ORDIN nr. M.26 din 6 martie 2009pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 25 martie 2009    Pentru aplicarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 27 şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, ale art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul disciplinei militare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă "R.G.-3, Regulamentul disciplinei militare", aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2000*, cu modificările şi completările ulterioare._________* Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Mihai StănişoarăBucureşti, 6 martie 2009.Nr. M.26.  +  AnexăREGULAMENT 06/03/2009