clearing, barter │ exporturi │ din operaţiuni de ││ │şi cooperare economică internaţională, │ │ clearing, barter şi ││ │cuvenite Fondului Proprietatea conform legii │ │ cooperare economică ││ │(97% din încasări conform legii) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 6 │Recuperarea şi virarea sumelor către Fondul │ 4621.08.02 │ 4611.01 ││ │Proprietatea, direct de către bancă │ Creditori - datorii │ Debitori din creanţe ││ │ │faţă de Fondul Proprie-│externe ale României ││ │ │ tatea privind sumele │şi din operaţiuni de ││ │ │ din operaţiuni de │ clearing, barter şi ││ │ │ clearing, barter şi │ cooperare economică ││ │ │ cooperare economică │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 7 │- Contravaloarea importurilor decontate │ % │ 5128 ││ │evidenţiate în conturile de clearing, barter │ 5126.09 │ Conturi de clearing, ││ │şi cooperare economică (3% din încasări │Disponibil din operaţi-│ barter şi cooperare ││ │conform legii) │uni de clearing, barter│ economică ││ │ │şi cooperare economică │ ││ │- Lichidarea soldurilor conturilor de │ │ ││ │clearing, barter şi cooperare economică │ 5127.20 │ ││ │conform acordurilor guvernamentale │ Disponibil în valută │ ││ │ │ conform convenţiei BCR│ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8 │Înregistrarea sumelor rezultate din recupera- │ 629.04 │ 4621.08.02 ││ │rea drepturilor care decurg din acordurile │Cheltuieli din operaţi-│ Creditori - datorii ││ │comerciale şi de plăţi guvernamentale şi │uni de clearing, barter│faţă de Fondul Propri-││ │aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, │şi cooperare economică-│etatea privind sumele ││ │înregistrate în conturile de clearing, barter │ exporturi │ din operaţiuni de ││ │şi cooperare economică internaţională, │ │ clearing, barter şi ││ │cuvenite Fondului Proprietatea conform legii │ │ cooperare economică ││ │(97% din încasări conform legii) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 9 │Virarea la Fondul Proprietatea a sumelor │ 4621.08.02 │ 5128 ││ │recuperate din operaţiuni de clearing, barter │ Creditori - datorii │ Conturi de clearing,││ │şi cooperare economică pentru importurile │faţă de Fondul Proprie-│ barter şi cooperare ││ │evidenţiate în extrasele de cont şi virate în │ tatea privind sumele │ economică ││ │aceeaşi lună în contul Fondului Proprietatea │ din operaţiuni de │ ││ │(97% din încasări conform legii) │ clearing, barter şi │ ││ │ │ cooperare economică │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Dobânzi şi comisioane │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Înregistrarea contravalorii dobânzilor │ 5128 │ 766 ││ │aferente conturilor în valută de clearing, │ Conturi de clearing, │ Venituri din dobânzi ││ │barter şi cooperare economică calculate pentru│ barter şi cooperare │ ││ │partea română │ economică │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Înregistrarea contravalorii dobânzilor │ 666 │ 5128 ││ │aferente conturilor în valută de clearing, │ Cheltuieli privind │ Conturi de clearing, ││ │barter şi cooperare economică calculate pentru│ dobânzile │ barter şi cooperare ││ │partea străină │ │ economică │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Plata comisionului de gestiune conform │ 627.03 │ ││ │convenţiei încheiate cu banca prin care se │Cheltuieli cu servicii │ 5126.09 ││ │derulează operaţiunile de clearing, barter şi │bancare şi asimilate în│Disponibil din opera- ││ │cooperare economică │cadrul operaţiunilor de│ ţiuni de clearing, ││ │ │ clearing, barter şi │ barter şi cooperare ││ │ │ cooperare economică │ economică │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Înregistrarea comisionului de discrepanţă │ 5128 │ 766.08 ││ │aferent operaţiunilor de import │ Conturi de clearing, │ Venituri privind ││ │ │ barter şi cooperare │dobânzile din operaţi-││ │ │ economică │uni de clearing, ││ │ │ │ barter şi cooperare ││ │ │ │ economică │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Reevaluare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Înregistrarea diferenţelor de curs favorabile │ 5128 │ 765.07 ││ │rezultate din reevaluarea soldurilor contu- │ Conturi de clearing, │Venituri din diferenţe││ │rilor de valută de clearing, barter şi │ barter şi cooperare │ de curs valutar din ││ │cooperare economică │ economică │operaţiuni de ││ │ │ │clearing, barter şi ││ │ │ │cooperare economică │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Înregistrarea diferenţelor de curs nefavora- │ 665.07 │ 5128 ││ │bile rezultate din reevaluarea soldurilor │Cheltuieli din diferen-│ Conturi de clearing, ││ │conturilor de valută de clearing, barter şi │ţe de curs valutar din │ barter şi cooperare ││ │cooperare economică │operaţiuni de clearing,│ economică ││ │ │ barter şi cooperare │ ││ │ │ economică │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Majorări de întârziere │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Sume datorate de operatorii economici angajaţi│ 4611.01 │ 718.01 ││ │în operaţiunile de clearing, barter şi coope- │ Debitori din creanţe │ Venituri din ││ │rare economică, reprezentând majorări de │externe ale României şi│ operaţiuni de ││ │întârziere pentru neplata în termen a │ din operaţiuni de │ clearing, barter şi ││ │obligaţiilor │ clearing, barter şi │ cooperare economică ││ │ │ cooperare economică │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Sume încasate de la operatorii economici │ 5126.09 │ 4611.01 ││ │angajaţi în operaţiunile de clearing, barter │Disponibil din operaţi-│ Debitori din creanţe ││ │şi cooperare economică, reprezentând majorări │uni de clearing, barter│externe ale României ││ │de întârziere pentru neplata în termen a │ şi cooperare economică│şi din operaţiuni de ││ │obligaţiilor │ │ clearing, barter şi ││ │ │ │ cooperare economică │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Cheltuieli │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Cheltuială definitivă în cadrul operaţiunilor │ 654 │ % ││ │de clearing, barter şi cooperare economică │ Pierderi din creanţe │ 4611.01 ││ │conform legii (anulare prin stingere sau alte │ şi debitori diverşi │ Debitori din creanţe ││ │modalităţi prevăzute de lege) │ │externe ale României ││ │ │ │ şi din operaţiuni de ││ │ │ │ clearing, barter şi ││ │ │ │ cooperare economică ││ │ │ │ ││ │ │ │ 5128 ││ │ │ │ Conturi de clearing, ││ │ │ │ barter şi cooperare ││ │ │ │ economică │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Închiderea conturilor de venituri şi │ │ ││ │cheltuieli aferente operaţiunilor de clearing,│ │ ││ │barter şi cooperare economică │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Închiderea conturilor de cheltuieli aferente │ 121.13 │ 6xx ││ │operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare│Rezultatul patrimonial-│ Conturi de cheltuieli││ │economică │operaţiuni de clearing,│ ││ │ │ barter şi cooperare │ ││ │ │ economică │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Închiderea conturilor de venituri aferente │ 7xx │ 121.13 ││ │operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare│ Conturi de venituri │ Rezultatul patrimo- ││ │economică │ │ nial - operaţiuni ││ │ │ │ de clearing, barter ││ │ │ │şi cooperare economică│├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ VIII│Acordarea împrumuturilor din contul curent │ │ ││ │general al trezoreriei statului conform OUG │ │ ││ │nr. 146//2002 (art.7 1) şi rambursarea │ │ ││ │acestora │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Emisiunea de titluri de stat în vederea │ 5126.11.01 │ % ││ │răscumpărării împrumuturilor din contul curent│ Disponibil privind │ 161 ││ │general al trezoreriei statului │împrumuturile acordate │ Împrumuturi din ││ │ │ din contul curent │ emisiuni de ││ │ │general al trezoreriei │ obligaţiuni ││ │ │ statului │ 5191.01 ││ │ │ │ Împrumuturi din ││ │ │ │emisiuni de titluri de││ │ │ │ stat pe termen scurt │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Răscumpărarea titlurilor de stat din │ 505 │ 5126.11.01 ││ │disponibilităţile contului contul curent │ Obligaţiuni emise şi │ Disponibil privind ││ │general al trezoreriei statului │ răscumpărate │ împrumuturile din ││ │ │ │contul curent general ││ │ │ │ al trezoreriei ││ │ │ │ statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Anularea obligaţiunilor şi a certificatelor │ % │ 505 ││ │de trezorerie │ 161 │Obligaţiuni emise şi ││ │ │ Împrumuturi din │ răscumpărate ││ │ │emisiuni de obligaţiuni│ ││ │ │ │ ││ │ │ 5191.01 │ ││ │ │ Împrumuturi din │ ││ │ │emisiuni de titluri de │ ││ │ │ stat pe termen scurt │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Evidenţierea împrumuturilor acordate din │ 4685.01 │ 5198 ││ │disponibilităţile contului curent general al │ Împrumuturi pe termen │ Împrumuturi primite ││ │trezoreriei statului │ scurt acordate din │ din contul curent ││ │ │ contul curent general │general al trezoreriei││ │ │al trezoreriei statului│ statului ││ │ │ pentru finanţarea / │ ││ │ │refinanţarea deficitului ││ │ │ bugetului de stat │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 5 │Evidenţierea diminuării împrumuturilor │ 5198 │ 4685.01 ││ │acordate din disponibilităţile contului curent│Împrumuturi primite din│ Împrumuturi pe termen││ │general al trezoreriei statului │contul curent general │ scurt acordate din ││ │ │al trezoreriei statului│contul curent general ││ │ │ │al trezoreriei statu- ││ │ │ │lui pentru finanţarea/││ │ │ │refinanţarea deficitu-││ │ │ │lui bugetului de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 6 │Împrumuturi pe termen lung acordate din contul│ 2672 │ 5126.11.01 ││ │curent general al trezoreriei statului │ Împrumuturi pe termen │ Disponibil privind ││ │(sume preluate în urma operaţiunilor de │ lung acordate din │împrumuturile acordate││ │transpunere) │ disponibilităţile │ din contul curent ││ │ │contului curent general│general al trezoreriei││ │ │ al trezoreriei │ statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 7 │Împrumuturi pe termen scurt acordate din │ 4685.02 │ 5126.11.01 ││ │contul curent general al trezoreriei statului │ Împrumuturi pe termen │ Disponibil privind ││ │pentru acoperirea golurilor temporare de casă │ scurt acordate din │împrumuturile acordate││ │ca urmare a decalajului dintre veniturile şi │ contul curent general │ din contul curent ││ │cheltuielile bugetelor locale şi ale │al trezoreriei statului│general al trezoreriei││ │fondurilor speciale │pentru alte destinaţii │ statului ││ │ │ prevăzute de lege │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8 │Rambursarea împrumuturilor acordate din contul│ 5126.11.01 │ % ││ │curent general al trezoreriei statului conform│ Disponibil privind │ 2672 ││ │OUG nr. 146//2002 │ împrumuturile acordate│Împrumuturi pe termen ││ │ │ din contul curent │ lung acordate din ││ │ │general al trezoreriei │ disponibilităţile ││ │ │ statului │ contului curent ││ │ │ │general al trezoreriei││ │ │ │ ││ │ │ │ 4685.02 ││ │ │ │Împrumuturi pe termen ││ │ │ │ scurt acordate din ││ │ │ │contul curent general ││ │ │ │ al trezoreriei ││ │ │ │ statului pentru alte ││ │ │ │ destinaţii ││ │ │ │ prevăzute de lege │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 9 │Efectuarea de plasamente financiare din │ % │ 5126.11.02 ││ │disponibilităţile contului curent general al │ 2678.01.01 │ Disponibil privind ││ │trezoreriei statului │Plasamente financiare │ plasamentele ││ │ │la instituţii de credit│ financiare efectuate ││ │ │ şi financiare │ din contul curent ││ │ │ │ general al ││ │ │ │ trezoreriei statului ││ │ │ 4683 │ ││ │ │ Plasamente financiare │ ││ │ │ pe termen scurt │ ││ │ │ efectuate din contul │ ││ │ │ curent general al │ ││ │ │ trezoreriei statului │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 10 │Recuperarea plasamentelor │ 512 │ % ││ │ │Conturi la trezorerii │ 2678.01.01 ││ │ │şi instituţii de credit│ Plasamente financiare││ │ │ │la instituţii de cre- ││ │ │ │ dit şi financiare ││ │ │ │ ││ │ │ │ 4683 ││ │ │ │Plasamente financiare ││ │ │ │ pe termen scurt ││ │ │ │ efectuate din contul ││ │ │ │ curent general al ││ │ │ │ trezoreriei statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 11 │Monografia operaţiunilor privind evidenţierea │ │ ││ │dobânzilor de încasat şi încasarea acestora │ │ ││ │este prezentată la bugetul trezoreriei statului │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ IX │Operaţiuni de schimb valutar │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Înregistrarea sumelor intrate în contul de │ 5126 │ 581 ││ │disponibil în lei prin schimb valutar din alt │Disponibilităţi în lei │ Viramente interne ││ │cont de trezorerie. │ale trezoreriei centrale │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Înregistrarea sumelor intrate în contul de │ 5127 │ 581 ││ │disponibil în valută prin schimb valutar din │ Disponibilităţi în │ Viramente interne ││ │alt cont de trezorerie │ valută ale trezoreriei│ ││ │ │ centrale │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Înregistrarea sumelor virate din disponibili- │ 581 │ 5126 ││ │tăţile în lei ale trezoreriei centrale utili- │ Viramente interne │Disponibilităţi în lei││ │zate pentru cumpărarea valutei necesare │ │ ale trezoreriei ││ │efectuării plăţilor la extern. │ │ centrale │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Înregistrarea sumelor virate din conturile de │ 581 │ 5127 ││ │disponibilităţi în valută utilizate pentru │ Viramente interne │ Disponibilităţi în ││ │vânzarea valutei necesare efectuării plăţilor │ │valută ale trezoreriei││ │în lei │ │ centrale │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 5 │Înregistrarea sumelor virate din contul de │ 581 │ 770 ││ │finanţare bugetară în alte conturi de trezo- │ Viramente interne │Finanţarea de la buget││ │rie │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ X │Operaţiuni privind lichidarea soldurilor │ │ ││ │plasamentelor financiare efectuate din │ │ ││ │contravaloarea în lei a împrumuturilor │ │ ││ │externe guvernamentale în anii precedenţi │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Acordarea împrumuturilor din echivalentul în │ 512 │ 1671.01 ││ │lei a creditelor externe guvernamentale în │ Conturi la trezorerii │ Împrumuturi din ││ │vederea finanţării deficitului bugetului de │şi instituţii de credit│echivalentul în lei a ││ │stat │ │ creditelor externe ││ │(sume preluate în urma operaţiunilor de │ │ guvernamentale ││ │transpunere) │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Efectuarea de plasamente financiare din │ 2678.01.02 │ 512 ││ │contravaloarea în lei a împrumuturilor externe│ Plasamente financiare │Conturi la trezorerii ││ │guvernamentale în anii precedenţi │ din contravaloarea în │şi instituţii de ││ │(sume preluate în urma operaţiunilor de │ lei a împrumuturilor │credit ││ │transpunere) │externe guvernamentale │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Rambursarea plasamentelor efectuate din │ 5126.13 │ 2678.01.02 ││ │contravaloarea în lei a împrumuturilor externe│ Disponibil din │ Plasamente financiare││ │guvernamentale │contravaloarea în lei a│ din contravaloarea în││ │ │împrumuturilor externe │ lei a împrumuturilor ││ │ │ │externe guvernamentale││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │concomitent cu înregistrarea │ 1671.01 │ 5126.11.01 ││ │ │ Împrumuturi din │ Disponibil privind ││ │ │ echivalentul în lei a │împrumuturile acordate││ │ │ creditelor externe │ din contul curent ││ │ │ guvernamentale │general al trezoreriei││ │ │ │ statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Schimb valutar │ 581 │ 5126.13 ││ │ │ Viramente interne │ Disponibil din ││ │ │ │contravaloarea în lei ││ │ │ │ a împrumuturilor ││ │ │ │ externe ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 5127.06 │ 581 ││ │ │ Disponibil în valută │ Viramente interne ││ │ │conform Convenţiei BNR │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 5 │Rambursarea împrumuturilor externe │ 164 │ 5127.06 ││ │ │ Împrumuturi interne şi│ Disponibil în valută ││ │ │ externe contractate de│conform Convenţiei BNR││ │ │ stat │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ XI │Constituirea şi restituirea depozitelor atrase│ │ ││ │pe termen scurt de la instituţii de credit şi │ │ ││ │instituţii financiare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Constituirea depozitelor atrase pe termen │ 5126.11.03 │ 5193.01 ││ │scurt de la instituţii de credit şi financiare│ Disponibil privind │ Depozite atrase pe ││ │ │ depozitele atrase pe │ termen scurt de la ││ │ │ termen scurt de la │ instituţii de credit ││ │ │instituţii de credit şi│ şi financiare ││ │ │ financiare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Restituirea depozitelor atrase pe termen scurt│ 5193.01 │ 5126.11.03 ││ │de la instituţii de credit şi instituţii │ Depozite atrase pe │ Disponibil privind ││ │financiare │ termen scurt de la │ depozitele atrase pe ││ │ │instituţii de credit şi│ termen scurt de la ││ │ │ financiare │ instituţii de credit ││ │ │ │ şi financiare │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ XII │Constituirea şi utilizarea depozitului conform│ │ ││ │art. 27 din OUG nr. 14/1998 │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Constituirea depozitului conform art. 27 din │ 5126.19.01 │ 1671.02.09 ││ │OUG nr. 14/1998 (preluarea soldurilor prin │ Disponibil privind │ Depozit constituit ││ │transpunere) │ depozitul constituit │ conform art. 27 OUG ││ │ │conform art. 27 OUG nr.│ nr. 14/1998│ │ │ 14/1998 │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Utilizarea depozitului conform art. 27 din OUG│ 1671.02.09 │ 5126.19.01 ││ │nr. 14/1998 │ Depozit constituit │ Disponibil privind ││ │ │conform art. 27 OUG nr.│ depozitul constituit ││ │ │ 14/1998 │ conform art. 27 OUG ││ │ │ │ nr. 14/1998 │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ XIII│Stabilirea deficitului bugetului de stat │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Înregistrarea la sfârşitul perioadei, a │ 121.09 │ 6xx ││ │soldului debitor al conturilor de cheltuieli │ Rezultatul patrimonial│ Conturi de cheltuieli││ │în vederea închiderii acestora şi stabilirii │ - bugetul de stat │ ││ │rezultatului patrimonial │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Înregistrarea la sfârşitul perioadei, a │ 7701 │ 5202 ││ │soldului creditor al contului de finanţare │ Finanţarea de la │ Rezultatul execuţiei ││ │bugetară în vederea închiderii acestuia şi │ bugetul de stat │bugetului de stat din ││ │stabilirii rezultatului bugetar │ │ anul curent │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Înregistrarea la sfârşitul anului, a sumelor │ 5202 │ 121.09 ││ │virate pe baza extrasului de cont reprezentând│ Rezultatul execuţiei │Rezultatul patrimonial││ │excedentul bugetului de stat din anul curent, │bugetului de stat din │ - bugetul de stat ││ │evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor │ anul curent │ ││ │teritoriale │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Înregistrarea la sfârşitul anului, a sumelor │ 121.09 │ 5202 ││ │preluate pe baza extrasului de cont, │Rezultatul patrimonial │ Rezultatul execuţiei ││ │reprezentând deficitul bugetului de stat din │ - bugetul de stat │bugetului de stat din ││ │anul curent, evidenţiat în contabilitatea │ │ anul curent ││ │trezoreriilor teritoriale │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 5 │Înregistrarea la sfârşitul anului a împrumu- │ 5202 │ 1662 ││ │turilor primite din disponibilităţile contului│ Rezultatul execuţiei │ Sume primite pentru ││ │curent general al trezoreriei statului pentru │ bugetului de stat din │acoperirea deficitului││ │acoperirea deficitului bugetului de stat │ anul curent │ bugetului de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 6 │Înregistrarea la sfârşitul anului a acordării │ 2672 │ 5126.11.01.04 ││ │împrumuturilor din disponibilităţile contului │Împrumuturi pe termen │ Disponibil privind ││ │curent general al trezoreriei statului pentru │ lung acordate din │împrumuturile pentru ││ │acoperirea deficitului bugetului de stat │ disponibilităţile │finanţarea deficitului││ │ │contului curent general│ bugetului de stat ││ │ │al trezoreriei statului│ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 7 │Înregistrarea la sfârşitul anului a împrumutu-│ 2672 │ 5126 ││ │rilor primite din disponibilităţile contului │Împrumuturi pe termen │Disponibilităţi în lei││ │curent general al trezoreriei statului pentru │ lung acordate din │ ale trezoreriei ││ │acoperirea deficitului bugetului asigurărilor │ disponibilităţile │ centrale ││ │sociale de stat │contului curent general│ ││ │ │al trezoreriei statului│ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ XIV │Finanţarea deficitului bugetului de stat │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Înregistrarea sumelor încasate în contul │ 5126.11.01.04 │ % ││ │curent general al trezoreriei statului din │ Disponibil privind │ 161 ││ │împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi │ împrumuturile pentru │ Împrumuturi din ││ │certificate de trezorerie destinate, potrivit │finanţarea deficitului │emisiuni de obliga- ││ │prevederilor legale, finanţării deficitului │ bugetului de stat │ţiuni ││ │bugetului de stat │ │ 5191.01 ││ │ │ │ Împrumuturi din ││ │ │ │emisiuni de titluri de││ │ │ │ stat pe termen scurt │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Înregistrarea sumelor intrate în contul curent│ 5126.11.01.04 │ % ││ │general al trezoreriei statului din împrumu- │ Disponibil privind │ 164 ││ │turi interne şi externe contractate/garantate │ împrumuturile pentru │Împrumuturi interne şi││ │destinate, potrivit prevederilor legale, │finanţarea deficitului │externe contractate de││ │finanţării deficitului bugetului de stat │ bugetului de stat │ stat ││ │ │ │ ││ │ │ │ 165 ││ │ │ │Împrumuturi interne şi││ │ │ │ externe garantate de ││ │ │ │ stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Diminuarea împrumuturilor acordate din │ 1662 │ 2672 ││ │disponibilităţile contului curent general al │ Sume primite pentru │Împrumuturi pe termen ││ │trezoreriei statului pentru acoperirea │acoperirea deficitului │ lung acordate din ││ │deficitului bugetului de stat │ bugetului de stat │ disponibilităţile ││ │ │ │contului curent ││ │ │ │general al trezoreriei││ │ │ │statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Înregistrarea răscumpărării obligaţiunilor de │ 505 │ 5126 ││ │stat şi a certificatelor de trezorerie │ Obligaţiuni emise şi │Disponibilităţi în lei││ │destinate finanţării deficitului bugetului de │ răscumpărate │ ale trezoreriei ││ │stat din sumele obţinute din valorificarea │ │ centrale ││ │activelor neperformante şi din alte surse │ │ ││ │conform prevederilor legale │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 5 │Anularea obligaţiunilor │ % │ 505 ││ │ │ 161 │ Obligaţiuni emise ││ │ │ Împrumuturi din │ şi răscumpărate ││ │ │emisiuni de obligaţiuni│ ││ │ │ │ ││ │ │ 5191.01 │ ││ │ │ Împrumuturi din │ ││ │ │emisiuni de titluri de │ ││ │ │ stat pe termen scurt │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 6 │Înregistrarea utilizării sumelor constituite │ 629.02 │ 4621.06 ││ │din vărsăminte din privatizare şi din │ Cheltuieli din │ Creditori din vărsă- ││ │valorificarea activelor neperformante în lei │ vărsăminte din │minte din privatizare ││ │şi valută conform legii │ privatizare şi din │ şi din valorificarea ││ │ │valorificarea activelor│ activelor ││ │ │ neperformante │ neperformante ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- concomitent cu înregistrarea sumelor primite│ 4621.06 │ 117.09 ││ │pentru acoperirea deficitului bugetului de │ Creditori din vărsă- │ Rezultatul reportat -││ │stat vărsăminte din privatizare şi din │ minte din privatizare │ bugetul de stat ││ │valorificarea activelor bancare neperformante │ şi din valorificarea │ ││ │ │activelor neperformante│ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 7 │Înregistrarea utilizării sumelor constituite │ 4621.09 │ 117.09 ││ │în Fondul special pentru produse petroliere │ Creditori din alte │ Rezultatul reportat -││ │pentru diminuarea datoriei publice interne │ operaţiuni derulate │ bugetul de stat ││ │conform art. 4, pct. a^1) din OUG nr. 249/2000│ prin contul curent │ ││ │cu privire la constituirea şi utilizarea │general al trezoreriei │ ││ │Fondului special pentru produse petroliere │ statului │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8 │Diminuarea împrumuturilor acordate din │ 1662 │ 2672 ││ │disponibilităţile contului curent general al │ Sume primite pentru │Împrumuturi pe termen ││ │trezoreriei statului pentru acoperirea defici-│ acoperirea deficitului│ lung acordate din ││ │tului bugetului de stat cu sumele utilizate │ bugetului de stat │ disponibilităţile ││ │din valorificarea activelor bancare neperfor- │ │ contului curent ││ │mante şi din alte surse conform prevederilor │ │general al trezoreriei││ │legale │ │ statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8 │Înregistrarea sumelor încasate în contul │ 4621.06 │ 117.09 ││ │curent general al trezoreriei statului din │ Creditori din vărsă- │Rezultatul reportat - ││ │venituri din privatizare destinate, potrivit │ minte din privatizare │ bugetul de stat ││ │prevederilor legale, diminuării deficitului │ şi din valorificarea │ ││ │bugetului de stat │activelor neperformante│ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- concomitent cu înregistrarea virării │ 581 │ 5126.08 ││ │sumelor din conturile de disponibil din │ Viramente interne │Disponibil în lei din ││ │vărsăminte din privatizare şi din valorifica- │ │ vărsăminte din ││ │rea activelor neperformante │ │ privatizare şi din ││ │ │ │valorificarea acti- ││ │ │ │velor neperformante ││ │ │ │ ││ │ │ │ 5127.05 ││ │ │ │ Disponibil în valută ││ │ │ │ din vărsăminte din ││ │ │ │ privatizare şi din ││ │ │ │valorificarea acti- ││ │ │ │velor neperformante ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- concomitent cu înregistrarea intrării │ 5126.11.01.04 │ 581 ││ │sumelor din conturile de disponibil din │ Disponibil privind │ Viramente interne ││ │vărsăminte din privatizare şi din valorifi- │ împrumuturile pentru │ ││ │carea activelor neperformante │finanţarea deficitului │ ││ │ │ bugetului de stat │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 9 │Diminuarea împrumuturilor acordate din │ 1662 │ 2672 ││ │disponibilităţile contului curent general al │ Sume primite pentru │Împrumuturi pe termen ││ │trezoreriei statului pentru acoperirea │acoperirea deficitului │ lung acordate din ││ │deficitului bugetului de stat │ bugetului de stat │ disponibilităţile ││ │ │ │ contului curent ││ │ │ │general al trezoreriei││ │ │ │ statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ XV │Creanţe externe ale României provenite din │ │ ││ │activitatea de comerţ exterior şi cooperare │ │ ││ │economică internaţională derulată înainte de │ │ ││ │31.12.1989 │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Înregistrarea creanţelor externe ale României │ 4611.01 │ 718.02 ││ │provenite din activitatea de comerţ exterior │ Debitori din creanţe │ Venituri din creanţe ││ │şi cooperare economică internaţională derulată│externe ale României şi│ externe ale României ││ │înainte de 31.12.1989 │ din operaţiuni de │ ││ │ │ clearing, barter şi │ ││ │ │ cooperare economică │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Înregistrarea sumelor provenite din recupe- │ 629.06 │ 4621.08.01 ││ │rarea creanţelor României provenite din │ Cheltuieli din sumele │Creditori-datorii faţă││ │activitatea de comerţ exterior şi cooperare │ constituite din │de Fondul Proprietatea││ │economică internaţională, derulată înainte de │recuperarea creanţelor │ privind sumele din ││ │31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii │ României │recuperarea creanţelor││ │nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, │ │ externe ale României ││ │cuvenite Fondului Proprietatea conform legii │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Înregistrarea diferenţelor favorabile de curs │ 4611.01 │ 765.03 ││ │valutar rezultate din reevaluarea debitorilor │ Debitori din creanţe │Venituri din diferenţe││ │în valută din recuperarea creanţelor externe │externe ale României şi│ de curs valutar ││ │ale României │ din operaţiuni de │ aferente creanţelor ││ │ │ clearing, barter şi │externe ale României ││ │ │ cooperare economică │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Înregistrarea diferenţelor nefavorabile de │ 665.03 │ 4611.01 ││ │curs valutar rezultate din reevaluarea │Cheltuieli din diferen-│ Debitori din creanţe ││ │debitorilor în valută din recuperarea │ ţe de curs valutar │externe ale României ││ │creanţelor externe ale României │ aferente creanţelor │şi din operaţiuni de ││ │ │ externe ale României │ clearing, barter şi ││ │ │ │ cooperare economică │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 5 │Înregistrarea diferenţelor nefavorabile de │ 665.03 │ 4621.08.01 ││ │curs valutar rezultate din reevaluarea obliga-│Cheltuieli din diferen-│Creditori-datorii faţă││ │ţiilor în valută faţă de Fondul Proprietatea │ ţe de curs valutar │de Fondul Proprietatea││ │privind sumele din recuperarea creanţelor │ aferente creanţelor │ privind sumele din ││ │externe ale României │ externe ale României │recuperarea CREANŢELOR││ │ │ │ externe ale României │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 6 │Înregistrarea diferenţelor favorabile de curs │ 4621.08.01 │ 765.03 ││ │valutar rezultate din reevaluarea obligaţiilor│Creditori- datorii faţă│Venituri din diferenţe││ │în valută faţă de Fondul Proprietatea privind │de Fondul Proprietatea │ de curs valutar ││ │sumele din recuperarea creanţelor externe ale │ privind sumele din │ aferente creanţelor ││ │României │recuperarea creanţelor │ externe ale României ││ │ │ externe ale României │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 7 │Evidenţierea sumelor încasate în lei din │ 5126.01 │ 4611.01 ││ │recuperarea creanţelor, inclusiv creanţele │ Disponibil din sume │ Debitori din creanţe ││ │accesorii │ încasate din │externe ale României ││ │ │recuperarea creanţelor │şi din operaţiuni de ││ │ │ externe ale României │ clearing, barter şi ││ │ │ │ cooperare economică │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8 │Evidenţierea creanţelor, inclusiv creanţele │ 5127.20 │ 4611.01 ││ │accesorii │ Disponibil în valută │ Debitori din creanţe ││ │ │ conform convenţiei BCR│externe ale României ││ │ │ │ şi din operaţiuni de ││ │ │ │ clearing, barter şi ││ │ │ │ cooperare economică │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 9 │Înregistrarea dobânzilor încasate aferente │ 5127.20 │ 766 ││ │disponibilului în valută │ Disponibil în valută │ Venituri din dobânzi ││ │ │ conform convenţiei │ ││ │ │ BCR │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 10 │Plata comisioanelor bancare │ 627.09 │ 5127.20 ││ │ │ Alte cheltuieli cu │ Disponibil în valută ││ │ │ servicii bancare şi │ conform convenţiei ││ │ │ asimilate │ BCR │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 11 │Înregistrarea cheltuielilor cuvenite opera- │ 629.06 │ 4621.01 ││ │torilor economici exportatori │ Cheltuieli din fondul │ Creditori din sume ││ │ │ constituit din │cuvenite operatorilor ││ │ │recuperarea creanţelor │economici exportatori ││ │ │ României │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 12 │Virarea sumelor către operatorii economici │ 4621.01 │ 5126.01 ││ │exportatori │ Creditori din sume │ Disponibil din sume ││ │ │ cuvenite operatorilor │încasate din recupera-││ │ │ economici exportatori │rea creanţelor externe││ │ │ │ ale României │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 13 │Recuperarea şi virarea creanţelor externe ale │ 4621.08.01 │ 4611.01 ││ │României de către Fondul Proprietatea, direct │Creditori- datorii faţă│ Debitori din creanţe ││ │de către bancă │ de Fondul Proprietatea│ externe ale României ││ │ │ privind sumele din │ şi din operaţiuni de ││ │ │recuperarea CREANŢELOR │ clearing, barter şi ││ │ │ externe ale României │ cooperare economică │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 14 │Închiderea conturilor de cheltuieli şi │ 121 │ % ││ │venituri corespunzătoare aferente creanţelor │Rezultatul patrimonial │ 627.09 ││ │externe ale României │ │ Alte cheltuieli cu ││ │ │ │ servicii bancare şi ││ │ │ │ asimilate ││ │ │ │ ││ │ │ │ 629.06 ││ │ │ │Cheltuieli din sumele ││ │ │ │ constituite din ││ │ │ │recuperarea creanţelor││ │ │ │ României ││ │ │ │ ││ │ │ │ 665.03 ││ │ │ │ Cheltuieli din dife- ││ │ │ │renţe de curs valutar ││ │ │ │ aferente creanţelor ││ │ │ │externe ale României │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 15 │Închiderea conturilor de cheltuieli şi │ % │ 121 ││ │venituri corespunzătoare diferenţelor de curs │ 718.02 │Rezultatul patrimonial││ │valutar aferente creanţelor externe ale │ Venituri din creanţe │ ││ │României │ externe ale României │ ││ │ │ │ ││ │ │ 765.03 │ ││ │ │Venituri din diferenţe │ ││ │ │ de curs valutar │ ││ │ │ aferente creanţelor │ ││ │ │ externe ale României │ ││ │ │ │ ││ │ │ 766 │ ││ │ │ Venituri din dobânzi │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 16 │Constituirea de depozite bancare conform │ 581 │ 5127.20 ││ │convenţiei BCR │ Viramente interne │ Disponibil în valută ││ │ │ │conform convenţiei BCR│├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 17 │Lichidarea depozitului │ 5127.21 │ 581 ││ │ │ Depozite bancare în │ Viramente interne ││ │ │ valută conform │ ││ │ │ convenţiei BCR │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ XVI │Cheltuielile bugetului de stat - MFP - Acţiuni│ │ ││ │generale │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Cheltuieli privind dobânzi aferente datoriei │ │ ││ │publice │ │ ││ │- Înregistrare dobânzi - pentru anul curent │ 666 │ % ││ │ │ Cheltuieli privind │ 1684.01 ││ │ │ dobânzile │ Dobânzi aferente ││ │ │ │împrumuturilor interne││ │ │ │şi externe contractate││ │ │ │de stat în exerciţiul ││ │ │ │ curent ││ │ │ │ ││ │ │ │ 1685.01 ││ │ │ │ Dobânzi aferente ││ │ │ │împrumuturilor interne││ │ │ │şi externe garantate ││ │ │ │de stat în exerciţiul ││ │ │ │ curent ││ │ │ │ ││ │ │ │ 5186 ││ │ │ │ Dobânzi de plătit │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- Înregistrare dobânzi - pentru anii următori │ 471 │ % ││ │ │Cheltuieli înregistrate│ ││ │ │ în avans │ 1684.02 ││ │ │ │ Dobânzi aferente ││ │ │ │împrumuturilor interne││ │ │ │şi externe contractate││ │ │ │de stat în exerciţiile││ │ │ │ viitoare ││ │ │ │ ││ │ │ │ 1685.02 ││ │ │ │ Dobânzi aferente ││ │ │ │împrumuturilor interne││ │ │ │şi externe garantate ││ │ │ │de stat în exerciţiile││ │ │ │ viitoare ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- Plată în lei a dobânzilor datorate pentru │ % │ 7701 ││ │exerciţiul curent │ 1684.01 │ Finanţarea de la ││ │ │ Dobânzi aferente │ bugetul de stat ││ │ │împrumuturilor interne │ ││ │ │şi externe contractate │ ││ │ │ de stat în exerciţiul │ ││ │ │ curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 1685.01 │ ││ │ │ Dobânzi aferente │ ││ │ │împrumuturilor interne │ ││ │ │şi externe garantate de│ ││ │ │stat în exerciţiul │ ││ │ │ curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 5186 │ ││ │ │ Dobânzi de plătit │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- Schimb valutar │ 581 │ 7701 ││ │ │ Viramente interne │ Finanţarea de la ││ │ │ │ bugetul de stat ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 5127.06 │ 581 ││ │ │Disponibil în valută │ Viramente interne ││ │ │conform Convenţiei BNR │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- Plată în valută a dobânzilor datorate pentru│ % │ 5127.06 ││ │exerciţiul curent │ 1684.01 │ Disponibil în valută ││ │ │ Dobânzi aferente │conform Convenţiei BNR││ │ │ împrumuturilor interne│ ││ │ │ şi externe contractate│ ││ │ │ de stat în exerciţiul │ ││ │ │ curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 1685.01 │ ││ │ │ Dobânzi aferente │ ││ │ │împrumuturilor interne │ ││ │ │şi externe garantate de│ ││ │ │stat în exerciţiul │ ││ │ │ curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 5186 │ ││ │ │ Dobânzi de plătit │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice şi│ │ ││ │alte cheltuieli │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- Înregistrarea cheltuielilor cu diferenţele │ 665.01 │ % ││ │de curs valutar nefavorabile suportate din │ Cheltuieli din │ 1611 ││ │bugetul de stat │ diferenţe de curs │ Împrumuturi din ││ │- MFP - Acţiuni generale │valutar din bugetul de │ emisiuni de ││ │ │ stat │obligaţiuni cu termen ││ │ │ │ de răscumpărare în ││ │ │ │ exerciţiul curent ││ │ │ │ ││ │ │ │ 1641 ││ │ │ │Împrumuturi interne şi││ │ │ │externe contractate de││ │ │ │ stat cu termen de ││ │ │ │ rambursare în ││ │ │ │ exerciţiul curent ││ │ │ │ ││ │ │ │ 1651 ││ │ │ │Împrumuturi interne şi││ │ │ │ externe garantate de ││ │ │ │ stat cu termen de ││ │ │ │ rambursare în ││ │ │ │ exerciţiul curent ││ │ │ │ ││ │ │ │ 1684.01 ││ │ │ │ Dobânzi aferente ││ │ │ │împrumuturilor interne││ │ │ │şi externe contractate││ │ │ │de stat în exerciţiul ││ │ │ │ curent ││ │ │ │ ││ │ │ │ 5186 ││ │ │ │ Dobânzi de plătit ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- Înregistrarea veniturilor cu diferenţele de │ % │ 765.04 ││ │curs valutar favorabile care se cuvin │ 1611 │Venituri din diferenţe││ │bugetului de stat în contul de venituri │ Împrumuturi din │ de curs valutar ││ │deschis la trezoreria municipiului Bucureşti │emisiuni de obligaţiuni│ aferente ││ │ │ cu termen de │ împrumuturilor ││ │ │ răscumpărare în │ ││ │ │ exerciţiul curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 1641 │ ││ │ │Împrumuturi interne şi │ ││ │ │externe contractate de │ ││ │ │ stat cu termen de │ ││ │ │ rambursare în │ ││ │ │ exerciţiul curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 1651 │ ││ │ │Împrumuturi interne şi │ ││ │ │ externe garantate de │ ││ │ │ stat cu termen de │ ││ │ │ rambursare în │ ││ │ │ exerciţiul curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 1684.01 │ ││ │ │ Dobânzi aferente │ ││ │ │împrumuturilor interne │ ││ │ │şi externe contractate │ ││ │ │ de stat în exerciţiul │ ││ │ │ curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 5186 │ ││ │ │ Dobânzi de plătit │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- Rambursarea împrumuturilor şi plata │ % │ 7701 ││ │dobânzilor aferente - în lei │ 1641 │ Finanţarea de la ││ │ │Împrumuturi interne şi │ bugetul de stat ││ │ │externe contractate de │ ││ │ │ stat cu termen de │ ││ │ │ rambursare în │ ││ │ │ exerciţiul curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 1651 │ ││ │ │Împrumuturi interne şi │ ││ │ │ externe garantate de │ ││ │ │ stat cu termen de │ ││ │ │ rambursare în │ ││ │ │ exerciţiul curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 1684.01 │ ││ │ │ Dobânzi aferente │ ││ │ │împrumuturilor interne │ ││ │ │şi externe contractate │ ││ │ │ de stat în exerciţiul │ ││ │ │ curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 5186 │ ││ │ │ Dobânzi de plătit │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Răscumpărarea obligaţiunilor - lei │ 505 │ 7701 ││ │ │ Obligaţiuni emise şi │ Finanţarea de la ││ │ │ răscumpărate │ bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Anularea obligaţiunilor - lei │ 1611 │ 505 ││ │ │ Împrumuturi din │ Obligaţiuni emise şi ││ │ │emisiuni de obligaţiuni│ răscumpărate ││ │ │ cu termen de │ ││ │ │ răscumpărare în │ ││ │ │ exerciţiul curent │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- Schimb valutar │ 581 │ 7701 ││ │ │ Viramente interne │ Finanţarea de la ││ │ │ │ bugetul de stat ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 5127.06 │ 581 ││ │ │Disponibil în valută │ Viramente interne ││ │ │conform Convenţiei BNR │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- Rambursarea împrumuturilor, plata │ % │ 5127.06 ││ │dobânzilor, comisioanelor aferente şi alte │ 1641 │ Disponibil în valută ││ │cheltuieli - în valută │Împrumuturi interne şi │conform Convenţiei BNR││ │ │externe contractate de │ ││ │ │ stat cu termen de │ ││ │ │ rambursare în │ ││ │ │ exerciţiul curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 1651 │ ││ │ │Împrumuturi interne şi │ ││ │ │ externe garantate de │ ││ │ │ stat cu termen de │ ││ │ │ rambursare în │ ││ │ │ exerciţiul curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 1684.01 │ ││ │ │ Dobânzi aferente │ ││ │ │împrumuturilor interne │ ││ │ │şi externe contractate │ ││ │ │de stat în exerciţiul │ ││ │ │ curent │ ││ │ │ │ ││ │ │ 5186 │ ││ │ │ Dobânzi de plătit │ ││ │ │ │ ││ │ │ 627.01 │ ││ │ │Cheltuieli cu servicii │ ││ │ │bancare şi asimilate │ ││ │ │din bugetul de stat │ ││ │ │ │ ││ │ │ 679.01 │ ││ │ │ Alte cheltuieli din │ ││ │ │ bugetul de stat │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Răscumpărarea obligaţiunilor - valută │ 505 │ 5127.06 ││ │ │ Obligaţiuni emise şi │ Disponibil în valută ││ │ │ răscumpărate │conform Convenţiei BNR│├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Anularea obligaţiunilor - valută │ 1611 │ 505 ││ │ │ Împrumuturi din │ Obligaţiuni emise şi ││ │ │emisiuni de obligaţiuni│ răscumpărate ││ │ │ cu termen de │ ││ │ │ răscumpărare în │ ││ │ │ exerciţiul curent │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 3 │Cheltuieli cu servicii executate de terţi │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Cheltuieli cu servicii executate de terţi │ 628.01 │ 401.01 ││ │(inclusiv cheltuielile cu servicii privind │ Alte cheltuieli cu │ Furnizori - bugetul ││ │evaluarea riscului de ţară) │serviciile executate de│ de stat ││ │ │ terţi din bugetul de │ ││ │ │ stat │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Plata furnizorilor de servicii - lei │ 401.01 │ 7701 ││ │ │Furnizori - bugetul de │ Finanţarea de la ││ │ │ stat │ bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Schimb valutar │ 581 │ 7701 ││ │ │ Viramente interne │ Finanţarea de la ││ │ │ │ bugetul de stat ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 5127.06 │ 581 ││ │ │Disponibil în valută │ Viramente interne ││ │ │conform Convenţiei BNR │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Plata furnizorilor de servicii privind │ 401.01 │ 5127.06 ││ │evaluarea riscului de ţară - valută │Furnizori - bugetul de │ Disponibil în valută ││ │ │ stat │conform Convenţiei BNR│├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 4 │Cheltuieli cu comisioane │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Plata comisioanelor - valută │ 627.01 │ 5127.06 ││ │ │Cheltuieli cu servicii │ Disponibil în valută ││ │ │ bancare şi asimilate │conform Convenţiei BNR││ │ │ din bugetul de stat │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Plata comisioanelor - lei │ 627.01 │ 7701 ││ │ │Cheltuieli cu servicii │ Finanţarea de la ││ │ │ bancare şi asimilate │ bugetul de stat ││ │ │ din bugetul de stat │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 5 │Alte cheltuieli │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Plăţi în contul │ % │ 7701 ││ │- Stimularea exportului │ 670.01 │ Finanţarea de la ││ │- transferurilor de capital │ Subvenţii din bugetul │ bugetul de stat ││ │- transferurilor interne │ de stat │ ││ │- primelor de rambursare a obligaţiunilor │ │ ││ │ │ 672.01 │ ││ │ │Transferuri de capital │ ││ │ │ între unităţi ale │ ││ │ │administraţiei publice │ ││ │ │ - bugetul de stat │ ││ │ │ │ ││ │ │ 673.01 │ ││ │ │Transferuri interne din│ ││ │ │ bugetul de stat │ ││ │ │ │ ││ │ │ 6868 │ ││ │ │ Cheltuieli financiare │ ││ │ │ privind amortizarea │ ││ │ │primelor de rambursare │ ││ │ │ a obligaţiunilor │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 6 │Schimb valutar │ 581 │ 7701 ││ │ │ Viramente interne │ Finanţarea de la ││ │ │ │ bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 7 │Cheltuieli privind transferurile în │ 674.01 │ 5127.06 ││ │străinătate │ Transferuri în │ Disponibil în valută ││ │ │străinătate din bugetul│conform Convenţiei BNR││ │ │ de stat │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8 │Cheltuieli privind contribuţia României la │ │ ││ │bugetul Uniunii Europene │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Înregistrarea cheltuieli privind contribuţia │ 675 │ 459 ││ │României la bugetul Uniunii Europene │ Contribuţia României │ Sume datorate ││ │ │ la bugetul Uniunii │ bugetului Uniunii ││ │ │ Europene │ Europene ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Plata contribuţia României la bugetul Uniunii │ 459 │ 7701 ││ │Europene │ Sume datorate │ Finanţarea de la ││ │ │ bugetului Uniunii │ bugetul de stat ││ │ │ Europene │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 8 │Restituiri de fonduri şi sume regularizate cu │ │ ││ │bugetul statului │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Înregistrarea sumelor încasate în conturile de│ 7701 │ 117.09 ││ │finanţare bugetară aferente unor plăţi │ Finanţarea de la │Rezultatul reportat - ││ │efectuate din bugetele anilor precedenţi care │ bugetul de stat │ bugetul de stat ││ │se restituie în anul curent conform │ │ ││ │prevederilor legale. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Sume regularizate cu bugetul statului │ 7701 │ 672.01 ││ │ │ Finanţarea de la │Transferuri de capital││ │ │ bugetul de stat │ între unităţi ale ││ │ │ │administraţiei publice││ │ │ │ - bugetul de stat │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ XVII│Bugetul trezoreriei statului │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │VENITURI │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Venituri din majorări de întârziere pentru │ % │ 7513 ││ │neplata creanţelor bugetului trezoreriei │ 4669 │ Amenzi, penalităţi şi││ │statului │ Creanţe ale bugetului │ confiscări ││ │ │ trezoreriei statului │ ││ │ │ │ ││ │ │ 5241 │ ││ │ │Disponibil al bugetului│ ││ │ │ trezoreriei statului │ ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 5241 │ 4669 ││ │ │Disponibil al bugetului│Creanţe ale bugetului ││ │ │ trezoreriei statului │ trezoreriei statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Diverse venituri │ % │ 7514 ││ │ │ 4669 │ Diverse venituri ││ │ │Creanţe ale bugetului │ ││ │ │trezoreriei statului │ ││ │ │ │ ││ │ │ 5241 │ ││ │ │Disponibil al bugetului│ ││ │ │ trezoreriei statului │ ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 5241 │ 4669 ││ │ │Disponibil al bugetului│Creanţe ale bugetului ││ │ │ trezoreriei statului │ trezoreriei statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Venituri din dobânzi │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Dobânzi aferente creanţelor imobilizate │ % │ 763.09 ││ │corespunzătoare exerciţiului │ 2676 │ Venituri din dobânzi ││ │ │ Dobânzi aferente │ aferente creanţelor ││ │ │ împrumuturilor pe │ imobilizate - bugetul││ │ │ termen lung │ trezoreriei statului ││ │ │ │ ││ │ │ 2679 │ ││ │ │ Dobânzi aferente │ ││ │ │creanţelor imobilizate │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Dobânzi aferente creanţelor imobilizate │ % │ 472 ││ │corespunzătoare exerciţiilor următoare │ 2676 │Venituri înregistrate ││ │ │ Dobânzi aferente │ în avans ││ │ │ împrumuturilor pe │ ││ │ │ termen lung │ ││ │ │ │ ││ │ │ 2679 │ ││ │ │ Dobânzi aferente │ ││ │ │creanţelor imobilizate │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Dobânzi aferente împrumuturilor şi │ % │ 766.02 ││ │plasamentelor pe termen scurt pentru: │ 469.03 │ Venituri din dobânzi ││ │- plasamentele financiare pe termen scurt la │ Dobânzi aferente │ aferente bugetului ││ │ instituţii de credit şi financiare şi │plasamentelor financia-│ trezoreriei statului ││ │- împrumuturile pe termen scurt din contul │re pe termen scurt la │ ││ │ curent general al trezoreriei statului │instituţii de credit şi│ ││ │ │ financiare │ ││ │ │ │ ││ │ │ 469.05 │ ││ │ │ Dobânzi aferente │ ││ │ │ împrumuturilor pe │ ││ │ │termen scurt din contul│ ││ │ │ curent general al │ ││ │ │ trezoreriei statului │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Încasarea dobânzilor aferente: │ 5241 │ % ││ │- împrumuturilor pe termen lung acordate din │Disponibil al bugetului│ 2676 ││ │ disponibilităţile contului curent general al│ trezoreriei statului │ Dobânzi aferente ││ │ trezoreriei statului │ │ împrumuturilor pe ││ │- plasamentelor