HOTĂRÂRE nr. 1.313 din 25 noiembrie 1996privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 9 decembrie 1996  În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti, persoana juridică română aflată în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, str. Atomiştilor nr. 1, sectorul 5.  +  Articolul 3Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative referitoare la: modernizarea seismicităţii şi evaluarea hazardului seismic, fenomenologia sursei seismice şi predicţia cutremurelor de pământ, procesele seismotectonice, structura profundă a Pământului, microzonarea seismică, evaluarea şi reducerea riscului seismic, coordonarea pe plan naţional a programelor de seismologie şi participarea la proiecte internaţionale privind studiul regiunilor seismice.  +  Articolul 4Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 5Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului încheiat la 30 iunie 1996, este de 757.157 mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 404.050 mii lei şi active circulante 353.107 mii lei, şi se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul Naţional pentru Fizica Pământului.  +  Articolul 6Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti se preia prin transfer de la Institutul Naţional pentru Fizica Pământului şi îşi păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.  +  Articolul 8Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul cercetării şi tehnologiei,

  Doru Dumitru Palade

  Ministru de stat,

  ministrul finanţelor,

  Florin Georgescu
  Bucureşti, 25 noiembrie 1996.Nr. 1.313.  +  Anexa 1INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTAREPENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTISTRUCTURA ORGANIZATORICĂ*Font 8*                                  ┌──────────────────────────────┐                                  │ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE │                                  └──────────────┬───────────────┘           ┌────────────────────────┐ ┌──────┴───────────────┐           │ CONSILIUL ŞTIINŢIFIC ├─────┤ DIRECTOR GENERAL │           └────────────────────────┘ └──────────┬───────────┘                                   ┌─────────────────┴─────────────────────────────┐                       ┌───────────┴───────────┐ ┌──────────┴────────────┐                       │ DIRECTOR ŞTIINŢIFIC │ │ DIRECTOR ECONOMIC │                       └───────────┬───────────┘ └──────────┬────────────┘      ┌─────────────┬────────────┬─┴──────────┬───────────────┐ ┌─────┴──────┐┌─────┴──────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌─────┴──────┐┌───────┴───────┐ ┌────┴────┐┌──────┴──────┐│ ││LABORATORUL││LABORATORUL││ ││ │ │ ││ ││LABORATORUL ││ REŢEA ││ STUDIUL ││LABORATORUL ││COLECTIV STUDII│ │SERVICIUL││ SERVICIUL ││ CERCETĂRI ││NAŢIONALĂ A││STRUCTURII ││SEISMOLOGIE ││MAGNETOTELURICE│ │ECONOMIC ││ TEHNICO- ││SEISMOLOGICE││ STAŢIILOR ││ ŞI ││INGINEREASCĂ││ŞI BIOSEISMICE │ │PERSONAL ││ADMINISTRATIV││ ││ SEISMICE ││ DINAMICII ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││LITOSFEREI ││ ││ │ │ ││ │└────────────┘└───────────┘└───────────┘└────────────┘└───────────────┘ └─────────┘└─────────────┘  +  Anexa 2REGULAMENT 25/11/1996