ORDIN nr. 26 din 23 martie 2009pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 261/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor şi a Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 6 aprilie 2009    Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului insignei şi ale documentelor de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române, cu modificările ulterioare, ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile şi instituţiile subordonate acestuia, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 261/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 28 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, "Regulament pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie", partea I, capitolul I, punctul I, după primul paragraf se introduc trei noi paragrafe, cu următorul cuprins:"Poliţiştii au obligaţia să poarte uniforma de reprezentare/de serviciu, pe timpul programului de lucru.Fac excepţie poliţiştii din cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţiei Generale Anticorupţie, Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Oficiului Român pentru Imigrări, pe timpul alocat efectiv desfăşurării activităţii operative sub acoperire, de investigare, de culegere de informaţii, cercetării criminalistice sau cercetării penale ori anchetelor interne care impun obligatoriu ţinuta civilă.Portul ţinutei civile la serviciu constituie excepţie şi este aprobată în situaţii temeinic justificate, prin dispoziţie zilnică/ordin de zi pe unitate de către conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, secretarii de stat/secretarul general, directorii generali/directorii din aparatul central, inspectorii generali/adjuncţii inspectorilor generali şi similari, şefii structurilor teritoriale din subordinea inspectoratelor generale, direcţiilor generale, brigăzilor, direcţiilor şi şefii poliţiilor municipale şi orăşeneşti."2. La anexa nr. 1, partea I, capitolul I, punctul I, paragrafele 11 şi 12 se abrogă.  +  Articolul IIOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 28 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. La anexa nr. 1 "Regulament pentru compunerea şi portul uniformelor militare", partea I, capitolul I, punctul I, după primul paragraf se introduc trei noi paragrafe, cu următorul cuprins:"Militarii au obligaţia să poarte uniforma de reprezentare/de serviciu, pe timpul programului de lucru.Fac excepţie militarii din cadrul structurilor operative ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi structurilor subordonate acestuia, pe timpul alocat efectiv desfăşurării activităţilor de cercetare şi documentare, care impun obligatoriu ţinuta civilă.Portul ţinutei civile la serviciu constituie excepţie şi este aprobată în situaţii temeinic justificate, prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică de către secretarii de stat, directorii generali/directorii din aparatul central, şefii/locţiitorii inspectoratelor generale şi şefii structurilor teritoriale din subordinea inspectoratelor generale."2. La anexa nr. 1, partea I, capitolul I, punctul III, litera G, al doilea paragraf se abrogă.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaBucureşti, 23 martie 2009.Nr. 26.----