HOTĂRÎRE Nr. 1.349 din 27 noiembrie 1996pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/1993privind stabilirea tinutei vestimentare a magistraţilor şi grefierilor de la curţile de apel, tribunale, judecătorii, precum şi de la parchetele de pe lângă instanţele civile, în şedinţele de judecată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 333 din 10 decembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 725 din 18 decembrie 1993 privind stabilirea tinutei vestimentare a magistraţilor şi grefierilor de la curţile de apel, tribunale, judecătorii, precum şi de la parchetele de pe lângă instanţele civile, în şedinţele de judecată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 29 decembrie 1993, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul hotărârii se completează şi va avea următorul cuprins:"Hotărâre privind stabilirea tinutei vestimentare a magistraţilor şi grefierilor de la curţile de apel, tribunale, judecătorii, de la parchetele de pe lângă instanţele civile, precum şi a grefierilor civili de la instanţele militare, în şedinţele de judecată"2. Articolul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"ART. 1. - În şedinţele de judecată, judecătorii şi grefierii de la curţile de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi procurorii de la parchetele de pe lângă instanţele civile au obligaţia de a purta ţinuta vestimentara stabilită prin prezenta hotărâre."3. Articolul 2 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"ART. 2. - (1) Ţinuta vestimentara pentru judecătorii, procurorii şi grefierii de la instanţele civile se compune din: roba, baveta şi insigna. (2) Grefierii civili de la instanţele militare vor purta uniforma militară fără grade militare."4. Articolul 7 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"ART. 7. - (1) Durata de folosinţă normata a componentelor tinutei vestimentare pentru judecătorii, procurorii şi grefierii de la instanţele civile este:- pentru roba - 5 ani;- pentru baveta - 2 ani;- pentru insigna - nelimitată. (2) Ministerul Apărării Naţionale va elabora normativele de echipare a grefierilor civili de la instanţele militare."5. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), având următorul cuprins:"(3) Ţinuta vestimentara a grefierilor civili de la instanţele militare se asigura în mod gratuit din bugetul Ministerului Apărării Naţionale."6. Articolul 11 se modifica şi va avea următorul cuprins:"ART. 11. - Cheltuielile determinate de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se asigura din bugetele aprobate pentru Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi Ministerul Apărării Naţionale, după caz."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 725/1993, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministrul justiţiei,Ion PredescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu Ministru apărării naţionale,Gheorghe Tinca-----------------------