HOTĂRÎRE nr. 396 din 11 aprilie 1990privind înfiinţarea Centrului de cercetări şi asistenţa medicală în oraşul Simleu Silvaniei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 aprilie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează, pe data prezentei hotărîri, Centrul de cercetări şi asistenţa medicală ca unitate de stat cu personalitate juridică în subordinea administrativă a primăriei judeţului Salaj prin organul local de specialitate, Direcţia sanitară judeteana Salaj.  +  Articolul 2Obiectul de activitate al centrului îl reprezintă:- continuarea activităţii de cercetare fundamentală şi aplicativa privind fiziopatologia şi tratamentul afectiunilor tractului digestiv superior desfăşurată în cadrul Secţiei de boli interne - Gastroenterologie şi Laboratorului de cercetare al Spitalului orasenesc Simleu Silvaniei;- diversificarea acestor cercetări în afecţiuni cu etiopatologii conexe;- asigurarea de colaborări şi cooperări cu instituţii sau firme naţionale şi internaţionale în aceste domenii;- asigurarea de instruiri şi perfecţionări pentru personal român sau străin;- asigurarea asistenţei medicale de specialitate pentru pacienti români sau străini;- valorificarea rezultatelor cercetării prin lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie sau tratate de specialitate.  +  Articolul 3Metodologic, centrul se va subordona pentru activitatea de cercetare fundamentală Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, iar pentru activitatea de asistenţa şi cercetări medicale, Academiei de Ştiinţe Medicale din România.  +  Articolul 4Centrul de cercetări şi asistenţa medicală se organizează prin transformarea Secţiei de boli interne - Gastroenterologie şi a Laboratorului de cercetare din cadrul spitalului orasenesc şi va avea sediul central în Simleu Silvaniei, str. Dunării nr. 37, judeţul Salaj.  +  Articolul 5Baza materială constituită din clădiri, aparatura medicală de investigatie şi tratament, aparatura de laborator, autolaborator cercetare, biblioteca, oficiul de prelucrare date, fondurile realizate prin contracte de cercetare, ca şi bunurile de orice natura aparţinînd Secţiei de boli interne - Gastroenterologie şi Laboratorului de cercetare din cadrul Spitalului orasenesc Simleu Silvaniei trec în administraţia Centrului de cercetări şi asistenţa medicală.  +  Articolul 6Structura de organizare, condiţiile de funcţionare şi numirea personalului de conducere sînt de competenţa primăriei judeţului Salaj şi Academiei de Ştiinţe Medicale din România.  +  Articolul 7Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru introducerea în planul şi bugetul pe 1990 a modificărilor rezultate din aplicarea acestei hotărîri.  +  Articolul 8Personalul aferent Centrului de cercetări şi asistenţa medicală se considera transferat în interesul serviciului.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN------------------