financiare din │ │ termen lung ││ │ contravaloarea în lei a împrumuturilor │ │ ││ │ externe guvernamentale │ │ 2679 ││ │- plasamentelor financiare pe termen scurt │ │ Dobânzi aferente ││ │- împrumuturilor pe termen scurt acordate din │ │creanţelor imobilizate││ │ contul curent general al trezoreriei statului│ │ ││ │ │ │ 469.03 ││ │ │ │ Dobânzi aferente ││ │ │ │ plasamentelor ││ │ │ │ financiare pe termen ││ │ │ │scurt la instituţii de││ │ │ │ credit şi financiare ││ │ │ │ ││ │ │ │ 469.05 ││ │ │ │ Dobânzi aferente ││ │ │ │ împrumuturilor pe ││ │ │ │ termen scurt din ││ │ │ │contul curent general ││ │ │ │ al trezoreriei ││ │ │ │ statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Dobânzi de încasat aferente conturilor de │ 5187.01 │ 766.02 ││ │disponibil │ Dobânzi de încasat │ Venituri din dobânzi ││ │ │ aferente │ aferente bugetului ││ │ │ disponibilităţilor │ trezoreriei statului ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Încasarea dobânzilor │ 5241 │ % ││ │ │Disponibil al bugetului│ 5187.01 ││ │ │ trezoreriei statului │ Dobânzi de încasat ││ │ │ │ aferente ││ │ │ │ disponibilităţilor ││ │ │ │ ││ │ │ │ 766 ││ │ │ │ Venituri din dobânzi │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Dobânda acumulată adjudecată aferentă │ 5126 │ 4481.02 ││ │emisiunilor de obligaţiuni │Disponibilităţi în lei │ Alte datorii faţă de ││ │ │ ale trezoreriei │ bugetul trezoreriei ││ │ │ centrale │ statului ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Virarea dobânzilor acumulate la bugetul │ 4481.01.09 │ 5126 ││ │trezoreriei statului │ Alte datorii faţă de │Disponibilităţi în lei││ │ │ bugetul statului │ ale trezoreriei ││ │ │ │ centrale ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Încasarea dobânzilor acumulate la bugetul │ 5241 │ 766.02 ││ │trezoreriei statului │Disponibil al bugetului│ Venituri din dobânzi ││ │ │ trezoreriei statului │ aferente bugetului ││ │ │ │ trezoreriei statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Înregistrarea sumelor în curs de clarificare │ 512 │ 473 ││ │încasate în conturile de disponibilităţi │Conturi la trezorerii │Decontări din operaţii││ │ │şi instituţii de credit│în curs de clarificare│├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ 1) În cazul în care sumele reprezentând │ 473 │ 766.02 ││ │dobânzi se cuvin bugetului trezoreriei │Decontări din operaţii │ Venituri din dobânzi ││ │statului │în curs de clarificare │ aferente bugetului ││ │ │ │ trezoreriei statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ 2) În cazul în care sumele reprezentând │ 473 │ 4481.01.09 ││ │dobânzi care se cuvin bugetului de stat │Decontări din operaţii │ Alte datorii faţă de ││ │ │în curs de clarificare │ bugetul statului ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Schimb valutar │ 581 │ 5127 ││ │ │ Viramente interne │ Disponibilităţi în ││ │ │ │valută ale trezoreriei││ │ │ │ centrale ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 5126 │ 581 ││ │ │Disponibilităţi în lei │ Viramente interne ││ │ │ ale trezoreriei │ ││ │ │ centrale │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Virarea sumelor la bugetul de stat │ 4481.01.09 │ 5126 ││ │ │Alte datorii faţă de │Disponibilităţi în lei││ │ │ bugetul statului │ ale trezoreriei ││ │ │ │ centrale │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Dobânzi încasate pentru operaţiunile derulate │ 5241 │ 766.02 ││ │prin contul curent general al trezoreriei │Disponibil al bugetului│ Venituri din dobânzi ││ │statului │trezoreriei statului - │ aferente bugetului ││ │ │ lei │ trezoreriei statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │CHELTUIELI │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Comisioane plătite instituţiilor de credit │ 627.02 │ 7709 ││ │pentru servicii efectuate în contul trezore- │Cheltuieli cu servicii │Finanţarea de la ││ │riei statului │bancare şi asimilate │bugetul trezoreriei ││ │Comisioane plătite pentru operaţiunile derula-│din bugetul trezoreriei│statului ││ │te prin contul curent general al trezoreriei │ statului │ ││ │statului şi prin conturile de valută deschise │ │ ││ │la BNR │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung│ 666.02 │ 168 ││ │ │ Cheltuieli privind │ Dobânzi aferente ││ │ │ dobânzile din bugetul │ împrumuturilor şi ││ │ │ trezoreriei statului │ datoriilor asimilate │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung│ 471 │ 168 ││ │corespunzătoare exerciţiilor viitoare │Cheltuieli înregistrate│ Dobânzi aferente ││ │ │ în avans │ împrumuturilor şi ││ │ │ │datoriilor asimilate │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Plata dobânzilor din bugetul trezoreriei │ 168 │ 7709 ││ │statului către banca creditoare - lei │ Dobânzi aferente │ Finanţarea de la ││ │ │ împrumuturilor şi │ bugetul trezoreriei ││ │ │ datoriilor asimilate │ statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Schimb valutar │ 581 │ 7709 ││ │ │ Viramente interne │ Finanţarea de la ││ │ │ │ bugetul trezoreriei ││ │ │ │ statului ││ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 5127.06 │ 581 ││ │ │Disponibil în valută │ Viramente interne ││ │ │conform Convenţiei BNR │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Plata dobânzilor din bugetul trezoreriei │ 168 │ 5127.06 ││ │statului către banca creditoare - valută │ Dobânzi aferente │ Disponibil în valută ││ │ │ împrumuturilor şi │conform Convenţiei BNR││ │ │ datoriilor asimilate │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Alte cheltuieli cu dobânzi │ │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- dobânzi aferente dobânzilor pentru depozite │ 666.02 │ 5186 ││ │ atrase │ Cheltuieli privind │ Dobânzi de plătit ││ │ │ dobânzile din bugetul │ ││ │ │ trezoreriei statului │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- plata dobânzilor aferente dobânzilor pentru │ 5186 │ 7709 ││ │ depozite atrase │ Dobânzi de plătit │ Finanţarea de la ││ │ │ │ bugetul trezoreriei ││ │ │ │ statului ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- dobânzi aferente dobânzilor pentru │ 666.02 │ 5186 ││ │disponibilităţi ale instituţiilor publice │ Cheltuieli privind │ Dobânzi de plătit ││ │(inclusiv trezoreria centrală) │ dobânzile din bugetul │ ││ │ │ trezoreriei statului │ ││ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │- plata dobânzilor aferente dobânzilor pentru │ 5186 │ 7709 ││ │disponibilităţi ale instituţiilor publice │ Dobânzi de plătit │ Finanţarea de la ││ │(inclusiv trezoreria centrală) │ │ bugetul trezoreriei ││ │ │ │ statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ │Înregistrarea în roşu a creanţelor bugetului │ 4669 │ 117.11 ││ │trezoreriei statului regularizate în anul │ Creanţe ale bugetului │Rezultatul reportat - ││ │curent care corespund veniturilor din anii │ trezoreriei statului │bugetul trezoreriei ││ │precedenţi │ │ statului │├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────