ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 25 martie 2009pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 27 martie 2009  În vederea susţinerii politicii fiscal-bugetare şi ţinând cont de dificultăţile înregistrate pe piaţa financiară internaţională, cu efecte negative asupra pieţei interne,pentru menţinerea unui echilibru între nivelul veniturilor şi al cheltuielilor, care să asigure stabilirea unui deficit al bugetului general consolidat corelat cu obiectivele macroeconomice,pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin Programul de convergenţă 2008-2011, privind consolidarea bazei veniturilor bugetare,pentru asigurarea unui mediu concurenţial corect operatorilor economici cu produse supuse accizelor din grupa băuturilor alcoolice şi pentru diminuarea fenomenului de evaziune fiscală în acest domeniu,se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La titlul VII "Accize şi alte taxe speciale", în anexa nr. 1, coloanele 6 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu coloanele 3, 4 şi 5 din tabelul de mai jos:
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza (echivalent euro/U.M.) 2009 Acciza (echivalent euro/U.M.)
  1 aprilie 1 septembrie
  0 1 2 3 4 5
  1 Bere, din care: hl/1 grad Plato*1) 0,748 0,748 0,748
  1.1. Bere produsă de producă- torii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl 0,43 0,43 0,43
  2 Vinuri hl de produs
  2.1. Vinuri liniştite 0,00 0,00 0,00
  2.2. Vinuri spumoase 34,05 34,05 34,05
  3 Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri hl de produs
  3.1. liniştite 0,00 0,00 0,00
  3.2. spumoase 45,00 45,00 45,00
  4 Produse intermediare hl de produs 65,00 65,00 65,00
  5 Alcool etilic hl de alcool pur*2) 750,00 750,00 750,00
  5.1. Produs de micile distile- rii cu o capacitate care nu depăşeşte 10 hl de alcool pur/an 475,00 475,00 475,00
  Tutun prelucrat
  6 Ţigarete** 1.000 ţigarete 57,00 64,00 74,00
  7 Ţigări şi ţigări de foi 1.000 bucăţi 57,00 64,00 64,00
  8 Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete kg 73,00 81,00 81,00
  9 Alte tutunuri de fumat kg 73,00 81,00 81,00
  Produse energetice
  10 Benzină cu plumb tonă 547,00 547,00 547,00
  1.000 litri 421,19 421,19 421,19
  11 Benzină fără plumb tonă 436,00 436,00 452,00
  1.000 litri 335,72 335,72 348,04
  12 Motorină tonă 336,00 336,00 347,00
  1.000 litri 283,920 283,920 293,215
  13 Păcură 1.000 kg
  13.1. utilizată în scop comercial 14,40 14,40 15,00
  13.2. utilizată în scop necomercial 15,00 15,00 15,00
  14 Gaz petrolier lichefiat 1.000 kg
  14.1. utilizat drept combustibil pentru motor 128,26 128,26 128,26
  14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire 113,50 113,50 113,50
  14.3. utilizat în consum casnic*3) 0,00 0,00 0,00
  15 Gaz natural GJ
  15.1. utilizat drept combustibil pentru motor 2,60 2,60 2,60
  15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire
  15.2.1. în scop comercial 0,17 0,17 0,17
  15.2.2. în scop necomercial 0,27 0,27 0,32
  16 Petrol lampant (kerosen)*4)
  16.1. utilizat drept combustibil pentru motor tonă 469,89 469,89 469,89
  1.000 litri 375,91 375,91 375,91
  16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire tonă 469,89 469,89 469,89
  1.000 litri 375,91 375,91 375,91
  17 Cărbune şi cocs GJ
  17.1. utilizat în scopuri comerciale 0,15 0,15 0,15
  17.2. utilizat în scopuri necomerciale 0,30 0,30 0,30
  18 Electricitate MWh
  18.1. Electricitate utilizată în scop comercial 0,42 0,42 0,50
  18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial 0,84 0,84 1,00
  2. La titlul VII "Accize şi alte taxe speciale", în anexa nr. 1, primul asterisc de la nota de subsol se abrogă.
   +  Articolul IIStructura accizei totale pentru nivelul accizei la ţigarete de 57 euro/1.000 ţigarete, prevăzută la nr. crt. 6 al tabelului de la art. I pct. 1, valabil de la 1 aprilie 2009 până la 31 august 2009 inclusiv, este de 35,06 euro/1.000 ţigarete + 23% din preţul maxim de vânzare cu amănuntul declarat.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 martie 2009.Nr. 29.-------